TUKENA-hanke

TUKENA on Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima ja yhdessä hankekumppani SOS-Lapsikylän kanssa toteuttama kotoutumisen tuen hanke koko Uudenmaan alueella. Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Hanke on käynnistynyt toukokuussa 2018, ja jatkuu 29.2.2020 saakka. Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori Uudenmaan ELY-keskuksessa sekä kaksi projektityöntekijää (psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosionomi (yamk)) SOS-Lapsikylässä.

Hankkeen hyödynsaajana ovat oleskeluluvan saaneet ilman huoltajaa maahan tulleet alaikäiset, jotka asuvat perheryhmäkodeissa tai tukiasumisyksiköissä. Myös hankekauden aikana täysi-ikäistyneet jälkihuoltoon siirtyneet nuoret ovat hankkeen kohderyhmässä mukana. Hankkeesta hyötyvät myös alaikäisten tai jälkihuollon parissa työskentelevät henkilöt, kuten kuntien sekä alaikäisyksiköiden työntekijät. Pyrimme tavoittamaan myös muita työssään yksintulleita kohtaavia työntekijöitä, esim. opetushenkilöstöä, terveydenhuollon toimijoita ja nuorisotyöntekijöitä.

Hankkeen yleistavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla saadaan lisätukea traumatisoituneiden lasten hoitamiseen asumisyksiköissä. Lisäksi kehitetään osallistavia toimintoja kuntouttavan vertaisryhmätoiminnan avulla sekä kehitetään asumisyksiköiden ja kuntien yhteistyötä.

Osatavoitteet:

  • tuottaa yhdessä kuntien ja perheryhmäkotien kanssa ratkaisuja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.
  • suunnitella ja toteuttaa yksilöllisten ja terapeuttisten ryhmässä toteutettavien menetelmien ja toimintamallien käyttöönottoa perheryhmäkodeissa
  • pyrkiä kehittämään hoitopolkuja oikea-aikaisiksi yhteistyössä kunnan nuorten mielenterveyspalveluista vastaavien toimijoiden kanssa.
  • osallistaa perheryhmäkodeissa ja tukiasumisyksikössä asuvat nuoret toiminnan suunnitteluun mm. asiakasraatitoiminnan, palautteen keräämisen ja hyödyntämisen sekä työntekijöiden ja nuorten yhteiskehittämisen kautta
  • tuottaa tietoa käyttöön ja kouluttaa alueen alaikäistoimijoita (tässä tavoitteessa on alueellisen lisäksi myös kansallinen taso)

Briefly in English

TILAA TUKENA-UUTISKIRJE:
tästä linkistä

TUKENA-HANKE SOMESSA:

Twitter: TUKENA-hanke
Instagram: TUKENA-hanke


Katso mitä TUKENA-hankkeessa tapahtuu ja on saatu aikaan:

Lue lisää mitä TUKENA-hankkeessa tapahtuu

TUKENA-hankkeessa tapahtuu

Hyvät käytännöt - lue lisää

Hyvät käytännöt

TUKENA-hankkeen uutiskirjeet:

Lisätietoja TUKENA-hankkeesta:

Marja Koskela
Psykiatrian sairaanhoitaja, ET psykoterapeutti
marja.koskela(at)sos-lapsikyla.fi
P. 044 739 3612

Riikka Hautakoski
Sosionomi YAMK
riikka.hautakoski(at)sos-lapsikyla.fi
P. 044 732 0885

Tuulia Vainio
Projektikoordinaattori
tuulia.vainio(at)ely-keskus.fi
P. 050 396 4777

Yhteistyössä: