äiti kahden pojan kanssa
PERHEKUMPPANI

Rinnallakulkija elämän haasteisiin

Perhekumppani on varhainen ja vaikuttava tuki perheille.

Perhekumppani

Perhekumppanipalvelu kohentaa todetusti perheiden hyvinvointia ja ehkäisee tehokkaasti tulevaisuuden kalliita korjaavia palveluja.

Perhekumppanipalvelu on tarkoitettu esimerkiksi paljon apua tarvitseville perheille, jotka eivät ole hyötyneet saamastaan tuesta.

Perhekumppani on tehokas tapa auttaa perhe yksilöllisissä haasteissa parhaiten toimivan tuen piiriin. Palvelu tuottaa tietoa perheen hyvinvoinnin muutoksista.

Lapset SIB -ohjelmissa perhekumppanipalvelun osana toimii e-kumppani. E-kumppanimme tarjoaa perheille etäyhteyksien välityksellä tukea intensiivisemmän perhekumppanin tarjoaman tuen päätyttyä.

Tällä hetkellä perhekumppanimme toimivat Helsingissä, Varkaudessa, Vantaalla, Lohjalla ja Kemiönsaarella.

Kuntien paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-20)

Mies ja lapsi, lapsi miehen hartioilla

Perhekumppani antaa kokonaisvaltaista tukea perheelle

Perhekumppanit auttavat perheitä, joille on haastavaa löytää sopivaa palveluiden kokonaisuutta. Usein perheenjäsenet saavat palveluita monilta eri tahoilta, mutta kenelläkään perheen kanssa työskentelevällä ei ole kokonaiskuvaa tilanteesta.

Palvelu toimii hyvin tilanteissa, joissa perheen tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista rinnallakulkijuutta. Perhekumppanimme etsivät yhdessä perheen kanssa ongelmien juurisyyt ja luovat perheen tarpeiden pohjalta kokonaisvaltaisen tukisuunnitelman.​

Perhekumppanin avulla:

Perheellä on käytössä vain heitä hyödyntävät palvelut.

Perhe saa oikeanlaista apua.

Perheen luottamus saatavaan apuun vahvistuu.

Perheet kokevat, että heitä kuullaan ja he ovat aktiivisia toimijoita omassa elämässään.

Perheiden voimavarat ja hyvinvointi lisääntyy.

Kaikki on muuttunut, en usko, että oltaisiin tässä ilman meidän perhekumppania. Luottamus niin suuri, ettei ole sellaista asiaa, jota ei olisi voinut pyytää viemään eteenpäin.
Perheen kokemus perhekumppani-palvelusta
kuvanosto videosta

Yhdenkin lapsen huostaanoton ehkäisy maksaa perhekumppanipalvelusta aiheutuvat kulut takaisin.

Kokonaisvaltainen, koko perhettä tukeva, tapa työskennellä säästää tehokkaasti yhteiskunnallisia kustannuksia.

Tuotamme perhekumppanipalvelua Vantaalla, Lohjalla, Helsingissä ja Kemiönsaarella osana Lapset SIB -ohjelmia.

 

SIB eli Social Impact Bond on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto.
Lue lisää

 

Lisätietoa palvelusta:
Tom Tarvainen
Kehittämispäällikkö
050 575 5690
tom.tarvainen@sos-lapsikyla.fi

Owal Groupin toteuttaman tutkimuksen mukaan perheiden hyvinvointi kasvoi 18% perhekumppanipalvelun avulla.

5,79

ENNEN - Perheiden arvosana elämäntilanteelleen ennen palvelua

8

JÄLKEEN - Perheiden arvosana elämäntilanteelleen palvelun jälkeen

Ajankohtaista