Työmme vaikuttavuus - Lapsikylän lapsia Vietnamissa

Työmme vaikuttavuus maailmalla

Neljä miljoonaa lasta on 70 vuoden aikana saanut apua SOS-lapsikyläjärjestöltä

Maailmassa joka kymmenes lapsi kasvaa ilman riittävää huolenpitoa. SOS-lapsikyläjärjestö on 70 vuoden aikana tarjonnut 4 miljoonalle lapselle mahdollisuuden elää turvallista lapsuutta perheessä. Nykyisin järjestö auttaa 135 maassa lapsia, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon.

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön 70 Years of Impact -vaikuttavuusraportin mukaan järjestö on perustamisestaan, vuodesta 1949, lähtien auttanut yhteensä neljää miljoonaa lasta ja nuorta kasvamaan turvallisessa ja välittävässä perheessä perhehoidossa ja perheiden tukemisen ohjelmissa.

Kun nämä lapset ovat saaneet vahvan perustan elämäänsä, heidän on mahdollista tarjota parempi elämä myös omille lapsilleen ja lapsenlapsilleen, ja näin ongelmien ja hylkäämisen kierrettä on saatu katkaistua. SOS-lapsikyläjärjestö on positiivisesti myötävaikuttamassa yhteensä yli 13 miljoonan ihmisen elämään.

SOS-lapsikyläjärjestön neljä tärkeintä vaikutusta ovat olleet:

1.    Avuntarpeen ylisukupolvisen kierteen katkaiseminen – noin 90 %:lla autetuista on vahvat tukiverkostot, hyvät suhteet perheeseensä, ja he pitävät omista lapsistaan hyvää huolta.
2.    Itseluottamuksen tukeminen koulutuksen ja työllistymisen kautta – yli 80 %:lla autetuista on toisen asteen koulutus tai ammattikoulutus, ja heillä on tarvittavat taidot hyvän työpaikan saamiseksi tai he opiskelevat saavuttaakseen ne. Autetuista 60 % pystyy jo itse ansaitsemaan riittävän toimeentulon.
3.    Perustarpeiden täyttyminen – Autetuista 90 %:lla perustarpeista täyttyy ainakin kaksi kolmesta. Heillä on kunnollinen asunto, tarpeeksi ruokaa ja pääsy terveydenhuoltoon.
4.    Onnellisen elämän peruspilarit – 80 % autetuista kokee olevansa turvassa ja suhtautuu
elämäänsä positiivisesti.

On voitu myös laskea, että jokainen euro, jonka SOS-lapsikyläjärjestö on sijoittanut lapsiin ja nuoriin on poikinut viisi euroa takaisin yhteiskunnalle. Tämä näkyy yksittäisten ihmisten kasvaneina tuloina sekä yhteiskunnan hyvinvointipalveluihin käyttämien kulujen laskuna.

Noin 90 %:lla autetuista on vahvat tukiverkostot, hyvät suhteet perheeseensä ja he pitävät omista lapsistaan hyvää huolta.
 

 

60 % autetuista pystyy jo ansaitsemaan riittävän toimeentulon.

90 %:lla autetuista täytyy perustarpeista ainakin kaksi kolmesta. Heillä on kunnollinen asunto, tarpeeksi ruokaa ja pääsy terveydenhuoltoon.

 

80 % autetuista kokee olevansa turvassa ja suhtautuu elämään positiivisesti.