Isä ja lapsi leikkivät puistossa syksyllä.
Yritysyhteistyökumppaniksi

Yritysvastuuta lasten ja nuorten hyväksi

Yritysyhteistyökumppaniksi

Tulkaa mukaan rakentamaan parempaa tulevaisuutta lapsille!

Yhteisestä arvopohjasta ponnistavat, yhdessä suunnitellut ja yrityksen strategiaa tukevat toimenpiteet selkeine mittareineen takaavat sujuvan ja tuloksellisen tavan tehdä yhteistyötä. Yhteistyön lähtökohta on useimmiten yrityksen halu ottaa vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta. Keskustelemme mielellämme kanssanne siitä, miten SOS-Lapsikylän ja yrityksenne arvot kohtaavat ja millaisia vaikuttavia tekoja voisimme yhdessä saada aikaan.  

Katso, miten muut yritykset auttavat kanssamme lapsia ja nuoria – ja ota yhteyttä, tehdään yhdessä arvoistanne totta! 

SOS-Lapsikylän yritysyhteistyön tarjoamat mahdollisuudet yrityksille

Lastensuojelua tukevien digitaalisten palvelujen kehittämistä, esim. Apuu-chat ja Ylitse MentorApp

Vähävaraisten perheiden lasten harrastamista Unelmista totta harrastustuen avulla

Itsenäistyvien nuorten opiskelua, työelämään valmentautumista  ja itsenäisen asumisen opettelua 

Sijoitettujen lasten harrastuksia, koulunkäyntiä ja leiritoimintaa 

Uusien tilavien kotien hankintaa sijaisperheiden tarpeisiin 

Tukiperhetoimintaa ja voimaannuttavia perheleirejä  

Sijaisvanhempien kouluttamista ja työn tukemista 

Ruoka-apua kriisitilanteissa 

Yksin maahan tulleiden turvapaikkaa hakeneiden lasten ja nuorten auttamista 

Perheiden – erityisesti äitien – ja yhteisön kykyä huolehtia lapsista SOS-Lapsikylän ja kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön kohteissa 

Yritysyhteistyöuutisia