Työmme Suomessa

SOS-Lapsikylä on voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on taata jokaiselle lapselle rakastava koti.

  • Suomessa on noin miljoona lasta. Heistä joka kymmenes tarvitsee lastensuojelun tukea.
  • Maassamme yli 18 500 lasta ei voi asua omassa kodissaan.

SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisää lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Pyrimme antamaan kaikille lapsille mahdollisuuden elää mahdollisimman tavallista lapsuutta perheessä ja turvallisessa ympäristössä.

Miten autamme?

Tavoitteemme on, että vaikeuksia kohtaavat lapsiperheet saisivat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapset saisivat elää omien vanhempiensa kanssa. Tuemme perheitä muun muassa Perhekumppani-palvelun, tukiperhetoiminnan ja perhekuntoutuksen avulla.

Aina omassa kodissa kasvaminen ei ole tuestakaan huolimatta mahdollista. SOS-Lapsikylä voi tällöin tarjota lapselle mahdollisuuden kasvaa turvallisessa sijaisperheessä moniammatillisen yhteisön tukemana.

Panostamme myös vahvasti meillä sijaishuollossa kasvaneiden nuorten opiskeluun ja tukeen itsenäistymisvaiheessa. Näin pyrimme kaikin tavoin ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja varmistamaan, ettei lastensuojelun tarve siirry seuraavalle sukupolvelle.

Lasten ja perheiden hyvinvointierot kasvavat kasvamistaan. Etsimme ja kehitämme toimintatapoja lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi yhdessä kuntien kanssa. Lisäksi autamme lapsia, nuoria ja perheitä erilaisten kehittämishankkeiden kautta. Teemme myös vaikuttamistyötä, jotta heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin yhteiskunnassa paremmin huomioon. 

Tutustu ympäri Suomea sijaitseviin toimipisteisiimme.

Osa kansainvälistä järjestöä

SOS-Lapsikylä on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomessa SOS-Lapsikylä on toiminut vuodesta 1962 lähtien. Tutustu kansainväliseen lapsikylätoimintaan joko sivuillamme tai kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön verkkosivuilla.

Keräämme myös varoja sekä kotimaan että maailman lasten ja perheiden auttamiseen. Tutustu tarkemmin mahdollisuuksiin tukea työtämme.

Lue lisää tukiperhetoiminnasta

Oletko kiinnostunut tukiperheeksi ryhtymisestä?

Lue millaista tukiperheenä toimiminen on ja miten toimintaan voi hakeutua.

Tutustu sijaisvanhemmuuteen

Sijaisvanhemmaksi?

Haemme sijaisvanhemmiksi turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaan otetulle lapselle tai nuorelle.

Lue kuukausilahjoittamisesta lasten hyväksi Suomessa

Tietoa kuukausilahjoittamisesta

Kuukausilahjoittajana tuet toimintaamme Suomessa. Pyrimme auttamaan entistä useampia vaikeuksissa kamppailevia perheitä.