kaksi nuorta keskustelemassa
H´URAA-TYÖELÄMÄVALMENNUS

Matkalla
työelämään

H'uraa-työelämävalmennus

Nuorille suunnattu työelämätaitoja vahvistava ja työllistymistä tukeva valmennus

”H’uraa – Matkalla työelämään” on SOS-Lapsikylän yhteistyössä yrityskumppaneidensa kanssa nuorille suunnittelema työelämälähtöinen prosessinomainen valmennus.

Valmennus on suunnattu erityisesti sijaishuollossa kasvaneille nuorille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea työnhaussa, työelämätaitojen kartuttamisessa sekä oman identiteetin vahvistamisessa.

Vuoden 2021 H’uraa -valmennukset järjestetään hybridimallilla – osallistua voi etänä tai paikan päällä (max 10 hlö) Helsingissä.

Moduuli 1: Toteutusajankohta avoin
Moduuli 2: Toteutusajankohta avoin
Moduuli 3: 7.9.2021
Moduuli 4: Toteutusajankohta avoin

H’uraa valmennus tarjoaa nuorelle:

 • työnhaussa vaadittavien taitojen oppimista
 • mahdollisuuksia luoda työelämäverkostoja
 • tukea yhteiskuntaan kiinnittymisessä
 • työllistymismahdollisuuksia
 • myönteisiä kokemuksia työelämästä
 • omien vahvuuksien ja taitojen löytämistä
 • vahvuuksien hyödyntämistä työnhaussa

H’uraa-työelämävalmennus on osallistujille maksuton.

Huraa-valmennus sisältää:

Valmennus koostuu neljästä moduulista. Nuori voi käydä kaikki tai valita elämäntilanteeseensa sopivimmat.

 • työnhaun taidot
 • työelämän digitaidot
 • opiskeluista työelämään sekä
 • työelämäpolut ja työn jatkuvuus

Valmentajina toimivat SOS-Lapsikylän omat ja yrityskumppaneiden asiantuntijat.

Tulostettava esite H’uraa-valmennuksesta

Nuoret työelämävamennuksessa

H’uraa-valmennuksen moduulit:

Moduuli 1: TYÖNHAUN TAIDOT

 • Omat vahvuudet ja niistä kertominen
 • Verkostojen luominen
 • Rekrytointiprosessi
 • CV:n tekeminen
 • Työhakemus ja työhaastattelu
 • Työsopimus
 • Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet

 

Moduuli 2: TYÖELÄMÄN DIGITAIDOT

 • Työelämän digitaidot
 • Verkkoviestinnän taidot
 • Työn löytäminen ja hakeminen netissä
 • Perusohjelmistot ja sähköinen viestiminen
 • Tietoturva ja oma turvallisuus verkossa

Moduuli 3: OPISKELUISTA TYÖELÄMÄÄN

 • Koulutus- ja opiskelustrategiat
 • Tutkintojen suorittamistavat
 • Opiskelu- ja työelämäpolkujen jatkumot
 • Opiskelun merkitys työllistymisessä
 • Aikuisena opiskelu
 • Oman potentiaalin tunnistaminen opinnoissa

Seuraava valmennus Helsingissä 7.9.2021 klo 10-15.
Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Moduuli 4: TYÖELÄMÄPOLUT JA TYÖN JATKUVUUS

 • Tulevaisuuden työelämä – projektit ja yrittäjyys
 • Työelämässä etenemisen eri mahdollisuudet
 • Itsensä johtamisen merkitys
 • Taloustaito
 • Työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehtiminen
 • Työelämän vaatimukset ja odotukset
 • Oma työelämäpolku
”Olen oppinut, miten puhutaan ja käyttäydytään työhaastattelussa, mistä työpaikkoja löytyy, ja miten niihin soitetaan ja laitetaan sähköpostia. Suosittelen tällaista muillekin nuorille, tämä on tosi hyödyllistä, sillä moni ei edes tiedä, mikä on CV tai työhakemus.”
Elias, 16

Räätälöimme H’uraa -valmennusta erilaisten nuorten ryhmien tarpeisiin, kohderyhmänä sijais- ja jälkihuollon nuoret sekä muut haavoittuvassa asemassa olevat nuorten ryhmät.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Kaarina Ronkainen
kehittämissuunnittelija, osallisuus ja H'uraa-työelämävalmennus
044 703 9114

Ajankohtaista