Kouluttautuminen käänsi uuden sivun gambialaisen Juman elämässä

22.6.2021
Tarinoita maailmalta
Juma Gambia

“Tuntuu kuin olisin saanut elämässäni toisen mahdollisuuden täynnä monipuolisia vaihtoehtoja.” Näin gambialainen Juma kuvailee tuntemuksiaan SOS-Lapsikylän nuorten työllistymistä ja voimaantumista edistävästä hankkeesta. Nuorisotyöttömyys on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma Gambiassa ja SOS-Lapsikylän hanke pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen.

Gambiassa toteutettavan kehitysyhteistyöhankkeen piirissä on paljon sellaisia nuoria, jotka ovat joutuneet syystä tai toisesta jättämään koulunsa kesken. Juma on yksi heistä. Juma menetti vuosia sitten yllättäen molemmat vanhempansa ja muutti sisaruksineen asumaan setänsä luokse. Juman sedällä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta elättää kaikkia perheen lapsia ja tämän seurauksena setä päätti naittaa Juman. Naimisiinmenon vuoksi Juma joutui keskeyttämään koulunkäynnin. Ilman ammatillista osaamista, koulutusta ja työtä hän oli täysin riippuvainen miehensä elatuksesta.

Köyhyys on yleisimpiä koulun keskeyttämisen syitä Gambiassa, ja heikko taloudellinen tilanne oli myös Juman koulupudokkuuden taustalla. Köyhyys vaikuttaakin usein erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten mahdollisuuksiin kouluttautua ja työllistyä myöhemmin elämässään, kuten Jumakin kuvailee:

“Köyhyys on väistämätön ongelma numero yksi, köyhyys vie monilta ylpeyden ja onnellisuuden. Köyhyys aiheuttaa myös muita haasteita, joita ihmiset yhteisössämme kohtaavat. Monet joutuvat keskeyttämään koulun taloudellisten vaikeuksien vuoksi, ja nuoret tytöt joutuvat solmimaan avioliiton varhaisessa vaiheessa vanhempien miesten kanssa vain hyvien myötäjäisten toivossa. Siten nuoret tytöt päätyvät usein myös saamaan lapsia liian varhain. Lisäksi monet asuvat syrjäseuduilla, missä on heikko infrastruktuuri ja huonot edellytykset toimeentulon saamiseksi.”

SOS-Lapsikylän hanke avasi Jumalle uusia mahdollisuuksia

Juman elämässä tapahtui käänne vuoden 2019 alussa, kun kahden lapsen äiti pääsi mukaan SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyöhankkeeseen. Hanke avasi Jumalle mahdollisuuden kouluttautumiseen ja yrittäjyyteen.

“Kävin ensin läpi kuuden kuukauden valmennus- ja mentorointijakson, jonka jälkeen pääsin osallistumaan ammatilliseen ravintola- ja hotellialan koulutukseen. Yhdeksän kuukauden jälkeen valmistuin ryhmämme parhain arvosanoin. Olen tällä hetkellä perustamassa saamani lainan avulla pitopalveluyritystä”, Juma kuvailee omaa edistymistään. Vuoden 2021 aikana Juma on saanut yrityksensä rekisteröityä ja avannut sille oman pankkitilin.

Kouluttautuminen ja yrittäjyys ovat vahvistaneet Juman uskoa siihen, että hän pystyy tarjoamaan myös omille lapsilleen hyvän tulevaisuuden ja mahdollisuuden kouluttautumiseen. 

Gambian hankkeessa nuoria tuetaan paitsi työllistymistä edistävän koulutuksen saamisessa ja yrittäjyydessä, myös elämäntaitojen kartuttamisessa. Nuoria koulutetaan esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, ihmissuhdetaidoista, kansalaistaidoista, verkostoitumisesta ja tasa-arvoon liittyvistä teemoista. 

Vastoinkäymisiltäkään ei olla hankkeen aikana täysin vältytty. Koronapandemia on vaikuttanut kehitysyhteistyöhankkeeseen ja aiheuttanut viivästyksiä myös Juman kouluttautumiseen. Toisaalta poikkeusaikana käytetyt viestintäkanavat ovat osoittautuneet käteviksi ja tehokkaiksi, ja Juma onkin ollut tiiviisti yhteydessä Gambian SOS-lapsikyläjärjestön projektityöntekijöihin esimerkiksi pikaviestipalvelun välityksellä. Hankkeen osallistujille tarjottiin myös psykososiaalista tukea kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön digitaalisen YouthLinks-alustan avulla. Alustalla osallistujat pystyivät jakamaan toisilleen tärkeää tietoa ja tukemaan toisiaan ennen rajoituksen purkamista. 

Uskoa hyvään tulevaisuuteen

Juma on äärimmäisen kiitollinen siitä, että hän pääsi SOS-Lapsikylän hankkeeseen: “Haluan kiittää Jumalaa siitä, että pääsin mukaan ohjelmaan. Ennen osallistumistani olin rahaton ja vailla koulutusta ja yrittäjyyteen vaadittavia taitoja”. Juma on myös iloinen oppimistaan elämäntaidoista. Hänestä on tullut omassa yhteisössään roolimalli ja hän haluaakin toimia esimerkkinä ja voimaannuttaa muita yhteisönsä jäseniä, etenkin nuoria. 

Tulevaisuudessa Juma haaveilee siitä, että hän voisi kartuttaa entisestään ammatillista osaamistaan ja pystyisi houkuttelemaan yritykselleen lisää asiakkaita. Lisäksi hän haluaisi tarjota tukea ja ammattitaitoaan sellaisille nuorille, jotka ovat kiinnostaneita työskentelemään pitopalvelualalla. Oman toimeentulon ja itsetunnon kohentumisen lisäksi kouluttautuminen ja yrittäjyys ovat vahvistaneet Juman uskoa siihen, että hän pystyy tarjoamaan myös omille lapsilleen hyvän tulevaisuuden ja mahdollisuuden koulutukseen. 

***
Gambian kehitysyhteistyöhanke on toteutettu yhteistyössä Gambian SOS-lapsikyläjärjestön kanssa ja Suomen ulkoministeriön, SOS-Kummien ja lahjoittajien tuella. Lahjoittamalla voit auttaa meitä parantamaan nuorten työllistymistä Gambiassa. Lue lisää työstämme Gambiassa täältä.