Koulutus

Me SOS-lapsikyläjärjestössä pidämme koulutusta ensiarvoisen tärkeänä ja työskentelemme taataksemme, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus koulutukseen toteutuu. Ylläpidämme myös omia kouluja ja ammattikoulutuskeskuksia.

Laadukas koulutus ja kouluttautuminen ammattiin ovat avaimet parempaan tulevaisuuteen. Taataksemme, että jokainen lapsi pääsee nauttimaan perusoikeudestaan laadukkaaseen opetukseen, SOS-lapsikyläjärjestö ylläpitää lastentarhoja, päivähoitokeskuksia, kouluja ja ammatillisia koulutuskeskuksia siellä, missä niitä tarvitaan.

Koulutuksen merkitys yksilölle on suuri, mutta koulutuksen on myös osoitettu edistävän koko yhteisön hyvinvointia. Koulutus auttaa alueen kehitystä, vähentää köyhyyttä, lisää tasa-arvoa ja parantaa elämänlaatua.

SOS-lapsikylien lapset ja nuoret käyvät paikallisia julkisia kouluja ja hyödyntävät paikallisia koulujärjestelmiä siellä, missä julkinen koululaitos on saatavilla. Monilla alueilla, missä SOS-lapsikyläjärjestö toimii, paikallinen koulujärjestelmä on kuitenkin riittämätön ja tällöin koulutustarpeissa käännytään yksityiskoulujen puoleen. Lapsikylät avustavat koulumaksuissa, -puvuissa ja -tarvikkeissa ohjelmiemme piirissä olevia lapsia. Siellä, missä paikallisia kouluja ei ole lainkaan, SOS-lapsikyläjärjestö antaa laadukasta opetusta perustamissaan lastentarhoissa, kouluissa ja ammatillisissa koulutuskeskuksissa kansallisen opetussuunnitelman mukaan.

Työskentelemme myös paikallisen opetuksen laadun parantamiseksi. Monissa Afrikan maissa koulutamme paikallisia opettajia sekä teemme vaikuttamistyötä laadukkaamman opetuksen puolesta. SOS-lapsikyläjärjestöllä on lisäksi ICT4D-ohjelma (Information and Communication Technology for Development), jolla tuetaan ja kannustetaan ohjelmiemme piirissä olevia lapsia, nuoria ja aikuisia hyödyntämään uutta teknologiaa muun muassa oppimisessa, arkisten asioiden hoidossa ja vaikuttamistyössä.

Sijaisperheet maailmalla

Jokaisella lapsella on oikeus asua perheessä, jossa hänestä välitetään. Työskentelemme tukeaksemme perheitä, jotta perheen hajoaminen voitaisiin välttää ja teemme yhteistyötä yhteisöjen ja valtioiden kanssa, jotta jokainen lapsi voisi saada rakastavan ja kannustavan perheen, mikäli hänellä ei sellaista ole. Lue lisää

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan. Koulutamme myös yhteisöjä mm. lasten oikeuksista. Lue lisää

Vaikuttamistyö maailmalla

Työskentelemme paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla edistääksemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asiaa. Pyrimme vaikuttamaan ja parantamaan käytäntöjä, jotka suojelevat lapsia, vahvistavat perheitä ja tukevat yhteisöjä. Lue lisää

Hätäapu

Kun lapsia kohtaa vaara sodan tai luonnonmullistuksen seurauksena, me toimimme saadaksemme heidät mahdollisimman nopeasti pois hätätilanteesta turvalliseen ja huolehtivaan ympäristöön. Lue lisää