fbpx
Työelämävalmennus

H'uraa - matkalla
työelämään

H'uraa-työelämävalmennus

Nuorten työelämävalmennuksella edistetään nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia

Nuorten työttömyyteen ja työllistymiseen liittyvät haasteet ovat esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja työelämä näyttäytyy nuorille yhä useammin pelottavana ja kuormittavana.  Jokaisella nuorella on yksilöllisiä voimavaroja ja vahvuuksia, joista on hyötyä työelämässä, mutta monilla nuorilla on puutteita työelämään vaadittavissa valmiuksissa, taidoissa sekä työnhakuun liittyvissä tiedoissa.

H’uraa – nuorten työelämävalmennus on matalankynnyksen toimintaa, jossa edistetään nuorten työelämätietoutta ja -taitoja, ja siten parannetaan nuorten mahdollisuuksia työelämään ja elämänhallintaan. Nuorten kohtaaminen on kokonaisvaltaista, ja valmentajina toimivat SOS-Lapsikylän asiantuntijat. Yritysten vapaaehtoiset tuovat valmennuksiin ajankohtaista tietoa suoraan työelämästä.

Työelämävalmennus on SOS-Lapsikylän ennalta ehkäisevää työtä, joten se on sekä nuorille että yhteistyökumppaneille maksutonta. SOS-Lapsikylän yrityskumppanit 
ovat mukana edistämässä ja tukemassa nuorten työllistymistä.

Tavoitteet

H’uraa-työelämävalmennuksen tavoitteet

  • Edistää nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia
  • Tukea nuorten työllistymistä
  • Tukea nuorten vahvuuksien ja taitojen tunnistamista ja oman osaamisen sanoittamista
  • Vahvistaa nuorten itsetuntoa ja uskoa tulevaan työelämään

Työelämävalmennus

H’uraa – työelämävalmennus on suunnattu 13–20-vuotiaille nuorille. Tarjoamme 1–3 kerran valmennuskokonaisuuksia esimerkiksi yläkouluihin, toiselle asteelle, lastensuojelulaitoksiin ja nuorten vapaa-ajan toimijoille. Jokaisen valmennuksen sisällöt ja teemat suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa vastaamaan nuorten tarpeita, ja valmennukset voivatkin linkittyä esimerkiksi kesätyönhakuun tai TET- tai harjoittelujaksoon valmistautumiseen.

H’uraan teemat:

Minä työelämässä

Työnhakeminen ja työnhaun asiakirjat

Työelämän pelisäännöt

Työelämävierailu

TET-jaksoon valmistautuminen

”Sain kontakteja enemmän. Sain tietoa esim. työsopimuksesta. Kun tiedän nyt oikeuteni, voin vaatia niitä. Jos teen joskus oman yrityksen tiedän mun ja työntekijän oikeudet.”
Valmennukseen osallistunut nuori

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Laura Sirén
Kehittämissuunnittelija, H’uraa nuorten työelämävalmennus
(+358) 44 774 6358

Ajankohtaista