fbpx
Perhekuntoutuksella vaikuttavaa tukea koko perheelle
PERHEKUNTOUTUS

Vaikuttavaa
apua
koko
perheelle

PERHEKUNTOUTUS

Tarjoamme ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta valtakunnallisesti

SOS-Lapsikylän ympärivuorokautinen perhekuntoutus tarjoaa vahvaa tukea perheille, joissa on huostaanoton uhka tai perheen jälleenyhdistämistä suunnitellaan.

Perhekuntoutuksemme tarjoaa:

  • intensiivistä tukea vanhempien ja lasten välisiin kiintymyssuhdehaasteisiin
  • vahvaa tukea arjen rutiinien hallintaan
  • perheterapeuttista apua perheen sisäisen dynamiikan tervehdyttämiseen

Perhekuntoutusyksikkömme sijaitsevat Vantaalla, Espoossa, Kaarinassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Perhekuntoutusta on tarpeen mukaan mahdollista saada valtakunnallisesti.

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-17)

”Täällä autetaan ihan konkreettisissa asioissa. Tehdään asioille oikeasti jotain, eikä vain puhuta siitä, että pitäisi.” 
Perhekuntoutuksessa olleen perheen vanhempi
Videopohjautuu yhden perhekuntoutusperheen kirjeeseen, katso video

Mitä ympärivuorokautinen perhekuntoutus on?

SOS-Lapsikylän ympärivuorokautinen perhekuntoutus on sekä ohjaavaa että hoidollista työskentelyä dialogisella työotteella. Perhe muuttaa perhekuntoutuksen ajaksi lapsikylien yhteydessä sijaitseviin kalustettuihin perhekuntoutusasuntoihin. Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa työskentelemme aktiivisesti perheen sisäisen vuorovaikutuksen sekä vanhemman ja lapsen kiintymyssuhteen parantamiseksi.

Uskomme, että perhe on oman elämänsä keskeisin asiantuntija ja toimija. Valmiita ratkaisuja ei anneta, vaan perhe on itse avainasemassa muutoksen ja suunnitelmien teossa. Ratkaisemme yhdessä arjen haasteiden juurisyitä ja tuemme vuorovaikutusta dialogisesti eri näkökulmista.

Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa perheen tukena on moniammatillinen tiimi, jossa on vähintään yksi koulutettu perheterapeutti. Lisäksi työntekijöillä on muun muassa päihde- ja mielenterveysosaamista.

poika puhaltaa saippuakuplia äidin sylissä

Pysyvä muutos parempaan tehdään yhdessä

  • Perhekuntoutuksen tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen pahoinvoinnin ehkäiseminen sekä perheen yhdessä pysyminen.
  • Keskitymme siihen, millaiset menetelmät ja työskentelytavat tukevat asiakkaiden omaa muutostahtoa ja -kyvykkyyttä. Selvitämme perheen kanssa yhdessä ongelmien juurisyyt, joihin vaikuttamalla pystymme luomaan pysyviä muutoksia. 
  • Tarjoamme laadukasta ja laaja-alaista palvelua asiakkaillemme. Perheiden kanssa työskentelee aina vähintään yksi perheterapeutti. Lisäksi he saavat apua ohjaajilta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta.
  • Avoimuus ja uteliaisuus ovat toimintatapojemme ytimessä. Luottamus syntyy siitä, kun vaikeistakin asioista uskalletaan puhua ääneen.
  • Perhekuntoutusasuntomme mahdollistavat perheen arjen ja sisäisen vuorovaikutuksen jatkumisen mahdollisimman samanlaisena kuin kotioloissa. Näin löydämme pitkäkestoisesti hyödyttäviä ratkaisuja arjen sujumiseen ja lasten hyvinvoinnin turvaamiseen.

Kysy lisää asiakasohjauksestamme:
p. 044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-17)

Perhekuntoutuksella saadaan aikaan hyviä tuloksia

82%
Perheiden elämäntilanne parantui

Lapset kokivat, että heidän perheensä hyvinvointi koheni merkittävästi. *2020 kysely

93%
Ammattitaitoisia auttajia

Perheet kokivat työntekijöiden olevan ammattitaitoisia. Lähes 80% heistä suosittelee SOS-Lapsikylää muille perheille (NPS) * 2020 kysely

Tyttö leikkii jumppapallon kanssa

Miksi juuri SOS-Lapsikylä?

RÄÄTÄLÖINTI: Haluamme aidosti auttaa asiakasta samaan parhaan mahdollisen avun tilanteeseensa. Räätälöimme palveluitamme joustavasti juuri oikean tuen mahdollistamiseksi.

VAIKUTTAVUUS: Tavoitteenamme on saada aikaan pysyviä parannuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. Olemme palvelujen vaikuttavuuden mittaamisessa edelläkävijä.

LAATU JA KEHITTÄMINEN: Panostamme palveluidemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Tämän tueksi keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta. Ketteränä ja innovatiivisena toimijana olemme kehittäneet myös digipalveluja lasten ja perheiden auttamiseksi.

PALVELUKETJUT: Tarjoamme lastensuojelupalveluita laajalla kirjolla, joten pystymme tukemaan asiakasta joko kevyemmän tai vahvemman tuen piiriin tarpeiden muuttuessa.

JÄRJESTÖ: Olemme voittoa tavoittelematon valtakunnallinen järjestötoimija, jolla on yli 50 vuoden vankka kokemus lastensuojelusta.

Lue lisää