fbpx
Vastuullisuus

Vastuullisuus
on
valintamme

Vastuullisuus

Vastuullisuus on kaiken työmme perusta. Kehitämme vastuullisuustyötämme parhaillaan.

Kehitämme vastuullisuustyötämme ja määrittelemme vastuullisuusperiaatteitamme parhaillaan. Tämän sivun sisältö päivittyy.

Ympärivuorokautisille palveluillemme, laitosyksiköillemme Kirrelle ja Rauhalle sekä Kumpulantien toimistollemme on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti. Tarkoituksenamme on laajentaa Ekokompassi kattamaan koko SOS-Lapsikylän toimintaa. 

Ympäristövastuu

Meillä on Ekokompassi-sertifikaatti Kumpulantien toimistollemme, laitosyksiköillemme Kirrelle ja Rauhalle sekä ympärivuorokautiselle perhekuntoutukselle valtakunnallisesti. Tarkoituksena on tulevaisuudessa laajentaa Ekokompassi kattamaan koko SOS-Lapsikylän toimintaa.

Visionamme on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin. Siksi lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta meidän tulee huolehtia myös ympäristöstä ja elinympäristömme jatkuvuudesta. 

Ekokompassi on todiste siitä, että kehitämme ympäristötyötämme järjestelmällisesti, tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme vähentämään niitä jatkuvasti. Kantamalla vastuuta ympäristöstä kehitämme liiketoimintaamme, imagoamme, asiakastyytyväisyyttämme ja hankimme etua kilpailutuksiin. 

Ympäristöohjelmamme

Ympäristöohjelmamme tarkoituksena on vahvistaa ympäristövastuutamme ja tehdä valintoja sekä tekoja, jotka ovat ympäristöä kunnioittavia. Ohjelmamme jakautuu kolmeen pääkategoriaan: energia, viestintä ja hankinnat.

ENERGIA

 

Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä energian käytöstä ja säästää energiaa kiinteistötekniikan investointien kautta. Teemme yhteistyötä kaikkien toimipisteiden kanssa ja kartoitamme energian käyttöä sekä teemme suunnitelmat energian säästämiseksi toimipistekohtaisesti. Kun uusimme kiinteistötekniikkamme, valitsemme energiaa säästävät vaihtoehdot.

VIESTINTÄ

Tavoitteenamme on henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen ja sitä kautta ympäristötietoisuuden jalkauttaminen kaikkeen toimintaamme. Kun ympäristötietoisuutemme lisääntyy, pystymme lisäämään myös asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme ympäristötietoisuutta.  

HANKINNAT

Hankintoja tehdessä otamme huomioon ympäristönäkökulman.
Tavoitteenamme on siirtyä käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita ja huomioimme elintarvikehankinnoissa ympäristövastuullisuuden aina hankintaketjusta lähtien. Lisäksi otamme ruokakasvatuksen osaksi laitostemme arkea. Hyödynnämme kiertotalousajattelua erityisesti kalustehankinnoissa ja suosimme leasing-autoissamme sähkö- tai hybridiautoja.

SOS-Lapsikylän tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin. Siksi lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta tulee huolehtia myös ympäristöstä ja elinympäristömme jatkuvuudesta. Kiinnitämme niin omassa toiminnassamme kuin kumppaneidemmekin valinnassa huomiota tekoihin, jotka ovat ympäristöä kunnioittavia ja säästäviä. Pienentääksemme toimintamme ympäristövaikutuksia tarkkailemme energian käyttöämme ja pyrimme säästämään energiaa, lisäämme ympäristötietoisuutta viestinnän keinoin sekä teemme vastuullisia hankintoja.Henkilöstö on tärkein voimavaramme niin arkisessa työssä kuin muutosten tekemisessäkin. Panostamme henkilöstömme perehdytykseen ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen, jotta voimme jatkossa lisätä kumppaneidemme ja palveluidemme piirissä olevien lasten ympäristötietoisuutta. Sitoudumme ottamaan ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme.
SOS-Lapsikylän ympäristölupaus