fbpx
Marokkolainen nainen puhuu
Vaikuttamistyö maailmalla

Globaalisti
lasten,
nuorten
ja perheiden
puolella

Vaikuttamistyö maailmalla

Yhtenä maailman suurimmista lapsioikeusjärjestöistä työskentelemme paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla edistääksemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden asiaa.

Näiden puolesta puhumme

Puolustamme lapsen oikeuksien toteutumista ja lapsen oikeutta elää turvassa omassa perheessään tai mikäli se ei ole mahdollista, oikeutta laadukkaaseen sijaishuoltoon.

Rohkaisemme lapsia osallistumaan omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon ja saamaan äänensä kuuluviin.

Pyrimme parantamaan käytäntöjä, jotka suojelevat lapsia, vahvistavat perheitä ja tukevat yhteisöjä.

Ajamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Olemme valinneet kahdeksan tavoitetta, jotka vaikuttavat suoraan lasten hyvinvointiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Lue lisää lapsia koskevista kestävän kehityksen tavoitteista, ja miten me edistämme niitä.

Joining Forces -kumppanuus

Teemme laajaa yhteistyötä muiden lapsen oikeuksien puolestapuhujien kanssa.

Yksi tärkeimmistä yhteistyön muodoista on vuonna 2017 perustettu Joining Forces -kumppanuusverkosto, joka koostuu kuudesta suurimmasta lapsijärjestöstä: SOS-lapsikyläjärjestö, Pelastakaa Lapset, Terre des Hommes, World Vision, Plan sekä ChildFund Alliance. Kumppanuuden avulla pyritään saamaa aikaan entistä parempia tuloksia lapsen oikeuksien toteutumiseksi sekä hyödyntämään yhteistyön tuomia etuja.

Yksi yhteistyön tärkeimmistä periaatteista on, että lasten oma ääni ja toimijuus ovat keskiössä. 

Suomen kehitysyhteistyöhankkeet

Etiopia

Etiopiassa sukupuolten tasa-arvoon on vielä matkaa. Hankkeessamme vähennämme köyhyyttä, parannamme erityisesti naisten ja lasten hyvinvointia ja edistämme tasa-arvon toteutumista.

Etiopia

Gambia

Gambiassa nuorten työttömyys on vakava ongelma. Hankkeessamme edistämme nuorten koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, uraohjauksen ja työharjoittelupaikkojen kautta.

Gambia

Tansania

Nuorten tyttöjen ja äitien kohtaama eriarvoinen kohtelu on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma Tansaniassa. Hankkeemme puuttuu sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, lapsiin kohdistuvaan ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, köyhyyteen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviin haasteisiin.

Tansania

Ajankohtaista