fbpx
Isoisä lapsenlapsen kanssa
Perheiden tukeminen

Lapsella on
oikeus
kasvaa
perheessä

Perheiden tukeminen

Tuemme perheitä, jotta lapset voivat kasvaa turvallisesti omassa perheessään.

Perheet ympäri maailman kamppailevat selviytymisestä. Köyhyys ja muut ongelmat ajavat perheitä vaikeisiin tilanteisiin, joissa vanhemmilla on haasteita huolehtia riittävällä tavalla lapsistaan. Perheiden tukemisen ohjelma ennaltaehkäisee perheiden hajoamista ja parantaa vanhempien mahdollisuuksia huolehtia lapsistaan.

347 000 lasta ja aikuista ympäri maailman sai tukea ja apua vuonna 2020.

perheiden tukemisen ohjelman videosta kuva

Millä tavoin autamme?

Tuen, koulutuksen ja neuvonnan avulla annamme huoltajille eväitä toimeentulon hankkimiseen, lapsista huolehtimiseen sekä turvallisen kasvuympäristön takaamiseen lapsilleen. Näin me pyrimme varmistamaan, ettei lapsia hylätä eikä heidän tarpeitaan lyödä laimin, vaan he saavat kasvaa rakastettuina, arvostettuina ja turvassa omassa perheessään. Siten voimme katkaista pahoinvoinnin kierteen siirtymisen sukupolvelta toiselle.

Tuemme perheitä monin eri tavoin:

  • Edistämällä palveluiden pariin pääsyä
  • Vahvistamalla perheiden toimeentuloa ja koulutusta
  • Lisäämällä tietoutta vanhemmuudesta ja lasten oikeuksista
  • Voimaannuttamalla yhteisöjä ja vahvistamalla niiden turvaa tuovia rakenteita

Koulutustukea saanut perheenäti Tansaniassa

Koulutamme yhteisöjä lasten oikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa

Teemme tiivistä yhteistyötä kyläyhteisöjen, koulujen ja aluehallinnon kanssa, jotta saamme yhdessä aikaan pysyvää muutosta. Paikallinen omistajuus ja toimijuus ovat toimintamme keskiössä.

Tavoitteena on lisätä yhteisöjen, vanhempien ja lapsien tietoisuutta lasten oikeuksista. Työhömme liittyy olennaisella tavalla myös tietoisuuden lisääminen seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä ja perhesuunnittelusta.

 

Suomen kehitysyhteistyöhankkeet

Etiopia

Etiopiassa sukupuolten tasa-arvoon on vielä matkaa. Hankkeessamme vähennämme köyhyyttä, parannamme erityisesti naisten ja lasten hyvinvointia ja edistämme tasa-arvon toteutumista.

Etiopia

Gambia

Gambiassa nuorten työttömyys on vakava ongelma. Hankkeessamme edistämme nuorten koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, uraohjauksen ja työharjoittelupaikkojen kautta.

Gambia

Tansania

Nuorten tyttöjen ja äitien kohtaama eriarvoinen kohtelu on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma Tansaniassa. Hankkeemme puuttuu sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, lapsiin kohdistuvaan ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, köyhyyteen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviin haasteisiin.

Tansania

Tarinoita maailmalta