fbpx
PERHEKUNTOUTUS

Vaikuttavaa
apua
koko
perheelle

PERHEKUNTOUTUS

Tarjoamme ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta valtakunnallisesti

SOS-Lapsikylän ympärivuorokautinen perhekuntoutus tarjoaa vahvaa tukea perheille.

Perhekuntoutuksemme tarjoaa:

 • intensiivistä tukea vanhempien ja lasten välisiin kiintymyssuhdehaasteisiin
 • vahvaa tukea arjen rutiinien hallintaan
 • perheterapeuttista apua perheen sisäisen dynamiikan tervehdyttämiseen

Perhekuntoutusyksikkömme sijaitsevat Vantaalla, Kaarinassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Perhekuntoutusta on tarpeen mukaan mahdollista saada valtakunnallisesti.

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-16)

”Tänne pitäisi päästä kaikkien tarpeeksi ajoissa, jotta apua saadaan ennen kuin on liian myöhäistä ja perhe on niin rikki, ettei vanhemmat tule enää toimeen keskenään. Kaikkien pitäisi pohtia näitä asioita pikkulapsiaikana.” 
Perhekuntoutuksessa olleen perheen vanhempi
Videopohjautuu yhden perhekuntoutusperheen kirjeeseen, katso video

Mitä ympärivuorokautinen perhekuntoutus on?

SOS-Lapsikylän ympärivuorokautinen perhekuntoutus on sekä ohjaavaa että hoidollista työskentelyä dialogisella työotteella. Perhe muuttaa perhekuntoutuksen ajaksi lapsikylien yhteydessä sijaitseviin kalustettuihin perhekuntoutusasuntoihin. Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa työskentelemme aktiivisesti perheen sisäisen vuorovaikutuksen sekä vanhemman ja lapsen kiintymyssuhteen parantamiseksi.

Uskomme, että perhe on oman elämänsä keskeisin asiantuntija ja toimija. Valmiita ratkaisuja ei anneta, vaan perhe on itse avainasemassa muutoksen ja suunnitelmien teossa. Ratkaisemme yhdessä arjen haasteiden juurisyitä ja tuemme vuorovaikutusta dialogisesti eri näkökulmista.

Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa perheen tukena on moniammatillinen tiimi, jossa on vähintään yksi koulutettu perheterapeutti. Lisäksi työntekijöillä on muun muassa päihde- ja mielenterveysosaamista.

Perhekuntoutus on vaikuttavaa

Perhekuntoutuksella tavoitellaan positiivista muutosta perheen tilanteeseen. Seuraamme järjestelmällisesti työlle asetettuja tavoitteita ja muutosta perheen hyvinvoinnissa kehittämällämme muutosmittarityökalulla ennen ja jälkeen palvelun sekä pidemmällä aikavälillä. Perhekuntoutuksessa keskeistä on oikea-aikaisuus perheen tarpeisiin nähden ja sen kautta voidaan myös yhdistää perheitä sijoituksen jälkeen. 

Tutustu SOS-Lapsikylän perhekuntoutukseen YouTube-kanavallamme!

Perhekuntoutuksellamme on todettu seuraavia vaikutuksia: 

 1. Perheen elämäntilanne kohentuu kokonaisvaltaisesti. 
 2. Lapset ovat toiveikkaampia, tulevaisuussuuntautuneita ja kokevat kotinsa turvallisemmaksi. 
 3. Lapsen kasvuolosuhteet vakautuvat, perheen tilanne rauhoittuu ja arkeen löytyy toimiva rytmi. 
 4. Perheen vuorovaikutus, ristiriitojen ratkaiseminen, rajojen asettaminen ja sisäiset suhteet paranevat. 
 5. Vanhemman ajattelu, toiminta ja suhtautuminen perheen tilanteeseen ja lapsiin muuttuu.  
 6. Vanhemman luottamus sosiaalialan työntekijöihin paranee.  
 7. Raskaampien tukimuotojen tarve vähenee ja resursseja säästyy pidemmällä aikavälillä.

Pysyvä muutos parempaan tehdään yhdessä

 • Perhekuntoutuksen tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen pahoinvoinnin ehkäiseminen sekä perheen yhdessä pysyminen.
 • Keskitymme siihen, millaiset menetelmät ja työskentelytavat tukevat asiakkaiden omaa muutostahtoa ja -kyvykkyyttä. Selvitämme perheen kanssa yhdessä ongelmien juurisyyt, joihin vaikuttamalla pystymme luomaan pysyviä muutoksia. 
 • Tarjoamme laadukasta ja laaja-alaista palvelua asiakkaillemme. Perheiden kanssa työskentelee aina vähintään yksi perheterapeutti. Lisäksi he saavat apua ohjaajilta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta.
 • Avoimuus ja uteliaisuus ovat toimintatapojemme ytimessä. Luottamus syntyy siitä, kun vaikeistakin asioista uskalletaan puhua ääneen.
 • Perhekuntoutusasuntomme mahdollistavat perheen arjen ja sisäisen vuorovaikutuksen jatkumisen mahdollisimman samanlaisena kuin kotioloissa. Näin löydämme pitkäkestoisesti hyödyttäviä ratkaisuja arjen sujumiseen ja lasten hyvinvoinnin turvaamiseen.

Sosiaalityöntekijöistä 84 % kokee, että perhekuntoutuspalvelu on räätälöity lapsen asiakassuunnitelman mukaisesti. (2023 kysely)

Kysy lisää asiakasohjauksestamme:
p. 044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-17)

Perhekuntoutuksella saadaan aikaan hyviä tuloksia

100%
Arvostava kohtaaminen

Vanhemmat kokevat, että heitä arvostettiin perhekuntoutuksen aikana *2023 kysely

84%
Lasten kokemus

Lapset kokivat, että ovat tulleet kuuulluksi ja autetuksi SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksessa. *2023 kysely

98%
Ammattitaitoisia auttajia

Perheet kokivat perhekuntoutuksen työntekijöiden olevan ammattitaitoisia. *2023 kysely

Tyttö leikkii jumppapallon kanssa

Miksi juuri SOS-Lapsikylä?

RÄÄTÄLÖINTI: Haluamme aidosti auttaa asiakasta samaan parhaan mahdollisen avun tilanteeseensa. Räätälöimme palveluitamme joustavasti juuri oikean tuen mahdollistamiseksi.

VAIKUTTAVUUS: Tavoitteenamme on saada aikaan pysyviä parannuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. Olemme palvelujen vaikuttavuuden mittaamisessa edelläkävijä.

LAATU JA KEHITTÄMINEN: Panostamme palveluidemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Tämän tueksi keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta. Ketteränä ja innovatiivisena toimijana olemme kehittäneet myös digipalveluja lasten ja perheiden auttamiseksi.

PALVELUKETJUT: Tarjoamme lastensuojelupalveluita laajalla kirjolla, joten pystymme tukemaan asiakasta joko kevyemmän tai vahvemman tuen piiriin tarpeiden muuttuessa.

JÄRJESTÖ: Olemme voittoa tavoittelematon valtakunnallinen järjestötoimija, jolla on yli 50 vuoden vankka kokemus lastensuojelusta.

Lue lisää