fbpx

Tutkimukset ja julkaisut

Alta löydät tutkimuksia, opinnäytteitä ja raportteja, joissa on tutkittu SOS-lapsikylätyöhön ja lastensuojeluun liittyviä teemoja ja erityispiirteitä. Löydät sivulta myös muita julkaisujamme, kuten vuosikertomuksen.

Tutustu myös työmme tukijoille tarkoitettuun Kuulumisia-lehteen, jota julkaisemme 2 kertaa vuodessa.

SOS-Lapsikylän tutkimukset ja selvitykset

kuva, joka on kansikuva Apuu-raportin vuosiraportista 2022. Poika harmaassa hupparissa, farkkutakki ja farkut päällä istuu ja katsoo vakavana puhelintaan. Taustalla katumaisemaa. Kulmassa SOS-Lapsikylän logo

Johanna Virtanen ja SOS-Lapsikylä 2023, Lapset pyytävät apua – Apuun aikuiset kuuntelevat, Apuu-chatin vuosiraportti 2022

Apuu-chatin vuosiraportti kolmannen vuoden aikana tehdyistä havainnoista ja tilastoista.

Lapsi istuu harmaahiuksisen naisen sylissä, nainen hymyilee,

Mummun ja vaarin tupa – Toimintakäsikirja 2022

SOS-Lapsikylä, 2022, Mummun ja vaarin tupa – Toimintakäsikirja 2022.

Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille ylisukupolvisesta toiminnasta kiinnostuneille tueksi toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Apuu raportin kansikuva 2021: Tyttö istuu pöydän ääressä ja tuijottaa kännykkää

Lapset ovat ottaneet Apuu-chatin omakseen

Johanna Virtanen, 2022, Lapset ovat ottaneet Apuu-chatin omakseen. Apuu-chatin vuosi 2021.
Selvitys Apuu-chatin toisen vuoden aikana tehdyistä havainnoista ja tilastoista.

Kuva apuu raportin kannesta, poika katsoo kameraan, pimeä huone, kasvot valaisee kännykän valo

Mitä Suomen lapsille kuuluu?

Johanna Virtanen, 2021, Mitä Suomen lapsille kuuluu? Apuu-chatin ensimmäinen vuosi.
Selvitys Apuu-chatin ensimmäisen vuoden aikana tehdyistä havainnoista ja tilastoista.

möröstä keijuksi tutkimuksen kansikuva

Möröstä keijuksi – kohti vaikuttavampaa lastensuojelua

Ketola, Jari,  2014, ”Möröstä keijuksi” – kohti vaikuttavampaa lastensuojelua. Ketolan lopputyönään tekemässä tutkimuksessa ennakoidaan lastensuojelun tulevaisuutta vuoteen 2030 saakka yhdessä 23 lastensuojelun asiantuntijan kanssa. 96 sivua.

Itsenäistyminen elämänvaiheena

Törrönen, Maritta & Vauhkonen, Teemu 2012, Itsenäistyminen elämänvaiheena. Osallistava vertaistutkimus sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvoinnista. 127 sivua.

kuka auttaisi meidän perhettä tutkimuksen kansikuva

Kuka auttaisi meidän perhettä

Vanhanen, Sonja 2014 ”Kuka auttaisi meidän perhettä?” Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen -kehittämishankkeen raportti. 49 sivua.

jalanjälkiä seuraamassa kirjan kansi

Jalanjälkiä seuraamassa

Markku Jahnukainen& Minna Hyytiäinen: ”Jalanjälkiä seuraamassa” Jälkiseurantatutkimus SOS-lapsikylissä kasvaneiden elämänvaiheista. 49 sivua.

Muut julkaisut

SOS-Lapsikylän vuosikertomus 2022

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön vuosiraportti 2022

Kaksi poikaa istuu ja hymyilee

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön vuosiraportti 2021

Kuva vuosiraportin kannesta 2020, ryhmä tummaihoisia laisa koronamaskit naamalla

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön vuosiraportti 2020

2019 kansainvälisen vuosikertomuksen kansi

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön vuosiraportti 2019

tavallista rakkautta kirjan kansikuva

Tavallista rakkautta

SOS-Lapsikylän historiateos

Tohtori Maritta Pohls on koonnut SOS-Lapsikylä ry:n 50-vuotisen historian yksiin kansiin. Parisataasivuinen kirja ”Tavallista rakkautta” nostaa esiin niiden arvojen merkityksen, jotka ovat olleet ja jotka pysyvät tulevaisuudessakin lapsille tärkeinä: lasta hoitavien vanhempien rakkaus, kodin lämpö ja turva, pysyvät ihmissuhteet ja kannustava yhteisö.

SOS-Lapsikylän vuosikertomus 2019

Muut tutkimukset ja opinnäytteet

Varila, Essi, 2018, Perheiden kokemuksellinen yhteisöllisyys SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksissa, Pro gradu, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalityö. Lue Varilan opinnäyte

Tuovinen, Kaisu ja Voutilainen Pauliina, 2018, SOS-Lapsikylän perhehoitajien ja tukityöntekijöiden kokemuksia perhehoitajan ja sijoitetun lapsen välisen onnistuneen suhteen tekijöistä, Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Lue Tuovisen ja Voutilaisen opinnäyte

Virtanen, Johanna, 2018, Perhekuntoutuksen vaikutukset ja vaikuttavat tekijät asiakkaiden ja työntekijöiden kertomana, Metropolian ammattikorkeakoulu. Lue Virtasen opinnäyte

Lyytikäinen, Anu, 2018, Motivoivan työotteen kehittäminen SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksessa, Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Lue Lyytikäisen opinnäyte

Merilehti, Tarja, 2017, ”Mä annan sut pois” – Sijaisvanhempien kokemuksia heille tarjotusta tuesta sijoituksen päättymisvaiheessa, Pro gradu, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, sosiaalityö. Lue Merilehden opinnäyte

Seppälä, Sari, 2017, Kokemuksia sijaishuollosta itsenäistymisestä ja vanhemmuussuhteiden merkityksistä, Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Lue Seppälän opinnäyte

Fuchs, Liisa, 2017, Parisuhteen merkitys sijaishuollosta aikuistuneiden elämässä, Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Lue Fuchsin opinnäyte

Kantokorpi, Silja, 2017, Olen kotona – Nuoren kotiutumisen tukeminen lastensuojelun jälkihuollossa, Taiteen maisterin opinnäyte, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Lue Kantokorven opinnäyte

Savisalo, Oskari, 2017, Ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen
taustatekijät.
Kandidaatin työ, sosiaalityö, Lapin yliopisto. Lue Savisalon kandidaatintutkielma

Ala-Honkola, Maija, 2016, Narratiivinen tapaustutkimus ylisukupolvisesta lastensuojeluasiakkuudesta. Äitien kertomuksia. Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Lue Ala-Honkolan Pro gradu -tutkielma

Kiesiläinen, Jouko, 2016, Kohti normaalia – lastensuojelulasten koulukokemukset. Pro Gradu, kasvatustieteen laitos, Turun yliopisto. Lue Kiesiläisen Pro gradu-tutkielma

Carlsson, Sari, 2016, Katse tulevaisuuteen – lapset mukaan SOS-Lapsikylän sijaishuoltoa kehittämään. Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö (YAMK). Lue Carlssonin opinnäytetyö

Ala-Honkola, Maija, 2015, SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä ylisukupolvisesta lastensuojeluasiakkuudesta ja kierteen katkaisusta. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityön käytäntötutkimus.
Lue Ala-Honkolan käytäntötutkimus

Ernvall, Ida & Jahnukainen, Johannes, 2013, Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa, Laurea-ammattikorkeakoulu.
Lue Ernvallin & Jahnukaisen opinnäytetyö

Carlsson, Sari, 2012, Ainutkertainen lapsuuteni. Lasten kokemuksia osallisuudesta Kaarinan SOS-lapsikylässä, Diakonia- ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori.
Lue Carlssonin opinnäytetyö

Jahnukainen, Markku & Hyytiäinen, Minna, 2009, Jalanjälkiä seuraamassa. Jälkiseurantatutkimus SOS-lapsikylissä kasvaneiden elämänvaiheista, Suomen tutkimusraportti on julkaistu osana kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön Tracking Footprints -tutkimushanketta.
Lue Jälkiseuranta-tutkimus

Vanhanen, Sonja, 2009, ”Mun kaikki on tärkeitä”. SOS-lapsikylään sijoitettujen lasten sosiaaliset verkostot, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos.
Lue Vanhasen Pro gradu -tutkielma

Westman, Hillevi, 2008, SOS-lapsikyliin sijoitettujen lasten emotionaalinen oireilu ja käytöshäiriöt sekä Theraplay-intervention vaikutus oireiluun, Tampereen yliopisto, psykologian laitos.
Lue Westmanin Pro gradu -tutkielma

Raportit

Vanhemmuuden varhainen tukeminen ja ohjautuminen tuen piiriin. Asiakasymmärrys kolmesta kunnasta Keski-Suomessa. (14.1.2019, Liisa Jokinen)
Lue raportti​​​​​​​

Kuinka auttaa lapsia ja perheitä entistä paremmin? Ammattilaisten ajatuksia lapsi- ja perhepalveluiden nykytilaista ja tulevaisuudesta. (5.11.2018, Noora Kivioja)
Lue raportti

Päijät-Hämeen perhekeskusmallin muodostaminen. Pilottihankkeiden loppuraportti. (marraskuu 2018, Marita Moisander-Pohjonen ja Elina Stenvall)
Lue raportti

Asikkalan perhekeskus – kyselyiden tuloksia. (19.10.2018, Saila Juntunen ja Elina Stenvall)Lue raportti

Lapsen osallisuuden vahvistaminen SOS-Lapsikylässä. Työryhmän raportti ja suositukset. (18.12.2014 Hannele Nikkanen)
Lue raportti

Yhdessä kehittäen uusia näkökulmia etsimässä. TUKENA-hankkeen loppuraportti. (helmikuu 2020 Riikka Hautakoski, Marja Koskela, Katri Lahtinen) Lue raportti

Yhteisjulkaisut

Lastensuojelu ja julkisuus -oppaassa annetaan välineitä, joilla lastensuojelussa työskentelevät voivat edistää lastensuojelun avoimuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista sekä kertoa työstään, mistä koskaan ei voi kertoa kaikkea. Oppaan punaisena lankana kulkee ajatus, että lastensuojelussa on suhteessa julkisuuteen kaksi tasoa. Asiakassuhteen luottamuksellisuus ja vahvat salassapitosäännökset ovat ehdottomat ja perustuvat lainsäädäntöön. Muutoin lastensuojelu toimintana on julkista ja siihen kannustavat sosiaalialan ammattietiikka, lastensuojelulain henki, kuntalaki ja viranomaistoiminnan julkisuusperiaate.