fbpx
Iloinen lapsi katsoo kameraan
Organisaatio

Yhdessä
lasten ja
perheiden
puolesta

Organisaatio

SOS-Lapsikylä on kansainvälinen lastensuojelujärjestö, jonka tehtävä on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä Suomessa ja maailmalla.

Visiomme: Jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin.

Missiomme: SOS-Lapsikylä auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä Suomessa ja maailmalla.

Maailmankartta, missä kaikkialla SOS-lapsikylätoimintaa on

SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.

Olemme voittoa tavoittelematon lastensuojelun asiantuntija ja palveluntuottaja, joka tarjoaa apua ja laadukkaita palveluita kunnille ja perheille.

Autamme kansainvälisesti muun muassa kummilapsitoiminnan, kehitysyhteistyöhankkeiden ja hätäavun kautta. Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista kaikkialla maailmassa.

Organisoituminen

Suomessa SOS-Lapsikylän kokonaisuuden muodostavat SOS-lapsikyläsäätiö ja SOS-Lapsikylä ry. SOS-lapsikyläsäätiö vastaa lapsikylätoiminnasta Suomessa ja kansainvälisesti, kun taas SOS-Lapsikylä ry toimii kansalaisjärjestönä ja tukee myös SOS-lapsikyläsäätiön toimintaa.

SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja on Mikaela Westergård. SOS-lapsikyläsäätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Piia-Noora Kauppi ja SOS-Lapsikylä ry:n puheenjohtajana Pekka Koskinen. SOS-Lapsikylän henkilöstöön kuuluu noin 200 työntekijää.

 

Talous

Lapsikylätoiminnan tuotoista valtaosa koostuu kuntien maksamista lastensuojelupalvelujen hoitomaksuista. Tämän lisäksi tuottoja tulee varainhankinnasta sekä mm. sijoitus- ja rahoitustoiminnasta ja avustuksista.

SOS-Lapsikylän toiminnan tulot ohjataan perheiden ja lasten hyvinvoinnin lisäämiseen. Emme tavoittele emmekä jaa voittoa yksityisille henkilöille.

Koska lastensuojelutyö on hyvin henkilöstövaltaista, henkilöstökulut muodostavat yli puolet SOS-lapsikylätoiminnan kuluista. Muut kulut muodostuvat pääosin käyttömaksuista ja sijaiskotien hoitomenoista.

Arvomme

ROHKEUS

Olemme aina lasten ja nuorten puolella ja puolustamme lasten oikeuksia. Puutumme työssämme epäkohtiin. Meillä on rohkeutta kulkea rinnalla, kuunnella ja oppia sekä avoimin mielin kehittää uutta kasvaaksemme ammattilaisina ja organisaationa.

SITOUTUMINEN

Meillä on yhteinen strategia ja tavoitteet, joiden eteen teemme töitä joka päivä. Pidämme lupauksemme ja pyrimme pitkäjänteisiin suhteisiin kaikkien sidosryhmiemme kanssa.​

LUOTTAMUS

Tavoitteenamme on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Kannamme vastuuta yhteiskunnastamme ja työskentelemme heikommassa asemassa olevien hyväksi. Olemme vastuullinen kumppani hyvinvointialueille, lahjoittajille ja muille yhteistyökumppaneillemme.

VASTUULLISUUS

Tavoitteenamme on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Kannamme vastuuta yhteiskunnastamme ja työskentelemme heikommassa asemassa olevien hyväksi. Olemme vastuullinen kumppani hyvinvointialueille, lahjoittajille ja muille yhteistyökumppaneillemme.

VAIKUTTAVUUS

Pyrimme saamaan aikaan myönteistä muutosta ihmisten elämässä ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisella tasolla. Edistämme ratkaisujen löytymistä seuraamalla työmme tuloksia ja kertomalla työmme vaikuttavuudesta.

Ajankohtaista