fbpx
Stigmaton

Opi näkemään
ennakko-
luulojen läpi

STIGMATON

Yhdenkään lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen ei tulisi taustansa vuoksi kohdata syrjintää.

SOS-Lapsikylän nuorista lastensuojelun kokemusasiantuntijoista koostuva kehittäjäryhmä SOS-Kehittäjänuoret haluaa STIGMATON-projektillaan vaikuttaa lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuvien ennakkoluulojen ja kielteisen leiman poistamiseen.

Projektin tarkoituksena on myös lisätä tasavertaista kohtaamista ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.  

"Se leima, mikä otsaan painetaan kertomisen jälkeen, lisää paineita ja ahdistusta, enkä siksi halua kertoa. Ennakkoluuloja voidaan vähentää tiedon lisäämisellä ja siksi me ollaan tässä projektissa."

Miksi STIGMATON-projekti?

Jo pitkään SOS-Kehittäjänuorten kokoontumisissa nuorten keskinäisissä keskusteluissa ovat nousseet voimakkaasti esille kokemukset heihin kohdistuneista ennakkoluuloista. Keskusteluiden johtopäätös oli selvä: lastensuojelun asiakkaisiin liitetty leima on haitallinen ja erittäin vahva.

SOS-Kehittäjänuoret ovat pitkien lastensuojeluasiakkuuksiensa aikana kokeneet monenlaista syrjintää arjen eri toimintaympäristöissä. Syrjintää ja ennakkoluuloja on kohdattu isoissa kaupungeissa, pienillä paikkakunnilla, koulussa, harrastuksissa, kotona ja ammattilaisten toimesta.

Pelko syrjityksi tulemisesta ja ennakkoluulojen aiheuttamasta epäasiallisesta kohtelusta rajoittaa lasten ja nuorten verkostojen muodostumista ja vaikuttaa nuorten itsetuntoon ja kaverisuhteisiin.

STIGMATON-projekti käynnistettiin vuoden 2020 alussa, jotta edellä mainittuihin ongelmiin voitaisiin vaikuttaa.

SOS-Kehittäjänuoret haluavat keskittää huomionsa lastensuojelun asiakkaisiin liitetyn haitallisen leiman poistamiseen.

Työskentelemme sen tavoitteen eteen, että lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi tai nuori voisi tulla kohdatuksi tasavertaisena ihmisenä ja muodostaa rohkeasti uusia ihmissuhteita ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta tai leimaamisesta.

Tuotamme sisältöä eri kanaviin liittyen kokemuksiin lastensuojelun aiheuttamasta leimasta ja haluamme näillä tarinoilla korostaa leiman haitallisuutta.

Keskitymme ennakkoluulojen vähentämiseen tiedon lisäämisen kautta.

Haluamme samalla tuoda näkyville myös sen, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret tekevät aivan tavallisia asioita ja ovat monilta osin samassa asemassa ikätovereidensa kanssa.

Keitä SOS-Kehittäjänuoret ovat?

SOS-Kehittäjänuoret ovat lastensuojelun kokemusasiantuntijanuorista koostuva ryhmä, joka toimii valtakunnallisesti.

Ryhmä on toiminut aktiivisesti vuodesta 2016 ja on toteuttanut paljon erilaisia yhteiskehittämisprojekteja ja koulutuksia lastensuojelun eri toimijoiden kanssa.

Ryhmän jäsenet tulevat erilaisista taustoista, asuvat eri puolilla Suomea ja ovat erilaisissa elämäntilanteissa. Kaikkia yhdistää kokemus lastensuojelusta: joko asiakkaana tai esimerkiksi sijaissisaruksena. Kertyneellä kokemustiedollaan nuoret haluavat olla kehittämässä yhteiskuntaa paremmaksi.

SOS-Kehittäjänuoret palkittiin SOS-Lapsikylän ROHKEASTI LAPSEN PUOLESTA -mitalilla joulukuussa 2019.

Lue SOS-Kehittäjänuorten ajatuksia siitä, miten lastensuojelu leimaa:

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Sinua voisi kiinnostaa