Tukiperheeksi

Kiinnostaako tukiperhevanhemmuus?

Suomessa on paljon lapsia, jotka odottavat tukiperhettä, sillä tukiperheistä on jatkuva pula. Tukiperhetarpeen taustalla voivat olla esimerkiksi perheen yksinhuoltajuus, sosiaalisten verkostojen puute tai vaikea elämäntilanne.

Tavallisesti lapset viettävät tukiperheessä noin yhden viikonlopun kuukaudessa.

Mitä tukiperhevanhemmalta vaaditaan?

  • vakaa elämäntilanne
  • perheessä on tilaa vieraalle lapselle
  • halu ja kyky auttaa lapsia sekä sitoutua tukiperhevanhemmuuteen


Jos sinulla (tai puolisollasi) on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus sekä halu ja kykyä auttaa lapsia, voit ryhtyä myös ammatilliseksi tukiperheeksi. Ammatillinen tukiperhetoiminta on lastensuojelun avohuollon tukitoimi erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville lapsille ja perheille.

Tukiperheeksi ryhtyvä saa yksilö- tai ryhmävalmennuksen ennen tukiperheeksi ryhtymistään sekä SOS-Lapsikylän tuen ja avun toimiessaan tukiperheenä.

SOS-Lapsikylän antama tuki perheelle:

  • Tukisuhteen valmistelu (lapsen valinta ja esittely tukiperheelle, tukiperheen esittely lapselle ja hänen vanhemmilleen, tutustuminen, sopimuksen tekeminen, yhteydenpito sosiaalitoimeen)
  • SOS-Lapsikylän tukityöntekijöiden konsultaatiotuki ja säännöllinen yhteydenpito tukisuhteen ajan
  • Korvaukset: hoitopalkkio, kulukorvaus ja lapsen kuljettamisesta aiheutuvat matkakulut
  • Mahdollisuus osallistua SOS-Lapsikylän järjestämiin koulutuksiin, retkiin, tapahtumiin, leireihin.

Ennen tukisuhteen solmimista SOS-Lapsikylä selvittää tukiperheeksi aikovan henkilön rikostaustan (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Kiinnostuitko tukiperheeksi ryhtymisestä? Ota yhteyttä:

Espoo ja Vantaa
Katja Puhakka
katja.puhakkasos-lapsikylafi
p. 044 530 3446

Jyväskylä

Janne Kankaanniemi
janne.kankaanniemisos-lapsikylafi
p. 044 761 4195

Tampere

Sirpa Pyöriä
sirpa.pyoriasos-lapsikylafi
p. 044 742 0604

Vihanti
Margit Vuorma
margit.vuormasos-lapsikylafi
p. 044 777 0611

Marja-Liisa Autio 
marja-liisa.autiosos-lapsikylafi
p. 050 360 3447

Punkaharju
Hanna Toiviainen
hanna.toiviainensos-lapsikylafi
p. 044 7614 180

Ylitornio
Seija Saalismaa
seija.saalismaasos-lapsikylafi
p. 040 178 2722

Suvi Seikkula
suvi.seikkulasos-lapsikylafi
p. 040 546 7309