fbpx

Omavalvonta-
suunnitelmat

Omavalvontasuunnitelmat ovat osa kaikkien toimipisteidemme laadunvarmistusta.

SOS-Lapsikylän omavalvontaohjelma perustuu lain sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) edellyttämiin omavalvontaohjelman velvoitteisiin. Omavalvontaohjelma tarkistetaan tarpeen mukaan ja vähintään vuosittain. Tutustu SOS-Lapsikylän omavalvontaohjelmaan.

Osana laadunvarmistusta kaikissa toimipisteissä on yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen omavalvontasuunnitelma (ovs).

Omavalvontasuunnitelmat päivitetään säännöllisesti ja käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa osana perehdytystä. Omavalvontasuunnitelman rooli on olla aidosti tiimin työkalu toiminnan seurannassa ja kehittämisessä.

Kaksi lasta ja nainen piirtävät lattialla

Omavalvonnan seurantahavainnot ja toimenpiteet Q4/2023

SOS-Lapsikylässä on käytössä havaittujen puutteiden ja epäkohtien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi Laatuportti toiminnanohjausjärjestelmä, johon henkilöstö sekä myös asiakkaat voivat raportoida havaitsemiaan epäkohtia. Laatuportti on osa laadunhallinnan kokonaisuuttamme, jonka pohjalta meille on myönnetty SHQS-laaduntunnustus.

Poikkeamia käsitellään sovittujen periaatteiden mukaisesti yksikkö- ja palvelulinjakohtaisesti. Poikkeamakoosteista myös raportoidaan johtamisjärjestelmän mukaisesti. Poikkeamia kerätään paitsi asiakas- myös henkilöstö, palo- ja toimitilaturvallisuuteen sekä tietosuoja- ja tietoturvaan ja asiakasprosessin laadunmukaisuuteen liittyen.

  • Q4 SOS-Lapsikylässä raportoitiin yhteensä 93 poikkeamaa ja 40 läheltä piti tilannetta.
  • Asiakasturvallisuuteen liittyviä riskiasteikolla 4-5 olevia poikkeamia oli 0,0001/ 1000 hvrk kohden.
  • Uudistimme ja täsmensimme Q3 lopussa poikkeamakokonaisuuttamme ja sen seurantaa, erityisesti riskiarvioinnin osalta, jotta saamme jatkossa paremmin tietoa palveluidemme kehittämisen tarpeista.

Laadunhallinta

Q4 toteutui laadunhallinnan vuosikellon mukaiset sisäiset auditoinnit. Sisäisiksi auditoijiksi on koulutettu kaikki palveluvastaavamme ja kehittämispäälliköt, jotka auditoivat yksiköitä ristiin. Tätä kautta saamme paitsi arvokasta tietoa yksiköiden tilanteista, myös vertaisoppimista ja hyvien käytänteiden leviämistä toteutumaan samalla. Kaikki laaduntunnustuksen piirissä olevat toimipisteemme ja palvelumme auditointiin. Niiden pohjalta kehittämiskohteiksi on otettu mm riskiarviointien ohjeistusten täsmennys, esille nousseiden äänieristyspulmien ratkominen sekä pienten lasten palautteen keräämisen parantaminen.

Ajankohtaista