fbpx
Sijaishuolto elämänpolulla - Koti - Elämä ennen sijoitusta

Elämä
ennen
sijoitusta

Koti - Elämä ennen sijoitusta

Jokainen sijaishuollossa kasvava tai kasvanut omaa yksilöllisen elämänhistorian.

Elämänkaari ei rakennu pelkästään huostaanoton jälkeiseen aikaan, vaan niillä olosuhteilla ja sosiaalisilla tekijöillä,

joissa lapsi on ensimmäiset vuotensa elänyt, on läpi elämän kantava merkitys.

Oma elämänhistoria on osa meitä kaikkia

Tuskin kukaan elää täydellistä lapsuutta, ja erilaiset kokemukset rakkauden ja luottamuksen puutteesta ovat tyypillisiä ihmisten kipukohtia oli lastensuojelutaustaa tai ei. Omat biologiset vanhemmat ovat tavalla tai toisella läsnä sijaishuollossa kasvavien lasten ja nuorten arjessa.

”Mä oon sulkenut lapsuusajan pois enkä muista muista hirveästi asioita. Tuntuu välillä, että itsestä puuttuu osa.” – Sijaishuollosta aikuistunut

Suhde omiin vanhempiin ja muistot lapsuuden kodista voivat vaihdella lämpimistä muistikuvista hatariin ja pelottaviin mielikuviin Sijaishuollossa osa lapsista ja nuorista on tiiviisti tekemisissä vanhempiensa kanssa, osan elämästä vanhemmat ovat kadonneet ja osa kokee, ettei halua pitää yhteyttä.  Vaikka sijaishuoltoaikana lapselle kertyy parhaimmillaan runsaasti korvaavia, voimaannuttavia kokemuksia ja ihmissuhteita, tietoa omasta perhetaustasta ei voi kieltää tai sulkea ulkopuolelle elämästään. Oman elämänhistorian tunteminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen mahdollistavat avun vastaanottamisen myös aikuisällä ja menneisyyden negatiivisten kokemuksien tunnistamisen voimavaroiksi.

Elämänvaiheet - Tutustu erilaisiin elämänvaiheisiin, tehtäviin ja linkkivinkkeihin.

Itsenäistyminen ja jälkihuolto

Itsenäistyminen ja jälkihuoltoaika

Perheen perustaminen

Oman perheen perustaminen

Omalla polulla

Kullakin meistä on oma, ainutkertainen elämänhistoriamme. Olemme kukin erilaisia taustoiltamme, kokemuksiltamme ja unelmiltamme. Omaan tulevaisuuteen ja siihen, millaiseksi se muodostuu, voi itse vaikuttaa. Päävastuu omaa elämää koskevista valinnoista on nyt itsellä. On tärkeää pohtia omia tarpeita ja tunteita.

Lue lisää

”Elämässä selviytymiseen on vaikuttanut oikea asenne, päätös siitä, että haluaa hyvän elämän, omien puolien pitäminen ja se, että on tarkka siitä, miten itseä kohdellaan.”  – Sijaishuollosta aikuistunut

isä leikkii lasten kanssa