lapsi leikkii sateessa sadetakki päällä
Lastensuojelun lakimiespalvelu

Asiantuntija-apua lastensuojelun lakiasioihin

Lastensuojelun lakimiespalvelu

Lastensuojelun lakimiespalvelu tarjoaa oikeudellista laaja-alaista asiantuntija-apua sekä ajantasaisia lakikoulutuksia.

SOS-Lapsikylän lastensuojelun lakimiespalvelu on tarkoitettu sekä lastensuojelun työntekijöille että muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Lapsioikeuslakimiehenä toimii VT Mirjam Araneva yli 20 vuoden kokemuksella. Ajalla 1.10.2021 -3.1.2022 lastensuojelun lakimiespalvelua täydentää VT Pasi Pollari.

Tiesitkö, että lastensuojelulain 14.1 § turvaa lastensuojelun työntekijöille oikeuden saada oikeudellista asiantuntija-apua työnsä tueksi?

Säännös on kuntaa velvoittava ja sen tarkoituksena on taata sekä asiakkaiden että lastensuojeluntyöntekijöiden oikeusturva.

Asiakastapauksiin tai lastensuojelun järjestämiseen liittyviin kysymyksiin saat vastauksen nopeasti joko sähköpostilla tai puhelimitse. Soittopyynnöt ja yhteydenotot:
pasi.pollari@sos-lapsikyla.fi
mirjam.araneva@sos-lapsikyla.fi

lapsi isän hartioilla

Lastensuojelun lakimiespalvelu tarjoaa

juridista asiantuntemusta laaja-alaisesti.

lyhytkestoiset sähköposti- ja puhelinkonsultaatiot maksutta.

apua hallintotuomioistuinten kirjallisiin ja suullisiin prosesseihin lastensuojeluasioissa.

oikeudellista asiantuntemusta LSL 14 §:n mukaiseen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon.

oikeudellista apua työpareille ja tiimeille verkkokonsultaationa.

lastensuojelun lakikoulutuksia webinaareina ja tilauksesta kunnan tarpeita vastaavasti räätälöitynä.

HINTA:
Lapsioikeuslakimies VT Pasi Pollari: 140€ / tunti + ALV

Auta - valitse tapasi auttaa

Koulutukset

Järjestämme koulutuksia sekä kaikille avoimina webinaareina että tilattavina koulutuksina. Tilattavat koulutukset on muokattu yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, joita voimme tarvittaessa räätälöidä vastaamaan juuri teidän yhteisönne tarpeita.

Koulutuksia on mahdollista tilata myös haluamastaan aiheesta.

 

 

poika ojentaa kukkaa kameraa päin

Kaikille avoimet webinaarikoulutukset

Tulevat webinaarikoulutukset:

 • Tulossa kohta – Syksyn 2021 webinaarikoulutusten ajankohdat!

Aikataulu ja hinta:

Koulutukset järjestetään klo 9–14. Jokaiseen tuntiin sisältyy 15 minuutin tauko. Lounasaika klo 11–12.

Hinta: 99 € + alv./hlö

Jos osallistujia tulee useita samasta organisaatiosta, hinnat ovat:

 • max 5 osallistujaa samasta organisaatiosta, yhteishinta on 390 € + alv.
 • max 10 osallistujaa samasta organisaatiosta, yhteishinta on 790 € + alv.
 • Isomman porukan osallistumisesta voitte aina pyytää myös tarjouksen.
puinen junarata

Tilattavat koulutukset

 • Lapsen edun arviointi lastensuojelussa (3 tuntia)
 • Asiakassuunnitelman laatiminen lastensuojelussa (4 tuntia)
 • Lapsen palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa (3 tuntia)
 • Lapsen palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa sekä lastensuojelun asiakassuunnitelma (6 tuntia)
 • Lapsen läheisverkoston kartoittaminen – huoltoratkaisu ja lapsen sijoittaminen lastensuojelun toimenpiteenä (4 tuntia)
 • Lastensuojelun perhehoito ja perhehoitajan oikeudellinen asema (6 tuntia)
 • Lastensuojelun dokumentaatio ja tietosuoja (6 tuntia)
 • Lastensuojeluasian valmistelu ja päätöksenteko sekä hallinto-oikeuskäsittely (6 tuntia)
 • Yhteinen vastuu lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista – monialainen yhteistyö lapsille ja perheille suunnatuissa palveluissa (4 tuntia)
 • Lastensuojelun jälkihuolto

Asiantuntija-apua vankalla ammattitaidolla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sine ea igitur iucunde negat.

VT Mirjam Araneva

Haluan vahvasti ajaa lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Tämä näkyy kaikessa lastensuojelun oikeudellisessa asiantuntija-avussa, jota tarjoan yli 20 vuoden kokemuksella.

Työkokemus ja koulutus:

 • Merikratos Oy, Lastensuojelun lakimiespalvelu 2011 – 2017
 • Pelastakaa Lapset, Lastensuojelun lakimiespalvelu 1998 – 2017
 • Lappeenrannan käräjäoikeus, tuomioistuinharjoittelu 1996 – 1997, josta varatuomarin titteli
 • Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, josta valmistui helmikuussa 1996 oikeustieteen kandidaatiksi

 

Mirjam Aranevan kirjoittamat kirjat

Julkaisut

 • Araneva, Mirjam (2018). Lastensuojelun perhehoito. Alma Talent.
 • Araneva, Mirjam (2016). Sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpito-oikeus. Teoksessa Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen (toim.) Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Kauppakaari.
 • Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu – totuttaminen ja päätöksenteko. Alma Talent.
 • Araneva, Mirjam (2010). Lapsen asema ja edunvalvojan rooli lastensuojeluasiassa. Teoksessa Lastensuojelun edunvalvonta – lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa. Marjomaa P., Lapinleimu O., ja Laakso M. (toim.) Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusajra n:o 15, 58 – 86.
 • Araneva, Mirjam (2008). Tiedon hankkiminen lastensuojelun tarpeisiin ja sen luovuttaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämässä Lastensuojelun käsikirjassa
 • Araneva Mirjam (2001). Lastensuojelulain muutostarpeet. Teoksessa Maritta Törrönen
  (toim.) Lapsuuden hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino, 108-127
 • Araneva, Mirjam (2001) Lapsen oikeuksien yleissopimus. Teoksessa Maritta Törrönen (toim.) Lapsuuden hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino, 100 –107.
lyhyttukkainen mies katsoo kameraan

Pasi Pollari, VT, sosiaalikasvattaja

Olen varatuomari Pasi Pollari ja työskentelen SOS-Lapsikylän lastensuojelun lakimiespalvelussa 1.10.2021-3.1.2022. Lakimieheksi vuonna 2014 valmistuttuani olen työskennellyt muun muassa Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla, yleisenä edunvalvojana sekä Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Ennen lakimieskoulutusta olen suorittanut sosiaalikasvattajatutkinnon 1990-luvun alussa ja toiminut pitkään lastensuojelun laitoshoidon tehtävissä.

Tehtävän suorittamisen kannalta merkityksellinen työkokemus

Olen työskennellyt lastensuojelun kehittämishankkeissa, joiden tarkoituksena on ollut vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelupalveluissa yhdessä nuorten kanssa. Tämä on tuntunut hienolta, koska lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista koskevat kysymykset ovat kiinnostaneet minua jo pidempään. Kiinnostukseni aihetta kohtaan voisi tiivistää kysymykseksi, mitä aikuisten ja viranomaisten pitäisi ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja sen kokemuksen merkityksestä lapselle.

Nuorten Oikeudet ja Asema sijaishuollossa (NOJA) -hankkeen  toiminnan lähtökohtana oli nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa. Tavoitteena hankkeessa oli, että sijaishuollossa olevat nuoret saisivat entistä enemmän tietoa oikeuksistaan ja asemastaan lastensuojelun asiakkaana. NOJA-hankkeessa syntyi yhteistyönä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa julkaisu ”Kaikkein tärkeimmät asiat. Nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa”

Lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelussa olen pohtinut myös lastensuojelulaitosten omavalvonnan näkökulmasta ja ollut mukana kirjoittamassa Lastensuojelun Keskusliiton ja NOJA-hankkeen yhteisjulkaisua ”Meidän oma valvontasuunnitelma – Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa”.

Kevät-kesällä 2021 työskentelin asiantuntijana osana Kansallista lapsistrategiaa toteutetussa pilottihankkeessa, jossa vahvistettiin lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelulain valmistelussa. Pilotissa myös luotiin malli lasten ja nuorten kuulemiseksi lainsäädäntötyön yhteydessä.

Olen jo ennen siirtymistäni SOS-Lapsikylään tehnyt hyvää ja tiivistä kehittämisyhteistyötä SOS-Lapsikylän nuorten ja aikuisten kanssa lasten ja nuorten osallisuusoikeuksien toteutumiseen liittyen. On hienoa jatkaa lapsen oikeuksien edistämistä SOS-Lapsikylän osaavassa ja innostuneessa yhteisössä.

Sinua saattaisi kiinnostaa