SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyöhanke on nuorten tyttöjen ja äitien asialla Tansaniassa

23.3.2021
Tarinoita maailmalta
Tansania SHR koulutus

Teiniraskauksien määrä on Tansaniassa yksi Itä-Afrikan korkeimpia. Raskaus vaikuttaa teinityttöjen elämään radikaalilla tavalla, sillä se keskeyttää heidän koulunkäyntinsä ja heikentää merkittävästi tulevaisuuden työllisyysnäkymiä ja toimeentuloa. SOS-Lapsikylä on aloittanut vuonna 2021 Tansaniassa Iringan alueella kolmivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen, joka vastaa näihin haasteisiin.

”Tänä vuonna alkanut hanke parantaa teinityttöjen ja -äitien oikeuksia ja hyvinvointia. Lisäksi hankkeen avulla pyritään muuttamaan laajempia rakenteita, jotka ovat teiniraskauksien korkean määrään ja seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan taustalla”, sanoo Tansanian hankepäällikkö Victor Mwaipungu. ”Hanke on ajankohtainen ja tärkeä, sillä Tansanian nykyinen hallinto on tukenut käytäntöä, jossa raskaana olevat tai jo synnyttäneet tytöt eivät saa enää käydä koulua”, hän jatkaa.

”Hanke on ajankohtainen ja tärkeä, sillä Tansanian nykyinen hallinto on tukenut käytäntöä, jossa raskaana olevat tai jo synnyttäneet tytöt eivät saa enää käydä koulua”

Victor Mwaipungu, hankepäällikkö

Hanke huomioi myös vammaisten lasten ja nuorten kohtaamia haasteita. Hankkeeseen on otettu oppeja naisten voimaannuttamiseen ja lapsen oikeuksien edistämiseen keskittyneestä, jo päättyneestä SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyöhankkeesta, joka oli käynnissä Tansaniassa vuosina 2017–2020.

Teiniraskauksiin liittyy merkittäviä riskejä

Teiniraskauksien määrä on ollut viime vuosina nousussa Tansaniassa. Vuonna 2016 jo yksi neljästä 15–19-vuotiaasta oli raskaana tai jo synnyttänyt. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 15–19-vuotiaiden riski menehtyä synnytyksessä on kaksi kertaa niin korkea kuin 20–24-vuotiailla ja 10–14-vuotiaille vastaava riski on jopa viisi kertaa korkeampi. 37 % tansanialaistytöistä naitetaan ennen 18 ikävuotta ja 27 % synnyttää 15–19 ikävuoden välillä.

Nuori äiti Tansania

Teiniraskauksien suuri määrä on Tansaniassa monen tekijän summa. Vallitsevien perinteisten tapojen vuoksi tytöt saatetaan naittaa nuorena ja perhe voi saada tytön naittamisesta vastineeksi esimerkiksi karjaa. Lisäksi seksielämän aloittaminen varhaisella iällä ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kasvattavat teiniraskauksien määrää. Myös köyhyys lisää teiniraskauksia, sillä seksi maksua vastaan saattaa olla nuorille tytöille joskus yksi harvoja tapoja saada toimeentuloa. Heikko tietämys seksuaalioikeuksista, perhesuunnittelusta ja ehkäisyvälineiden saatavuuden haasteet vaikuttavat myös osaltaan teiniraskauksien määrään.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta on yleistä Tansaniassa ja lisää teiniraskauksien määrää. Teiniraskauksien vähentäminen vaatii siis myös seksuaaliseen väkivaltaan puuttumista ja siksi tietoisuuden lisääminen seksuaalioikeuksista on avainasemassa SOS-Lapsikylän Tansanian kehitysyhteistyöhankkeessa.

Lapset ja nuoret ansaitsevat hyvät eväät aikuisuuteen

Tansania_tyttö

Puolet Tansanian 54 miljoonasta asukkaasta on lapsia. Nuoruus on tärkeä siirtymävaihe ja SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyöhanke pyrkii vahvistamaan rakenteita, joiden avulla nuoret voivat saada mahdollisimman hyvät eväät aikuisuuteen. Koulutus on yksi keskeisimmistä lasten ja nuorten tulevaisuuteen vaikuttavaista tekijöistä.

Koulutuksen ja teiniraskauksien välinen suhde on yhteen kietoutunut, sillä matala koulutustaso lisää teiniraskauksien määrää, samalla kun teiniraskaudet vaikuttavat heikentävästi koulutustasoon. Vaikka Tansanian hallitus on onnistunut edistämään merkittävästi lasten kouluun pääsyä mahdollistamalla ilmaisen koulunkäynnin, vain harvat tytöt saavat käytyä kouluaan loppuun. Tämä johtuu osittain Tansanian hallinnon tukemasta käytännöstä, joka kieltää raskaana olevien teinityttöjen koulunkäynnin sekä estää heitä palaamasta kouluun synnytettyään.

Nuorten tyttöjen kohtaama eriarvoinen kohtelu on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma Tansaniassa. SOS-Lapsikylän hanke pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen ja saamaan aikaan pysyvää muutosta.

Nuorten tyttöjen kohtaama eriarvoinen kohtelu on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma Tansaniassa.

”Hankkeessa on kaksi keskeistä osa-aluetta. Ensinnäkin hanke puuttuu teiniäitien ja seksuaalisen väkivallan uhrien tämänhetkisiin haasteisiin tarjoamalla psykososiaalista tukea ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä palveluita. Lisäksi hanke edistää nuorten äitien pääsyä ammatilliseen koulutukseen, tukee heidän vanhemmuuttaan ja lisää ymmärrystä lapsen oikeuksista. Näin teiniäideille ja heidän lapsilleen voidaan tarjota parempia eväitä tulevaisuuteen ja aikuisuuteen”, Tansanian hankepäällikkö Victor kertoo.

”Hankkeen toinen osa-alue on ennaltaehkäisy. Hanke tavoittaa 15 000 tyttöä ja poikaa – parantamalla heidän pääsyään seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden pariin, hanke ennaltaehkäisee seksuaalista väkivaltaa, teiniraskauksia ja koulun keskeyttämistä”, Victor jatkaa.

***

Tansanian kehitysyhteistyöhanke on toteutettu yhteistyössä Tansanian SOS-lapsikyläjärjestön kanssa, Suomen ulkoministeriön, SOS-Kummien ja lahjoittajien tuella. Lahjoittamalla voit auttaa meitä parantamaan lasten, tyttöjen ja naisten asemaa Tansaniassa.

Kirjoittaja: Sara Sintonen

Kuvat: Anthony Ubaud ja Tansanian SOS-Lapsikylä