fbpx
Työelämävalmennus

H'uraa - matkalla
työelämään

H'uraa-työelämävalmennus

Nuorten työelämävalmennuksella edistetään nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia

Nuorten työttömyyteen ja työllistymiseen liittyvät haasteet ovat esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja monilla nuorilla on puutteita työelämään vaadittavissa valmiuksissa, taidoissa sekä työnhakuun liittyvissä tiedoissa.

Matalankynnyksen työelämävalmennuksessa tarjotaan nuorille heidän tarvitsemaansa tukea, jonka avulla parannetaan nuoren mahdollisuuksia työelämään ja elämänhallintaan.

Myös SOS-Lapsikylän yrityskumppanit ovat mukana edistämässä ja tukemassa nuorten työllistymistä.

Jokaisella nuorella on yksilöllisiä voimavaroja ja vahvuuksia, joista on hyötyä työelämässä. Nuorten kohtaaminen on kokonaisvaltaista, ja jokaiselle nuorelle varmistetaan jatkosuunnitelma ja tuki myös valmennuksen jälkeen. Valmentajina toimivat SOS-Lapsikylän asiantuntijat. Yritysten vapaaehtoiset tuovat valmennuksiin ajankohtaista tietoa suoraan työelämästä.

Työelämävalmennus on SOS-Lapsikylän ennalta ehkäisevää työtä, joten se on sekä nuorille että yhteistyökumppaneille maksutonta.

Työelämävalmennus

 • H´uraa-työelämävalmennus on kuuden kerran kokonaisuus, joka on suunnattu 17–29-vuotiaille nuorille. Se tarjoaa nuorille työkaluja, tietoa ja valmiuksia työnhakuun sekä työelämässä toimimiseen. Valmennuksen sisältö:
  • Rahan käyttö
  • Vahvuudet työelämässä
  • Työelämän pelisäännöt
  • Työnhaun asiakirjat
  • Työhaastattelu
  • Yksilöllinen ohjaus

Kesätyöstartti

Kesätyöstartti on 13–17-vuotiaille nuorille suunnattu koulutus, jossa nuori saa tietoa ja tukea ensimmäistä kesätyöpaikkaa varten. Koulutus on kestoltaan 10 tuntia.

Kesätyöstartti-koulutuksen sisältö:

 • Työelämän pelisäännöt
 • Työnhaun asiakirjat
 • Työhaastattelu
 • Vinkit avoimista kesätyöpaikoista
 • Yksilöllinen tuki / pienryhmäohjaus

Starttikaveri

Yrityksen vapaaehtoinen Starttikaveri on työelämässä oleva aikuinen, joka tukee nuorta työelämän alussa. Nuori ja Starttikaveri voivat yhdessä etsiä töitä, miettiä hakemuksen tekstiä tai pohtia eri uravaihtoehtoja. Starttikaverin ja nuoren välille syntyy luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa yhdessä katsotaan kohti nuoren tulevaisuutta. Starttikaverit perehdytetään ja he saavat tukea tehtäväänsä. Starttikaveri -toimintaa tehdään yhteistyössä Motonetin kanssa.

”Sain kontakteja enemmän. Sain tietoa esim. työsopimuksesta. Kun tiedän nyt oikeuteni, voin vaatia niitä. Jos teen joskus oman yrityksen tiedän mun ja työntekijän oikeudet.”
Valmennukseen osallistunut nuori

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Tessa Kouvolainen
kehittämissuunnittelija, Osallisuustoiminta ja H´uraa
044 775 8841

Ajankohtaista