fbpx
Lapset makaavat nurmikolla ja katsovat käsikiikareiden läpi kameraan
Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme
asian-
tuntemustamme
avuksesi

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjoamme monipuolista asiantuntija-apua lastensuojelun ja lapsiperheiden auttamisen kysymyksissä.

Lapsioikeuslakimiehemme vankka osaaminen on käytettävissä lastensuojelun kysymyksiin, koulutuksiin ja oikeudelliseen asiantuntija-apuun liittyen.

SOS-Kumppanuus-toimintamallimme mahdollistaa hyvinvointialueille konkreettista tukea lasten ja perheiden palveluiden kehittämiseen.

Lastensuojelun kokemusasiantuntijoista koostuva kehittäjäryhmämme, SOS-Kehittäjänuoret, tarjoaa aitoa nuorten näkökulmaa lastensuojelun kehittämiseen.

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä, miten asiantuntijamme voivat olla avuksi työssänne!

Asiantuntijapalvelumme

Lastensuojelun lakimiespalvelu

SOS-Lapsikylän lastensuojelun lakimiespalvelun kautta voi osallistua koulutuksiin ja saada oikeudellista asiantuntija-apua. Lakimies, VT Mirjam Araneva voi osallistua myös lastensuojelun monialaisiin asiantuntijaryhmiin sekä muihin viranomaisneuvotteluihin juridisena asiantuntijana.

Lastensuojelun lakimiespalvelu

SOS-Kehittäjänuoret kouluttavat

Lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden ryhmä, SOS-Kehittäjänuoret, toimii sosiaali- ja lastensuojelupalveluiden sekä lasten ja nuorten osallisuuden parantamiseksi. SOS-Kehittäjänuoret käyvät mm. kouluttamassa lastensuojelun nykyisiä ja tulevia työntekijöitä. Heidät voi myös tilata kouluttamaan kehittämispäiviin tai koulutustilaisuuksiin.

SOS-Kehittäjänuoret

SOS-Kumppanuus

SOS-kumppanuus on kehittämistyötä, jota teemme yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Tavoitteena on, että perheiden hyvinvointi lisääntyy ja palvelujärjestelmän kustannukset saadaan hallintaan.

SOS-Kumppanuus
Tyttö leikkii jumppapallon kanssa

Miksi juuri SOS-Lapsikylä?

RÄÄTÄLÖINTI: Haluamme aidosti auttaa asiakasta samaan parhaan mahdollisen avun tilanteeseensa. Räätälöimme palveluitamme joustavasti juuri oikean tuen mahdollistamiseksi.

VAIKUTTAVUUS: Tavoitteenamme on saada aikaan pysyviä parannuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. Olemme palvelujen vaikuttavuuden mittaamisessa edelläkävijä.

LAATU JA KEHITTÄMINEN: Panostamme palveluidemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Tämän tueksi keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta. Ketteränä ja innovatiivisena toimijana olemme kehittäneet myös digipalveluja lasten ja perheiden auttamiseksi.

PALVELUKETJUT: Tarjoamme lastensuojelupalveluita laajalla kirjolla, joten pystymme tukemaan asiakasta joko kevyemmän tai vahvemman tuen piiriin tarpeiden muuttuessa.

JÄRJESTÖ: Olemme voittoa tavoittelematon valtakunnallinen järjestötoimija, jolla on yli 50 vuoden vankka kokemus lastensuojelusta.

SOS-Lapsikylän tutkimus- ja kehittämishankkeita

Hyvää jälkeä, 2021-2023: Tampereen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun ja SOS-Lapsikylän hanke on STM:n sosiaalityön tutkimuksen valtionrahoitushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään jälkihuoltoa nuoren, perhehoitajan ja ammattilaisen näkökulmista.

AceLife, 2023-2028: Tampereen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen, THL:n ja SOS-Lapsikylän hanke on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoittama ja osa kansallista Young-ohjelmaa. Hankkeessa tutkitaan haitallisia lapsuusajan kokemuksia eri ympäristöissä, kuten esimerkiksi lastensuojelussa, rikosprosesseissa jne.

Vaasi, 2023-2026: Savonian ja neljän muun ammattikorkeakoulun sekä SOS-Lapsikylän Vaativan sijaishuollon osaamisen kehittäminen on ESR+-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa vaativaa sijaishuoltoa tekevän henkilöstön osaamista ja kehittää menetelmiä yhdessä henkilöstön kanssa.

Perheen tukena, 2024-2026: Osallistumme Jyväskylän yliopiston, Pesäpuun ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankkeeseen Perheen tukena – perhetyö lapsi- ja perhesosiaalityössä. Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa on tarkoitus selvittää perhetyön roolia sosiaalityössä.

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden tukeminen, 2023-2027: SOS-Lapsikylän, Nuorten Akatemian ja Opetushallituksen toteuttama koordinaatiohanke tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahastosta rahoitusta hakevia ja rahoitettavia kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Tavoitteena on kehittää työkaluja vaikutusten arviointiin sekä juurruttaa kehittämishankkeiden tuloksia ja niissä syntyneitä hyviä käytäntöjä kansallisesti, alueilla ja kunnissa. Koordinaation toiminta liittyy EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman erityistavoitteeseen 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen sekä valtakunnalliseen teemaan Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuuttaTeeman ohjaavia ministeriöitä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Luottamuksen rakentuminen lastensuojelun sosiaalityötä kohtaan (LURA), 2024-: Olemme yhteistyökumppani Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston hankkeessa, jonka tarkoituksena on tutkia luottamuksen rakentumista sosiaalityössä.

Haluamme tarjota aina parasta mahdollista ratkaisua. Jokainen työntekijämme on alansa ammattilainen.

Mirjam Araneva
Lapsen oikeuksien puolesta
Haluan vahvasti edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Tämä näkyy kaikessa lastensuojelun oikeudellisessa asiantuntija-avussa, jota tarjoan yli 20 vuoden kokemuksella.
Lapsioikeuslakimies
Johanna Virtanen
Lapsen ei tarvitse odottaa
Lasten on saatava tukea riittävän varhain. On tärkeää, että lapsi voi pyytää aikuista avukseen aina kun siltä tuntuu, siksi meillä on Apuu-chat. Tukiperhepalvelu taasen mahdollistaa merkityksellisten ihmissuhteiden ja mukavien lapsuusmuistojen syntymisen, joiden arvo voi olla mittaamaton. Tärkeitä aikuisia ei ole yhdelläkään lapsella liikaa.
ehkäisevän digityön päällikkö
Elina Stenvall
Yksin ei tarvitse pärjätä
Haluan olla edistämässä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Yhteiskunnan jäseneksi kasvaminen, oman paikan löytäminen ja yhteisön tuki ovat asioita, jotka ovat kaikille tärkeitä. Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin kokee olevansa, ei ulkopuolisten määritelmien mukaan. Jokaisella on myös oikeus kokea olevansa turvassa ja saavansa apua. Italialaista sananlaskua tulkiten, kukaan ei ole saari, vaan jokainen ihminen on pala suuremmasta kokonaisuudesta. Tämä tarkoittaa, ettei kenenkään tarvitse pärjätä yksin, vaan yhdessä rakennamme parempaa tulevaisuutta.
Ehkäisevän työn johtaja
Elina Weckström
Hyvää elämää lapsille ja nuorille
Olen työskennellyt pitkään lapsen oikeuksien ja osallisuuden edistämiseksi erilaisissa kehittämis- ja tutkimustehtävissä. SOS-Lapsikylässä tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin. SOS-Lapsikylä tekee koulutus-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdessä voimme rakentaa lapsille ja nuorille hyvää elämää sekä lapsi- ja nuorisomyönteistä yhteiskuntaa. Ole yhteydessä ja jutellaan lisää yhteistyön muodoista.
Hankepäällikkö
Miia Lahtela
Jokainen ansaitsee tulla kuulluksi
Minulla on pitkä kokemus kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa tehtävästä työstä, jonka avulla olemme voineet kehittää julkista palvelujärjestelmää siten, että alueen lapset, nuoret ja perheet saavat apua oikea-aikaisemmin ja vaikuttavasti. Jokainen alue ja toimintaympäristö on ainutkertainen ja yhdessä voimme kehittää palveluita nimenomaisesti sen toimintaympäristön tarvetta vastaavaksi. Jokainen lapsi, nuori ja perhe ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi omassa arjen ympäristössään.
Ohjelmapäällikkö
Lapsi hyppii megafoni kädessä

Asiantuntijapalveluistamme sanottua

”Tämä päivä kolahti syvälle. Saamamme viestit ovat meille niin tärkeitä. Omaan työkalupakkiin tuli paljon uusia välineitä. Tätä täytyy saada lisää.”
-SOS-Kehittäjänuorten koulutuspäivään osallistunut sosiaalityöntekijä

 

”SOS-Lapsikylä on onnistunut tekemään sen, mistä monet vain puhuvat: luomaan moniammatillisen mallin lapsiperheiden tueksi niin, että perheen yksilölliset tarpeet pystytään tunnistamaan kokonaisvaltaisesti ja kaupungin palveluista luomaan kattava, kullekin perheelle räätälöity kokonaisuus. Kun ammattilaiset pystyvät tukemaan perhettä oikealla hetkellä, ongelmat eivät ehdi kasautua. Tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti vaikuttavaa toimintaa. Malli onkin saanut tunnustusta myös kansainvälisesti”.
-ARVOn entinen toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen SOS-Kumppanuudesta

Ajankohtaista