fbpx
Kaksi tyttöä maalaamassa
Lapsen oikeudet

Lapsella on oikeus

Lue YK:n lapsen oikeuksien sopimus nuorten kielellä

Lapsen oikeudet

Työskentelemmme yli 130 maassa, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat ja yhä useammat tuen tarpeessa olevat lapset ja perheet saisivat apua.

Lapsen oikeudet tiivistettynä

Jokaisella lapsella on oikeus

 • elää turvassa
 • käydä koulua
 • saada terveydenhoitoa
 • saada tarvitsemaansa apua omien erityistarpeidensa mukaisesti
 • elää oman perheensä kanssa, jos oman perheen kanssa asuminen ei ole haitallista lapselle
 • omaan maailmankatsomukseen tai uskontoon ja sen mukaiseen elämään
 • ilmaista omia näkemyksiä

Näiden oikeuksien toteutumiseksi toimimme:

 1. Nämä oikeudet kuuluvat jokaiselle alle 18-vuotiaalle.
 2. Nämä oikeudet kuuluvat kaikille lapsille, riippumatta siitä, keitä he ovat, missä he asuvat, mitä heidän vanhempansa tekevät, mitä kieltä he puhuvat, mikä heidän uskontonsa on, ovatko he tyttöjä vai poikia, mikä heidän kulttuurinsa on, onko heillä jokin vamma, tai ovatko he rikkaita vai köyhiä.
 3. Kun aikuiset tekevät päätöksiä, heidän pitää miettiä, miten heidän päätöksensä vaikuttavat lapsiin.
 4. Valtio on vastuussa sinun oikeuksiesi turvaamisesta. Sen pitää auttaa perhettäsi suojelemaan oikeuksiasi ja luomaan kasvuympäristö, jossa voit kehittyä ja hyödyntää kykyjäsi.
 5. Perheesi vastuulla on auttaa sinua käyttämään oikeuksiasi ja varmistaa, että oikeuksiasi suojellaan.
 6. Sinulla on oikeus elämään.
 7. Sinulla on oikeus nimeen, ja valtion pitää virallisesti tunnustaa tämä. Sinulla on oikeus kansalaisuuteen (oikeus kotimaahan).
 8. Sinulla on oikeus henkilöllisyyteen eli viralliseen tietoon siitä kuka olet. Kukaan ei saa ottaa tätä sinulta pois.
 9. Sinulla on oikeus elää vanhempasi/vanhempiesi kanssa, ellei se ole sinulle haitaksi. Sinulla on oikeus elää sellaisen perheen kanssa, joka huolehtii sinusta.
 10. Jos asut eri maassa kuin vanhempasi, teillä on oikeus olla yhdessä samassa paikassa.
 11. Sinua on suojeltava laittomalta kuljettamiselta maasta toiseen.
 12. Sinulla on oikeus kertoa mielipiteesi, ja aikuisten pitää kuunnella ja ottaa se vakavasti.
 13. Sinulla on oikeus saada tietoa ja ilmaista mielipiteesi puhumalla, piirtämällä, kirjoittamalla tai millä tahansa muulla keinolla, kunhan se ei haittaa tai loukkaa muita ihmisiä.
 14. Sinulla on oikeus valita uskontosi ja vakaumuksesi. Vanhempiesi pitää auttaa sinua päättämään, mikä on oikein ja väärin, ja mikä on sinulle parasta.
 15. Sinulla on oikeus valita omat ystäväsi ja liittyä yhdistyksiin tai perustaa sellaisia, kunhan se ei ole haitaksi muille.
 16. Sinulla on oikeus yksityisyyteen.
 17. Sinulla on oikeus saada hyvinvointisi kannalta tärkeää tietoa radion, sanomalehtien, kirjojen, tietokoneiden ja muiden tiedotusvälineiden kautta. Aikuisten pitää huolehtia siitä, että saamasi tieto ei ole vahingollista, ja auttaa sinua löytämään ja ymmärtämään tarvitsemasi tieto.
 18. Sinulla on oikeus siihen, että vanhempasi kasvattavat sinut, mikäli mahdollista.
 19. Sinua on suojeltava kaikelta fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta sekä huonolta kohtelulta.
 20. Sinulla on oikeus saada erityistä huolenpitoa ja apua, jos et voi elää vanhempiesi kanssa.
 21. Sinulla on oikeus saada huolenpitoa ja suojelua, jos sinut on adoptoitu tai elät sijaisperheessä.
 22. Sinulla on oikeus saada erityistä suojelua ja apua, jos olet pakolainen (jos sinun on ollut pakko lähteä kodistasi toiseen maahan).
 23. Jos sinulla on jokin vamma, sinulla on oikeus erityisopetukseen ja erikoishoitoon, jotta voit elää täysipainoista elämää.
 24. Sinulla on oikeus saada parasta mahdollista terveydenhoitoa, puhdasta juomavettä, ravitsevaa ruokaa, puhdas ja turvallinen elinympäristö sekä tietoa pysyäksesi terveenä.
 25. Jos sinut on sijoitettu asumaan kotisi ulkopuolelle, sinulla on oikeus siihen, että asumisjärjestelyjesi sopivuus tarkistetaan säännöllisesti.
 26. Sinulla on oikeus saada apua valtiolta, jos olet köyhä tai avun tarpeessa.
 27. Sinulla on oikeus saada ruokaa, vaatteita, turvallinen asuinpaikka ja perustarpeesi täytetyiksi. Sinun ei pidä olla heikommassa asemassa, vaan sinulla tulee olla mahdollisuus tehdä samoja asioita kuin muutkin lapset.
 28. Sinulla on oikeus tasokkaaseen koulutukseen. Sinua on kannustettava kouluttautumaan niin pitkälle kuin mahdollista.
 29. Koulutuksesi pitää auttaa sinua käyttämään ja kehittämään taitojasi ja kykyjäsi. Lisäksi sen pitää opettaa sinua elämään rauhassa, suojelemaan ympäristöä ja kunnioittamaan muita ihmisiä.
 30. Sinulla on oikeus omaan kulttuuriisi, kieleesi ja uskontoosi – tai mihin tahansa valitsemaasi. Vähemmistöryhmät ja alkuperäiskansat tarvitsevat tämän oikeuden erityissuojelua.
 31. Sinulla on oikeus leikkiä ja levätä.
 32. Sinulla ei saa teettää työtä, joka on haitaksi sinulle ja vahingoittaa terveyttäsi tai haittaa koulunkäyntiäsi. Jos teet työtä, sinulla on oikeus olla turvassa ja saada oikeudenmukaista palkkaa.
 33. Sinua on suojeltava huumeilta ja huumekaupalta.
 34. Sinua on suojeltava seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
 35. Kukaan ei saa siepata tai myydä sinua.
 36. Sinua on suojeltava kaikenlaiselta hyväksikäytöltä.
 37. Kukaan ei saa rangaista sinua julmalla tai haitallisella tavalla.
 38. Sinua on suojeltava sodilta. Alle 15-vuotiaita lapsia ei saa värvätä armeijaan eivätkä he saa osallistua sotaan.
 39. Sinulla on oikeus saada apua, jos sinua on vahingoitettu, laiminlyöty tai kohdeltu väärin.
 40. Sinulla on oikeus saada oikeusapua sekä reilua kohtelua oikeusjärjestelmässä, joka kunnioittaa oikeuksiasi.
 41. Jos valtiosi lait turvaavat sinulle paremmat oikeudet kuin tämä sopimus, on noudatettava niitä.
 42. Sinulla on oikeus tuntea oikeutesi! Aikuisten pitää tietää nämä oikeudet ja auttaa sinua tutustumaan niihin.
 43. – 54. Näissä artikloissa kerrotaan, kuinka valtiot ja kansainväliset järjestöt, kuten SOS-Lapsikylä ja UNICEF, tekevät työtä varmistaakseen, että lapsia suojellaan.

SOS-Lapsikylä kiittää UNICEF:ia nuorten kielellä laadittuja oikeuksia koskevan tekstin antamisesta opetuskäyttöön. Käännös englannista: Tiina Ellisaari

äiti syleilee lasta Syyriassa

Suomen SOS-Lapsikylä on osa kansainvälistä SOS-lapsikyläjärjestöä, joka auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia yli 130 maassa.

Maailmankartta, missä kaikkialla SOS-lapsikylätoimintaa on

68 000

Lasta tai nuorta elää lapsikylissämme.

455 400

Lasta ja aikuista sai apua perheiden tukemisen ohjelmistamme vuonna 2021.

203 000

Lasta ja nuorta sai koulutusta lastentarhojemme, koulujemme, ammattikoulutus-keskustemme ja muiden toimintojemme kautta vuonna 2021.

39 400

Työntekijää ympäri maailman.

Ajankohtaista