fbpx
Sijaishuolto elämänpolulla - Sijoitus ja huostaanotto

Miksi
minut
otettiin
huostaan?

Sijoitus ja huostaanotto

Usein sijaishuollossa kasvaneen kohdalla on ollut ratkaisevaa, että huostaanottoon on päädytty ja että on päässyt lapsena pois turvattomista perheolosuhteista.

Huostaanoton syyt saattavat kuitenkin jäädä hämärän peittoon ja oma mielikuva voi rakentua vahvasti toisten kertomuksien tai kirjoitettujen asiakirjojen varaan. Huostaanottoon liittyy usein paljon aikuisten välistä, kiivastakin vuoropuhelua, jonka sisällön käsittäminen lapsuudessa voi olla vaikeaa.

Osaltaan tästä syystä huostaanotto voi aiheuttaa läpi elämän leikkaavia ristiriitaisia tunteita, jotka vaikuttavat vielä pitkällä aikuisuudessa siihen, miten elämäänsä elää. Tämän takia, viimeistään aikuisena, huostaanoton syiden ymmärtäminen ja käsitteleminen on tärkeää.

Omilla biologisilla vanhemmilla ja viranomaisilla voi olla eriävät näkemykset huostaanoton syistä, mikä voi aiheuttaa lapselle ja nuorelle hämmennystä.

Vaalinko suhdetta omiin vanhempiin vai rakennanko luottamusta sijaisvanhempiin tai omaohjaajaan?

Aikuiset eivät aina osaa toimia siten, että lapsen olisi mahdollista asettua paikoilleen, vaan aikuisten väliset ristiriidat repivät lasta. Huostaanoton kokemus voi myös aiheuttaa tunteen siitä, ettei tilanteita ja asioita voi itse millään tavalla hallita tai niihin ei voi vaikuttaa. Tämä voi aiheuttaa sen, ettei koe osallisuutta omaan elämäänsä. Myöhemmin aikuisuudessa tämä voi vaikuttaa siihen, miten näkee itsensä osana yhteiskuntaa.

Osa kokee myös katkeruutta. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä palata näihin huostaanottoon liittyviin ristiriitaisten tunteiden käsittelyyn. Jos läheisverkostosta ei löydy luotettavaa aikuista asioiden läpikäymiseen voi asioita käydä läpi yhdessä vertaistukihenkilön, aikuissosiaalityön tai terapian avulla.

nuorison jalkakuva, tennarit jalassa

Vaikka huostaanotto on merkittävä tapahtuma elämässä, se ei kuitenkaan määrittele yksin sitä, miten ihminen elää elämäänsä.

On hyvä muistaa, että niillä valinnoilla joita tekee, on merkittävä rooli siihen, miten muut ihmiset sinut näkevät. Lähtökohtaisesti olet täysin samanlainen kuin kuka tahansa toinen. Se mitä tunnet ja kannat sisälläsi ei näy toisille ihmisille ennen kuin niin haluat. On hyvä miettiä etukäteen esimerkiksi uusia tuttavuuksia tavatessa tai työhaastatteluun mennessä sitä, kuinka paljon on valmis kertomaan omasta taustastaan.

Vaikka työhaastatteluissa ei nykypäivän ole soveliasta kysellä hakijan perhetaustoista, on kuitenkin tärkeää olla itse sinut sen kanssa, miten omasta taustaan puhuu tai minkä verran haluaa siitä kertoa. Usein myös toinen ihminen aistii sen, pidätkö omaa taustaasi voimavarana vai liittyykö siihen käsittelemättömiä asioita.

tyttö katsoo suurennuslasin läpi

Pohdintatehtäviä:

  • Minkälainen kokemus huostaanotto oli sinun elämässäsi? Minkälaisia tunteita siihen liittyi?
  • Tiedätkö huostaanoton syyt ja taustalla vaikuttaneet asiat?

Elämänvaiheet - Tutustu erilaisiin elämänvaiheisiin, tehtäviin ja linkkivinkkeihin.

Itsenäistyminen ja jälkihuolto

Itsenäistyminen ja jälkihuoltoaika

Perheen perustaminen

Oman perheen perustaminen

Omalla polulla

Kullakin meistä on oma, ainutkertainen elämänhistoriamme. Olemme kukin erilaisia taustoiltamme, kokemuksiltamme ja unelmiltamme. Omaan tulevaisuuteen ja siihen, millaiseksi se muodostuu, voi itse vaikuttaa. Päävastuu omaa elämää koskevista valinnoista on nyt itsellä. On tärkeää pohtia omia tarpeita ja tunteita.

Lue lisää

”Elämässä selviytymiseen on vaikuttanut oikea asenne, päätös siitä, että haluaa hyvän elämän, omien puolien pitäminen ja se, että on tarkka siitä, miten itseä kohdellaan.”  – Sijaishuollosta aikuistunut

isä leikkii lasten kanssa