fbpx
lapsi leikkii sateessa sadetakki päällä
Lastensuojelun lakimiespalvelu

Asiantuntija-apua lastensuojelun lakiasioihin

Lastensuojelun lakimiespalvelu

Lastensuojelun lakimiespalvelu tarjoaa oikeudellista laaja-alaista asiantuntija-apua sekä ajantasaisia lakikoulutuksia.

SOS-Lapsikylän lastensuojelun lakimiespalvelu on tarkoitettu sekä lastensuojelun työntekijöille että muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Lapsioikeuslakimiehenä toimii VT Mirjam Araneva yli 20 vuoden kokemuksella.

Tiesitkö, että lastensuojelulain 14.1 § turvaa lastensuojelun työntekijöille oikeuden saada oikeudellista asiantuntija-apua työnsä tueksi?

Säännös on kuntaa velvoittava ja sen tarkoituksena on taata sekä asiakkaiden että lastensuojeluntyöntekijöiden oikeusturva.

Asiakastapauksiin tai lastensuojelun järjestämiseen liittyviin kysymyksiin saat vastauksen nopeasti joko sähköpostilla tai puhelimitse. Soittopyynnöt: mirjam.araneva(at)sos-lapsikyla.fi

lapsi isän hartioilla

Lastensuojelun lakimiespalvelu tarjoaa

juridista asiantuntemusta laaja-alaisesti.

lyhytkestoiset sähköposti- ja puhelinkonsultaatiot maksutta.

apua hallintotuomioistuinten kirjallisiin ja suullisiin prosesseihin lastensuojeluasioissa.

oikeudellista asiantuntemusta LSL 14 §:n mukaiseen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon.

oikeudellista apua työpareille ja tiimeille verkkokonsultaationa.

lastensuojelun lakikoulutuksia webinaareina ja tilauksesta kunnan tarpeita vastaavasti räätälöitynä.

Auta - valitse tapasi auttaa

Koulutukset

Järjestämme koulutuksia sekä kaikille avoimina webinaareina että tilattavina koulutuksina. Tilattavat koulutukset on muokattu yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, joita voimme tarvittaessa räätälöidä vastaamaan juuri teidän yhteisönne tarpeita.

Koulutuksia on mahdollista tilata myös haluamastaan aiheesta.

 

 

puinen junarata

Tilattavat koulutukset

 • Lapsen edun arviointi lastensuojelussa (3 tuntia)
 • Asiakassuunnitelman laatiminen lastensuojelussa (4 tuntia)
 • Lapsen palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa (3 tuntia)
 • Lapsen palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa sekä lastensuojelun asiakassuunnitelma (6 tuntia)
 • Lapsen läheisverkoston kartoittaminen – huoltoratkaisu ja lapsen sijoittaminen lastensuojelun toimenpiteenä (4 tuntia)
 • Lastensuojelun perhehoito ja perhehoitajan oikeudellinen asema (6 tuntia)
 • Lastensuojelun dokumentaatio ja tietosuoja (6 tuntia)
 • Lastensuojeluasian valmistelu ja päätöksenteko sekä hallinto-oikeuskäsittely (6 tuntia)
 • Yhteinen vastuu lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista – monialainen yhteistyö lapsille ja perheille suunnatuissa palveluissa (4 tuntia)
 • Lastensuojelun jälkihuolto
poika puhaltaa saippuakuplia äidin sylissä

Asiakastarinat

Lastensuojelun tapaukset eivät aina ole riidattomia, mutta ne tulisi aina pyrkiä ratkaisemaan vahvasti lakiin tukeutuen ja erityisesti lapsen edun mukaisesti. Silloin alan lain syväosaaminen on kullanarvoista. Lue miten asiakkaamme kertovat yhteistyöstä lapsioikeuslakimies Mirjam Aravanevan kanssa.

VT Mirjam Araneva
Haluan vahvasti ajaa lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Tämä näkyy kaikessa lastensuojelun oikeudellisessa asiantuntija-avussa, jota tarjoan yli 20 vuoden kokemuksella.
VT Mirjam Araneva
SOS-Lapsikylän lapsioikeuslakimies

Asiantuntija-apua vankalla ammattitaidolla

VT Mirjam Araneva

Tehtävän suorittamisen kannalta merkityksellinen työkokemus ja koulutus:

 • Merikratos Oy, Lastensuojelun lakimiespalvelu 2011 – 2017
 • Pelastakaa Lapset, Lastensuojelun lakimiespalvelu 1998 – 2017
 • Lappeenrannan käräjäoikeus, tuomioistuinharjoittelu 1996 – 1997, josta varatuomarin titteli
 • Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, josta valmistui helmikuussa 1996 oikeustieteen kandidaatiksi

Julkaisut

 • Araneva, Mirjam (2018). Lastensuojelun perhehoito. Alma Talent.
 • Araneva, Mirjam (2016). Sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpito-oikeus. Teoksessa Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen (toim.) Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Kauppakaari.
 • Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu – totuttaminen ja päätöksenteko. Alma Talent.
 • Araneva, Mirjam (2010). Lapsen asema ja edunvalvojan rooli lastensuojeluasiassa. Teoksessa Lastensuojelun edunvalvonta – lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa. Marjomaa P., Lapinleimu O., ja Laakso M. (toim.) Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusajra n:o 15, 58 – 86.
 • Araneva, Mirjam (2008). Tiedon hankkiminen lastensuojelun tarpeisiin ja sen luovuttaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämässä Lastensuojelun käsikirjassa
 • Araneva Mirjam (2001). Lastensuojelulain muutostarpeet. Teoksessa Maritta Törrönen
  (toim.) Lapsuuden hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino, 108-127
 • Araneva, Mirjam (2001) Lapsen oikeuksien yleissopimus. Teoksessa Maritta Törrönen (toim.) Lapsuuden hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino, 100 –107.

Sinua saattaisi kiinnostaa