fbpx
Jälkihuolto - nuoret istuskelemassa
Sijaishuolto elämänpolulla - Itsenäistyminen ja jälkihuoltoaika

Suurten
muutosten
aikaa

Itsenäistyminen ja jälkihuoltoaika

Itsenäistyminen ja aikuisuus ovat suuria muutoksia sisältäviä elämänvaiheita.

Rajanvetoa käydään vapaudesta ja tarvitsevuudesta, oman rauhan merkityksestä ja läheissuhteiden roolista. Itsenäistyminen saattaa tuntua tulevan liian varhain. Osa siirtyy harjoittelemaan itsenäisen elämän taitoja jo 16-17-vuotiaana esimerkiksi itsenäistymisharjoittelujakson kautta.

Osa saattaa kokea, että itsenäiseen elämään tuupitaan sijaishuoltopaikassa väkisin ja osalle itsenäistyminen tulee vastaan opiskelupaikan valintaan liittyvän muuton yhteydessä. On tärkeää puhua, jos itsenäistyminen pelottaa tai se tulee liian varhain.

Ryhmä nuoria kaulakkain

Yhteisöt ja verkostot tukena

Tärkeiksi itsenäistymistä tukeviksi tekijöiksi sijaishuollossa kasvaneet ovat nimenneet harrastukset ja lemmikit, aikuisilta saadun tuen ja kontaktin säilymisen sijaisperheeseen tai sijaishuoltopaikkaan sekä vastuun antamisen. Itsenäistyessä ja omilleen muuttaessa on tärkeää miettiä, mitä asioita ja ihmisiä haluaa edelleen pitää mukanaan aikuisuudessa. Myös omalla asenteella on vaikutusta siihen, minkälaisiksi ihmissuhteet itsenäistymisen ja jälkihuollon aikana muodostuvat.

Merkittävänä positiivisena käännekohtana itsenäisessä elämässä ja aikuisuuden kynnyksellä sijaishuoltotaustaiset aikuiset mainitsevat tutkinnon saavuttamisen. Toiseen asteen opintoihin hakeutuminen ja itseä kiinnostavan alan löytyminen on tärkeä osa itsenäistymisen elämänvaihetta. Sijaishuollosta aikuistuneet ovat kuvanneet, että tutkinnon saavuttamiseen on kytkeytynyt paljon ylpeyttä ja itsensä voittamisen tuntemuksia. Koulutuksen saavuttamista on pidetty tärkeänä voittona esimerkiksi siksi, kun omassa suvussa tai perheessä kenelläkään ei ollut ammattitutkintoa tai ylioppilaslakkia.

On myös ihan luvallista olla tietämättä ja epävarma mitä tulevaisuudeltaan haluaa. Useat sijaishuollosta aikuistuneet ovat tuoneet esiin, että esimerkiksi oman alan tai oman jutun löytymiseen on kulunut pidempi aika. Se on ihan normaalia itsenäistyttäessä. Lastensuojelun työntekijöillä saattaa olla kova tarve selvittää ja kartoittaa tulevaisuuden suunnitelmia, joten heitä voi aika ajoin myös muistuttaa siitä, ettei elämää voi täysin suunnitella etukäteen. Ulkoa annettujen tavoitteiden ja omien mielenkiinnon kohteiden välinen kuilu voi olla syvä, joten on tärkeää miettiä rakentaako elämään omien vai toisten toiveiden mukaisesti.

nuorison jalkakuva, tennarit jalassa

Lastensuojelun asiakirjojen merkitys

Sijaishuollossa kasvaneiden lasten ja nuorten elämästä on yleensä kerääntynyt suuri määrä erilaisia asiakirjoja: lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemiä päätöksiä, sijaishuoltopaikan päivittäisiä kirjauksia, kuukausiraportteja ja muita tekstejä. Osa on halunnut tilata kaikki itseään koskevat asiakirjat kunnan lastensuojelutoimesta täysi-ikäistyttyään. Dokumentit ovat tarjonneet väylän tutustua omaan elämään ja sen tapahtumiin.

Osa sijaishuollosta kasvaneista kokee lastensuojelun asiakirjojen lukemisen negatiivisia tunteita herättäväksi kokemukseksi. Lastensuojelussa kasvaneen lapsuuden ajan mielikuvat voivat olla hämäriä ja pirstaloituneita. Kokonaiskuva omasta elämänhistoriasta saattaa rakentua toisten kertomana. Osa saa vasta lastensuojelun asiakirjoistaan tietoonsa kaiken sen, mitä biologisten vanhempien luona on tapahtunut ja mitä kaikkia syitä sijoituksen taustalla on vaikuttanut.

Yhdellä kerralla tullut tietoa on vaikeaa käsitellä ja mielikuvien ja dokumenttien ristiriitaisuus voi herättää ahdistavia tunteita. Dokumentteihin liittyvä negatiivinen piirre on myös se, että niiden asiasisältö keskittyy usein ongelmiin ja epäkohtiin voimavarojen ja positiivisten piirteiden esille tuomisen sijaan.

Ongelmakeskeinen kirjoitustyyli voi hämmentää, mutta on hyvä pitää mielessä, että asiakirjoja on kirjoitettu esimerkiksi perustelemaan huostaanoton tarpeellisuutta tai jonkun tietyn palvelun saamista. Lastensuojelun asiakirjoja olisi hyvä käydä läpi tutun ja elämänhistoriasi tuntevan henkilön kanssa, joka voi sanoittaa sinulle dokumenttien merkitystä.

”Niissä dokumenteissa kirjoitettiin ongelmanuoresta ja musta tuntui, ettei nähty sitä, että oon traumataustaa oireileva nuori.”
– Sijaishuollosta aikuistunut

Tiesitkö?

  • Sinulla on oikeus tilata lastensuojelun asiakirjat itsellesi sijoituskunnastasi. Jos tilaat asiakirjat, lue ne jonkun tärkeän henkilön seurassa. Asiakirjoja voi käydä läpi esimerkiksi jonkun aikuisen kanssa, joka on tuntenut sinut sijaishuoltoaikana (omaohjaaja, sosiaalityöntekijä, sijaisvanhempi tms.)
Nuori poika katsoo reeästi kaupungin ylle

Rajatonta vapautta?

Itsenäistymiseen kuuluu omien rajojen kokeileminen. On todennäköistä, että jälkihuollossa oleva tekee täysin samanlaisia mokia kuin muutkin ikäisensä. On hyvä muistaa, että myös näistä mokista voi selvitä ihan samoin kuin kuka tahansa muu. Kuitenkin, jos tuntuu, ettei saa elämästä otetta ja ajautuu jatkuvasti epäonnistumisiin, on syytä pohtia voisiko tilanteeseen löytyä ratkaisu apua pyytämällä.

Vaikka rento ja rajatonkin elämisen tapa on osa itsenäistymistä, on hyvä muistaa myös, että arkirytmi ja tietty säännöllisyys elämässä mahdollistavat jaksamisen ja aikuisuuteen kasvamisen. Omien taitojen ja kykyjen tunnistaminen on osa elämässä selviytymistä. Täysi-ikäisyyden saavuttaessaan usea kokee vapauden tunnetta ja mahdollisuuksien rajattomuutta, mutta itsenäistymiseen liittyy myös paljon vastuun ottamista ja sen kantamista.

Varsinkin rahan käyttöön on syytä kiinnittää huomiota. Useat sijaishuoltotaustaiset aikuiset ovat kertoneet, että ovat täysi-ikäisyyden koittaessa sotkeneet raha-asiansa niin, että ne vaikuttavat vielä paljon myöhemmin aikuisuudessa. Esimerkiksi luottotietojen menettäminen voi estää vuokrasopimuksien tekemisen, mikä kaventaa mahdollisuuksia valita haluansa asunto.

”Ajattelin monta vuotta, et ei mun tartte käydä sitä elämänhistoriaa enää läpi. Jossain vaiheessa on kuitenkin noussu niitä asioita pintaan. Nyt mä tilasin ne paperit. Oon lukenut ehkä 1/10 niistä pienissä jaksoissa. Oon aiemmin ajatellut, et on ollut kaikkee hirveetä, mut se on tosi konkreettista kohdata, et minkälaista se on ollut.”
Sijaishuollosta aikuistunut

Elämänvaiheet - Tutustu erilaisiin elämänvaiheisiin, tehtäviin ja linkkivinkkeihin.

Itsenäistyminen ja jälkihuolto

Itsenäistyminen ja jälkihuoltoaika

Perheen perustaminen

Oman perheen perustaminen

Omalla polulla

Kullakin meistä on oma, ainutkertainen elämänhistoriamme. Olemme kukin erilaisia taustoiltamme, kokemuksiltamme ja unelmiltamme. Omaan tulevaisuuteen ja siihen, millaiseksi se muodostuu, voi itse vaikuttaa. Päävastuu omaa elämää koskevista valinnoista on nyt itsellä. On tärkeää pohtia omia tarpeita ja tunteita.

Lue lisää

”Elämässä selviytymiseen on vaikuttanut oikea asenne, päätös siitä, että haluaa hyvän elämän, omien puolien pitäminen ja se, että on tarkka siitä, miten itseä kohdellaan.”  – Sijaishuollosta aikuistunut

isä leikkii lasten kanssa