LApsikylä-äiti Syyriassa lapsen kanssa
Sijaisperheet maailmalla

Sijaisperhe on
turvallinen
paikka kasvaa

Sijaisperheet maailmalla

Jokaisella lapsella on oikeus elää perheessä, jossa hänestä välitetään ja huolehditaan.

Oma perhe on lähtökohtaisesti lapselle paras paikka kasvaa. Tuesta huolimatta tämä ei aina ole mahdollista. Silloin lapsi tarvitsee sijaiskodin.

SOS-lapsikylissämme vanhempiensa huolenpidon menettäneet lapset elävät yhdessä sijaisvanhempiensa ja sisarustensa kanssa yhteisön tukemana.

Lapset saavat vakaan, turvallisen ja huolehtivan kodin sekä uuden mahdollisuuden elämäänsä. He saavat mahdollisuuden kouluttautua, pääsyn terveydenhuoltoon ja yksilöllistä tukea ja terapiaa mm. traumoista toipumiseen.

kaksi tyttöä lapsikylän pihalla

Lapset asuvat lapsikylissä niin pitkään kuin on tarpeen, usein itsenäistymiseensä saakka.

Luomme lapsille uskoa itseensä ja rakennamme rohkeutta sekä taitoa menestyä elämässä. Kun lasta ja nuorta hoivataan ja tuetaan, hänestä voi tulla paras versio itsestään.

Tämä on ollut tehtävämme aina perustamisestamme, vuodesta 1949, lähtien.

Vuonna 2020 Afrikassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa toimi yhteensä 7 200 lapsikyläperhettä ja niissä asui yhteenä 65 600 lasta.

Lupauksemme lapsille on taata heille hyvä ja laadukas huolenpito. Se tarkoittaa sitä, että lapset kasvavat turvassa, heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan ja heidän kehitystään tuetaan, jotta jokainen lapsi saa parhaat mahdolliset eväät elämäänsä.

90%
Tukiverkostot kunnossa

90 %:lla auttamistamme lapsista on aikuistuttuaan vahvat tukiverkostot, hyvät suhteet perheeseensä ja he pitävät omista lapsistaan hyvää huolta.

90%
Perustarpeet elämälle

90 %:lla lapsikylistä aikuistuneista on suurin osa perustarpeista kunnossa. Heillä on kunnollinen asunto, tarpeeksi ruokaa ja pääsy terveydenhuoltoon.

80%
Hyvä koulutus

Yli 80 %:lla auttamistamme nuorista on riittävä koulutus ja tarvittavat taidot hyvän työpaikan saamiseksi tai he opiskelevat.

Tarinoita maailmalta