Työmme Suomessa

Miksi meitä tarvitaan?

 • Suomessa on noin miljoona lasta. Heistä joka kymmenes tarvitsee lastensuojelun tukea.
 • Maassamme lähes 18 000 lasta ei voi asua omassa kodissaan.

SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisää lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Pyrimme antamaan kaikille lapsille mahdollisuuden elää mahdollisimman tavallista lapsuutta perheessä ja turvallisessa ympäristössä.

Panostamme perheiden varhaiseen tukeen ja tuotamme lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi SOS-Lapsikylä tekee kehittämis- ja vaikuttamistyötä, jotta lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin yhteiskunnassa paremmin huomioon.

Miten autamme?

Tavoitteemme on, että vaikeuksia kohtaavat lapsiperheet saisivat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapset saisivat elää omien vanhempiensa kanssa.

Perhekuntoutuksella autamme koko perhettä. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen pahoinvoinnin ehkäiseminen sekä perheen yhdessä pysyminen.

Aina omassa kodissa kasvaminen ei ole tuestakaan huolimatta mahdollista, vaan tarvitaan lastensuojelun sijais- tai avohuollon keinoja. SOS-Lapsikylä voi tällöin tarjota lapselle mahdollisuuden kasvaa turvallisessa sijaisperheessä ja moniammatillisen yhteisön tukemana. Panostamme myös vahvasti meillä sijaishuollossa kasvaneiden nuorten opiskeluun ja tukeen itsenäistymisvaiheessa. Näin pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, ettei lastensuojelun tarve siirry seuraavalle sukupolvelle.

Vuodesta 2015 olemme auttaneet yksin maahan tulleita, alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Tällä hetkellä toiminnan painopiste on kotoutumistyössä.

Lapsikylät sijaitsevat Espoossa, Jyväskylässä, Kaarinassa, Kuopiossa, Oulussa, Punkaharjulla, Rovaniemellä, Tampereella ja Vantaalla.

Uudistamme lapsiperheiden palvelujärjestelmää

Toimimme kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille. SOS-kumppanuus-toimintamallilla pyrimme lisäämään lapsiperheiden hyvinvointia ja vähentämään palveluiden kustannuksia. Pysyviä muutoksia perheiden elämässä saadaan aikaan, jos ymmärretään yhtä aikaa sekä paljon tukea tarvitsevien perheiden tarpeet kokonaisvaltaisemmin että tehostetaan ennakoivien palveluiden toimintaa. Toimintamalli on palkittu Kunnallisena lastensuojelutekona 2017 ja vuoden ARVO-tekona 2016.

Miksi tarvitsemme lahjoituksia?

Lapsikylätoiminnan tuotoista valtaosa koostuu kuntien maksamista lastensuojelupalvelujen hoitomaksuista. Kaikkea lapsikylätoimintaa nämä maksut eivät kuitenkaan kata. Lahjoitusten avulla tarjotaan lapsille esimerkiksi terapeuttista tukea vaikeuden kokemusten läpikäymiseen, harrastus- ja leiritoimintaa, tukiperhetoimintaa sekä tuetaan nuoria itsenäistymisvaiheessa. Lisäksi lahjoitusvaroilla rahoitetaan sijaisvanhempien valmentamista. SOS-Lapsikylä tekee myös merkittävää lastensuojelun vaikuttamis- ja kehittämistyötä.

Osa kansainvälistä kokonaisuutta

SOS-Lapsikylä on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomessa SOS-Lapsikylä on toiminut vuodesta 1962 lähtien. Tutustu kansainväliseen lapsikylätoimintaan joko sivuillamme tai kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön verkkosivuilla.

Keräämme myös varoja sekä kotimaan että maailman lasten ja perheiden auttamiseen. Tutustu tarkemmin mahdollisuuksiin tukea työtämme.

Visiomme:

Jokainen lapsi kasvaa perheessä rakastettuna, arvostettuna ja turvassa.

Missiomme:

SOS-Lapsikylä auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä Suomessa ja maailmalla.

Arvomme

 • ROHKEUS

  Me toimimme:

  Kehitämme innovatiivisesti toimintaamme.
  Uskallamme kyseenalaistaa, oppia ja toimia lasten ja nuorten parhaaksi.

 • SITOUTUMINEN

  Pidämme lupauksemme:

  Rakennamme lapsille ja nuorille hyvää elämää.
  Arvostamme kestäviä suhteita yhteistyökumppaneihimme.

 • LUOTTAMUS

  Pidämme lupauksemme:

  Rakennamme lapsille ja nuorille hyvää elämää.
  Arvostamme kestäviä suhteita yhteistyökumppaneihimme.

 • VASTUULLISUUS

  Olemme luotettavia kumppaneita:

  Suurin vastuumme on taata lasten ja nuorten hyvinvointi ja hyvä huolenpito. Toimimme vastuullisesti kuntien, lahjoittajien ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.

 • VAIKUTTAVUUS

  Lisäämme hyvinvointia:

  Saamme aikaan haluttuja muutoksia ja tuotamme arvoa asiakkaille.