fbpx
Sijaishuollon palvelut_perhehoito ja laistoshoito
SIJAISHUOLLON PALVELUT

Palveluita monenlaisiin tarpeisiin.

SIJAISHUOLLON PALVELUT

SOS-Lapsikylä tarjoaa monipuolisia perhe- ja laitoshoidon sekä jälkihuollon palveluita sijaishuollon tuen tarpeessa oleville lapsille.

Tarjoamme palveluita sijaishuollon laitoshoidossa, perhehoidossa sekä jälkihuollossa. Tarjoamme sijaishuollon palveluitamme sekä huostaanotetuille että avohuollon tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

SOS-Lapsikylän toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa on sijoituksessa eri ikäisiä ja erilaisen tuen tarpeessa olevia lapsia eri puolilla Suomea. Kauttamme sijaisperhepaikan voi saada joko yksittäinen lapsi tai useamman lapsen sisarussarja.

Lyhytaikaisen sijaishuollon tarpeessa olevat lapset voivat myös saada kauttamme sijoituspaikan joko perhehoidostamme tai laitosyksiköstämme.

Tarjoamme laitoshoidon palveluja eri-ikäisille ja erilaisen hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille Kaarinassa ja Espoossa.

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-17)

Perhehoito

Tarjoamme moniammatillisten tiimiemme tukemaa perhehoitoa valtakunnallisesti.

Perhehoito

Laitoshoito

Tarjoamme laitoshoidon palveluja eri-ikäisille ja erilaisen hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille Kaarinassa ja Espoossa.

Laitoshoito

Jälkihuolto

Tarjoamme yksilöllisiä jälkihuollon ratkaisuja tuen tarpeessa oleville nuorille.

Jälkihuolto
Sijaishuollossamme lapsi on aina keskiössä

SOS-Lapsikylän sijaishuollon keskiössä on aina lapsi

SOS-Lapsikylän sijaishuollossa korostamme yhteisten tavoitteiden asettamista lapsen sijoituspolulle. Tavoitteellisella työskentelyllä lapsen perhehoitajien ja omahoitajan sekä lapsen verkoston kanssa tähdätään lapsen kuntoutumiseen, koulunkäynnin onnistumiseen sekä lapsen osallisuuden vahvistamiseen. Sijaishuollon aikana lapselle annetaan mahdollisuus oppia tuntemaan omat sijoituksensa syyt sekä tutustua omaan elämäntarinaansa.

Haluamme, että SOS-Lapsikylän sijaishuollosta itsenäistyneillä lapsilla on kyky vaikuttaa omaan elämäänsä sekä olla osallisina itseään koskevassa päätöksenteossa.

Periaatteemme on, että tarjoamme aina vain parasta mahdollista ratkaisua. Jokainen työntekijämme on alansa ammattilainen.

Tiina Rihti
Parasta mahdollista sijaishuoltoa joka päivä
Hyvä sijaishuollon polku syntyy lapselle turvallisesta arjesta, välittävistä aikuisista, lapsen tarpeet huomioivista ratkaisuista, osallisuudesta omaan elämäänsä, oman elämänhistorian tuntemisesta sekä yhteydestä omaan perheeseen ja läheisiin. Olen töissä joka päivä sen puolesta, että sijaishuollossa olevat työntekijämme ja perhehoitajamme saisivat hyvät edellytykset auttaa sijoitettuja lapsia
Lapsikylän johtaja
Kati Palsanen
Jokainen lapsi ja nuori on itsessään arvokas
Haluan olla tekemässä tekoja sen eteen, että lasten välinen eriarvoisuus vähenisi ja että jokainen lapsi ja nuori voisi kasvaa mahdollisuuksiensa mittoihin. Työssäni tärkeää on huolehtia lastensuojelun laadusta ja vaikuttavuudesta sekä edistää sellaisia tekoja, jotka aidosti auttavat lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.
johtaja, ehkäisevä työ ja laatu
Mirjam Araneva
Lapsen oikeuksien puolesta
Haluan vahvasti edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Tämä näkyy kaikessa lastensuojelun oikeudellisessa asiantuntija-avussa, jota tarjoan yli 20 vuoden kokemuksella.
Lapsioikeuslakimies
Tyttö leikkii jumppapallon kanssa

Miksi juuri SOS-Lapsikylä?

RÄÄTÄLÖINTI: Haluamme aidosti auttaa asiakasta samaan parhaan mahdollisen avun tilanteeseensa. Räätälöimme palveluitamme joustavasti juuri oikean tuen mahdollistamiseksi.

VAIKUTTAVUUS: Tavoitteenamme on saada aikaan pysyviä parannuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. Olemme palvelujen vaikuttavuuden mittaamisessa edelläkävijä.

LAATU JA KEHITTÄMINEN: Panostamme palveluidemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Tämän tueksi keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta. Ketteränä ja innovatiivisena toimijana olemme kehittäneet myös digipalveluja lasten ja perheiden auttamiseksi.

PALVELUKETJUT: Tarjoamme lastensuojelupalveluita laajalla kirjolla, joten pystymme tukemaan asiakasta joko kevyemmän tai vahvemman tuen piiriin tarpeiden muuttuessa.

JÄRJESTÖ: Olemme voittoa tavoittelematon valtakunnallinen järjestötoimija, jolla on yli 50 vuoden vankka kokemus lastensuojelusta.

Ajankohtaista