fbpx
äiti kahden pojan kanssa
PERHEKUMPPANI®

Rinnallakulkija elämän haasteisiin

Perhekumppani® on varhainen ja vaikuttava tuki perheille.

Perhekumppani®

Perhekumppani®-palvelu kohentaa todetusti perheiden hyvinvointia ja ehkäisee tehokkaasti tulevaisuuden kalliita korjaavia palveluja.

Perhekumppani®-palvelu on tarkoitettu esimerkiksi paljon apua tarvitseville perheille, jotka eivät ole hyötyneet saamastaan tuesta.

Perhekumppani® on tehokas tapa auttaa perhe yksilöllisissä haasteissa parhaiten toimivan tuen piiriin. Palvelu tuottaa tietoa perheen hyvinvoinnin muutoksista.

Lapset SIB -ohjelmissa Perhekumppani®-palvelun osana toimii E-kumppani. E-kumppani™tarjoaa perheille etäyhteyksien välityksellä tukea intensiivisemmän Perhekumppani®-palvelun tarjoaman tuen päätyttyä.

Tällä hetkellä Perhekumppani®-palvelumme toimii Helsingissä, Vantaalla, Lohjalla ja Karviaisissa.

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-16)

Mies ja lapsi, lapsi miehen hartioilla

Perhekumppani® antaa kokonaisvaltaista tukea perheelle

Perhekumppani®-palvelu auttaa perheitä, joille on haastavaa löytää sopivaa palveluiden kokonaisuutta. Usein perheenjäsenet saavat palveluita monilta eri tahoilta, mutta kenelläkään perheen kanssa työskentelevällä ei ole kokonaiskuvaa tilanteesta.

Palvelu toimii hyvin tilanteissa, joissa perheen tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista rinnallakulkijuutta. Perhekumppani® etsii yhdessä perheen kanssa ongelmien juurisyyt ja luo perheen tarpeiden pohjalta kokonaisvaltaisen tukisuunnitelman.​

Perhekumppani®-palvelun avulla:

Perheellä on käytössään vain heitä hyödyntävät palvelut.

Perhe saa oikeanlaista apua.

Perheen luottamus saatavaan apuun vahvistuu.

Perheet kokevat, että heitä kuullaan ja he ovat aktiivisia toimijoita omassa elämässään.

Perheiden voimavarat ja hyvinvointi lisääntyvät.

Kaikki on muuttunut, en usko, että oltaisiin tässä ilman meidän tukityöntekijää. Luottamus niin suuri, ettei ole sellaista asiaa, jota ei olisi voinut pyytää viemään eteenpäin.
Perheen kokemus Perhekumppani®-palvelusta
kuvanosto videosta

Yhdenkin lapsen huostaanoton ehkäisy maksaa Perhekumppani®-palvelusta aiheutuvat kulut takaisin.

Kokonaisvaltainen, koko perhettä tukeva, tapa työskennellä säästää tehokkaasti yhteiskunnallisia kustannuksia.

Tuotamme Perhekumppani®-palvelua Helsingissä, Vantaalla ja Lohjalla osana Lapset SIB -ohjelmia. Kevään 2022 aikana käynnistämme palvelun myös Karviaisissa.

 

SIB eli Social Impact Bond on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto.
Lue lisää

 

Lisätietoa palvelusta:
Miia Lahtela
kehittämispäällikkö, SOS-Kumppanuus ja Perhekumppani®-palvelu
040 738 3753
miia.lahtela@sos-lapsikyla.fi

Perhekumppani®-palvelua suositellaan

67%
Suosittelisi Perhekumppani®-palvelua

Asiakaskysely v. 2022

88%
Suosittelisi Perhekumppani®-palvelua muille apua tarvitseville perheille

Asiakaskysely v. 2022

Ajankohtaista