fbpx
älypuhelin kädessä
Ylitse-hanke

Digitaalisia ratkaisuja vertaistukeen

Ylitse-hanke

Ylitse oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama vuosina 2016-2019 käynnissä ollut hanke, jonka toiminta keskittyi kehittämään ratkaisuja lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien vähenemiseen.

Hankkeen tuloksena syntyi mobiilisovellus Ylitse MentorApp. Mobiilisovellus tarjoaa tehtävään koulutettujen sijaishuollossa kasvaneiden aikuisten vertaistukea sitä tarvitsevalle sijaishuollosta itsenäistyvälle tai itsenäistyneelle nuorelle.

Ylitse MentorAppin kehittämistä ja sen kautta nuorille tarjottavaa tukea jatketaan hankkeen jälkeen SOS-Lapsikylän yleishyödyllisenä toimintana.

Nuori poika kännykkä kädessä

Toiminnan päätavoitteina oli:

ehkäistä lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuutta sijaishuollosta itsenäistyvien, jälkihuollossa olevien ja 21 vuotta täyttäneiden sijaishuollosta aikuistuneiden perustaessa perheen ja saadessa omia lapsia.

juurruttaa sijaishuollosta itsenäistyville ja jo aikuistuneille suunnattu vertaismentoritoiminta ja Ylitse MentorApp -palvelu osaksi tarjolla olevia sosiaalipalveluja.

ylläpitää vapaaehtoisresurssia, joka toiminnallaan mahdollistaa vertaistuen itsenäistyttäessä ja myöhemmin aikuisuudessa lapsena huostaanotetuille.

Hankkeen tuloksia

Sijaishuolto elämänpolulla

Vuosina 2016-2017 kehittämistyön taustaksi järjestettiin 20 työpajaa sijaishuollosta aikuistuneille ympäri Suomea. Työpajoissa käsiteltiin elämänkulun käännekohtia, niihin liittyviä palvelutarpeita sekä pohdittiin sijaishuollon merkitystä elämänkulussa. Tutustu elämänkulun käännekohtiin kokemustietoon perustuvassa tietopankissamme. Vuosien aikana toiminnassa ollaan tavoitettu yli 100 sijaishuollosta itsenäistynyttä nuorta ja aikuista.

Sijaishuolto elämänpolulla

Kokemustietoa ammattilaisten työn tueksi

Ylitse-hankkeen aikana kerättyä kokemustietoa on hyödynnetty yhteiskunnallisen keskustelun avaajana ja haastamaan lastensuojelun ja perhepalvelujen toimintakenttää tunnistamaan ylisukupolvisuuden ilmiön. Vuoden 2018 lopulla julkaistu esitelty Näkökulmia lastensuojelun ylitsesukupolvisten asiakkuuksien ehkäisyyn. Kokemustietoa ammattilaisen työn tueksi -julkaisu tuo osaltaan näkyväksi ilmiön moniulotteisuutta.

Julkaisuun on koottu tutkimustietoa lastensuojelutarpeen ylisukupolvisista kehistä sekä jaetaan hankkeen kehittämistyön yhteydessä kerättyä kokemustietoa sijaishuollosta aikuistumisen kysymyksistä.

Lue julkaisu (PDF)

Opas vertaismentoreille

Vuoden 2018 lopulla julkaistu Ylitse MentorApp -mobiilisovellus tuo sosiaalipalvelujen kentälle uudenlaisen vertaistuellisen tukikanavan sijaishuollosta itsenäistyville. Ylitse-applikaatio tarjoaa sijaishuollosta itsenäistyville ja jo aikuistuneille verkoston, jossa kokemustieto ja voimavarat voidaan jakaa yli sukupolvien.

Applikaatio tarjoaa kanavan kontaktoitua sijaishuollosta aikuistuneisiin, valmennettuihin vertaismentoreihin, joiden kanssa voi pysähtyä pohtimaan esimerkiksi sijaishuollossa asumisen erityispiirteitä, itsenäisen elämän haasteita, opiskelu-unelmia tai vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä.

Lue opas (PDF)

Digipalvelun kehittämisprosessi ja verkkoauttaminen lastensuojelun kontekstissa

Julkaisusta löytyy tietoa digipalvelun kehittämisestä ja verkkoauttamisesta lastensuojelun kontekstissa.

Lue julkaisu (PDF)

Tutustu Ylitse MentorAppiin

Ylitse MentorApp toimii vertaistukikanavana sijaishuollossa kasvaville ja sieltä aikuistuneille. Sovelluksen kautta voit ottaa yhteyttä sijaishuollosta itsenäistyneisiin vertaismentoreihin.

Ylitse MentorApp

Kysy lisätietoja:

Eppu Saarela profiilikuva
Eppu Saarela
asiantuntija
044 717 0834

Ajankohtaista