Hätäapu

Kun lapsia kohtaa vaara sodan tai luonnonmullistuksen seurauksena, me toimimme saadaksemme heidät mahdollisimman nopeasti pois hätätilanteesta turvalliseen ja huolehtivaan ympäristöön.

Hätätilanteissa lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa – silloin, kun he kaikkein eniten tarvitsevat suojaa ja huolenpitoa. Autamme lapsia ja perheitä niin aseellisten konfliktien kuin luonnonmullistusten yhteydessä. Kaikissa hätätilanteissa toimintaamme ohjaavat kansainvälinen humanitaarinen oikeus sekä humaanisuuden, puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden periaatteet.

Kriisitilanteissa SOS-lapsikyläjärjestö järjestää esimerkiksi ruoka-apua, terveydenhuoltoa tai koulutusta alueen lapsille ja perheille. Lapsikylät voivat tarjota väliaikaista suojaa lapsille, jotka ovat kadottaneet vanhempansa ja auttaa perheenyhdistämisissä.

Olemme paikalla ennen katastrofia, katastrofin aikana sekä sen jälkeen, sillä lapsikylätoimintaa on yli 130 maassa ympäri maailman. Pitkäaikainen läsnäolomme paikallisissa yhteisöissä, hyvä infrastruktuuri ja logistiikka, kulttuurintuntemus sekä maine luotettavana kumppanina mahdollistavat nopean avun jakelun ja tehokkaan yhteistyön muiden humanitaarista apua toimittavien tahojen ja viranomaisten kanssa. Usein kriisiapu kehittyy pitkäaikaisiksi projekteiksi lapsien ja perheiden auttamiseksi.

Apua sodasta kärsiville lapsille Syyrian Damaskoksessa

Damaskoksen laitamille on avattu väliaikainen keskus, joka tarjoaa sodan keskeltä tuleville lapsille hoitoa ja väliaikaista suojaa. Marraskuussa avattu keskus perustettiin yhteistyössä Unicefin kanssa.

Jaramana Drop-in Centre’ksi nimetty keskus on auttanut yli 100 lasta – joista moni asuu ja työskentelee kadulla. 

Keskus tukee myös haavoittuvassa asemassa olevia perheitä lapsikyläjärjestön erillisen ohjelman kautta, joka tarjoaa väliaikaista apua perheille, jotta heidän lapsensa voisivat lopettaa työskentelyn ja palata kouluun.

Lue lisää SOS-lapsikyläjärjestön työstä Syyriassa

Sijaisperheet maailmalla

Jokaisella lapsella on oikeus asua perheessä, jossa hänestä välitetään. Työskentelemme tukeaksemme perheitä, jotta perheen hajoaminen voitaisiin välttää ja teemme yhteistyötä yhteisöjen ja valtioiden kanssa, jotta jokainen lapsi voisi saada rakastavan ja kannustavan perheen, mikäli hänellä ei sellaista ole. Lue lisää

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan. Koulutamme myös yhteisöjä mm. lasten oikeuksista. Lue lisää

Koulutus

Me SOS-lapsikyläjärjestössä pidämme koulutusta ensiarvoisen tärkeänä ja työskentelemme taataksemme, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus koulutukseen toteutuu. Ylläpidämme omia kouluja ja ammattikoulutuskeskuksia. Lue lisää

Vaikuttamistyö maailmalla

Työskentelemme paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla edistääksemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asiaa. Pyrimme vaikuttamaan ja parantamaan käytäntöjä, jotka suojelevat lapsia, vahvistavat perheitä ja tukevat yhteisöjä. Lue lisää