EduCare tukee lasten hyvinvointia Etiopiassa

18.12.2020
Tarinoita maailmalta

Kehittyvissä maissa lapsen pääsy kouluun ei ole itsestäänselvyys. Se vaatii tukea niin vanhemmilta, opettajilta kuin viranomaisilta.

SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyö keskittyy tulevina vuosina yhä vahvemmin EduCare-nimiseen hyvinvoinnin ja koulutuksen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Tavoitteena on vahvistaa paikallisia kouluja sekä poistaa koulunkäynnin esteitä haavoittuvassa asemassa olevien lasten arjesta.

Nimi EduCare on yhdistelmä kahdesta sanasta: education (koulutus) sekä care (hoiva). Hoiva ja vanhempien tuki ovat perusedellytyksiä sille, että lapset ylipäätään käyvät koulua. Jotta kestäviä tuloksia saadaan aikaan, auttamisen täytyy olla kokonaisvaltaista ja tukea lapsen elämän jokaista osa-aluetta.

Vanhempien tukemisen lisäksi keskeiset edellytykset ovat, että koulut pystyvät tarjoamaan riittävän laadukasta opetusta ja että viranomaiset kantavat vastuunsa taatakseen kaikille yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet.

Oppimistulokset nousuun

Etiopiassa SOS-Lapsikylän tavoitteena on parantaa heikossa asemassa olevien lasten oppimistuloksia ja hyvinvointia kehittämällä niin heidän koti- kuin oppimisympäristöään sekä mahdollisuuksia käydä koulua.

– Työskentelemme Etiopiassa maaseudulla, jossa monien lasten tilanne on huono ja etenkään tytöt eivät välttämättä käy koulua. Pyrimme poistamaan kulttuurisia, taloudellisia ja rakenteellisia esteitä muuttamalla asenteita, tukemalla heikoimmassa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä voimavaroja sekä parantamalla koulutuksen laatua, SOS-Lapsikylän kansainvälisen työn ohjelmapäällikkö Riikka Tiitola-Salmimies kertoo.

Vanhempien tukeminen tärkeää

Mukaan hankkeeseen otetaan useita kouluja, ja sillä on tuhansia suoria ja epäsuoria hyödynsaajia. Työtä tehdään niin perheiden, koulujen kuin yhteisöjen tasoilla. Vanhempien roolia huoltajina vahvistetaan, jotta he ovat omalta osaltaan varmistamassa, että heidän lapsensa saavat mahdollisimman pitkän koulutuksen.

Kouluissa opettajille järjestetään jatkokoulutusta sekä pyritään mahdollistamaan hyvät koulukirjat ja opetusmateriaalit. Lisäksi työtä tehdään sen varmistamiseksi, että viranomaiset seuraavat koulujen suoriutumista ja ryhtyvät tarvittaessa toimiin niiden koulujen osalta, joissa lasten oppimistulokset ovat liian heikot.

Ruoka ja toimeentulo keskiössä

Myös ruokailun ja perheen toimeentulon tukemisella on tärkeä osansa hankkeessa. Monet lapset saavat kotona vain yhden aterian päivässä, mutta perustamalla kouluihin keittiöpuutarhoja kouluruoka voidaan mahdollistaa kaikille lapsille, mikä auttaa pitämään lapset koulussa. Lapset osallistuvat myös itse puutarhanhoitoon ja saavat näin paljon tärkeää tietoa ja osaamista.

Perheiden toimeentulon parantaminen on avainasemassa, jotta lapset eivät jää kotiin auttamaan vanhempiaan päivittäisen elannon ansaitsemisessa. Hankkeessa vanhempia tuetaan pienyrittäjyydessä, jotta heidän olisi mahdollista saada lisätuloja perheensä elättämiseksi ja lasten koulunkäynnin mahdollistamiseksi.

***
Samra ja Helina saivat uuden alun

Kun Samran mies hylkäsi perheensä, Samra jäi kahdestaan teini-ikäisen Helina-tyttärensä kanssa. Elannon hankkimiseksi Samra ryhtyi valmistamaan perinteistä etiopialaista alkoholia, vaikka tiedosti, että tämä tuo koteihin turvattomuutta. Helina jäi usein koulun sijaan kotiin auttamaan äitiään.

Päästyään mukaan SOS-lapsikyläjärjestön EduCare-hankkeeseen perhe sai tukea ja uuden alun elämälleen. Helina sai koulutarvikkeita, koulupuvun ja tukiopetusta sekä valmennusta erilaisiin elämäntaitoihin. Samalla hänen itsevarmuutensa kasvoi. Nykyään hän haaveilee insinööriksi kouluttautumisesta.

Samra puolestaan pystyi EduCaren avulla säästämään rahaa, ja käytyään maataloutta käsittelevän kurssin hän sai lainan, jolla sai ostettua karjaa. Nykyään hän myy alkoholin sijaan maitoa. Samra pääsi myös vanhemmuuskoulutuksiin, joiden ansiosta hän on alkanut priorisoimaan tyttärensä koulunkäyntiä.

Teksti: Elina Pitkäranta ja Esteri Hukka