fbpx
Äiti pitelee poikaa sylissä ja nappaa kuvaa toisella kädellä
Perhehoito

Vahvasti tuettua perhehoitoa

Perhehoito

Tarjoamme yhteisöllistä ja moniammatillisesti tuettua perhehoitoa koko Suomessa.

SOS-Lapsikylä tuottaa ja kehittää yhteisön ja moniammatillisen tiimin tukemaa perhehoitoa. Valmennamme perhehoitajia tehtäväänsä ja autamme löytämään jokaiselle lapselle juuri hänelle sopivan sijaisperheen.

Perhehoitopalvelumme sisältö räätälöidään sijoitettavan lapsen ja perhehoitajan tarvitseman tuen perusteella.

SOS-Lapsikylän perhehoitajat asuvat omissa asunnoissaan tai omistamassamme asunnossa lähellä lapsikyliemme tarjoamaa yhteisöä ja vahvaa tukea.

Keskeistä perhehoidon tuessamme on dialoginen työskentelyote, perhehoitajien ammatillisuuden kehittyminen sekä perhehoitajan ja sijoitetun lapsen kiintymyssuhteen vahvistuminen.

Kauttamme voi kysyä sijaisperhepaikkoja eri-ikäisille lapsille sekä isoillekin sisarussarjoille. Tilavat asuntomme mahdollistavat useamman lapsen sijoituksen samaan kotiin.

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-17)

Perhehoitoa erilaisiin tarpeisiin

Perhehoidossa lapsi tai nuori asuu sijoitettuna sijaisperheen luona. SOS-Lapsikylän perhehoitajat asuvat omissa asunnoissaan tai omistamassamme asunnossa lähellä lapsikyliemme tarjoamaa yhteisöä ja vahvaa tukea. Lapsi voi olla perhehoidossa joko toistaiseksi tai tietyn määräaikaisen ajanjakson.

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaisessa perhehoidossa lapsi on sijoitettu sijaisperheeseen toistaiseksi. Lapsen iän ja tarpeiden mukaisen perhehoitopaikan valinnassa hyödynnetään lapsikylän perhehoitopalvelun ammattilaisten asiantuntemusta. Tavoitteena on tarjota jokaiselle perhehoitoon sijoitettavalle lapselle juuri hänen tarpeidensa mukainen perhehoitopaikka. Valmennamme ja tuemme perhehoitajiamme heidän tärkeässä tehtävässään. Pitkäaikaisen perhehoidon aikana tuemme rinnakkaista vanhemmuutta lapsen ja perhehoitajan välisen kiintymyssuhteen syntymistä.

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikainen perhehoito tarkoittaa lapsen tai nuoren määräaikaista sijoitusta perhehoitoon. Sijoitus tehdään lastensuojelulain mukaisesti kiireellisenä sijoituksena tai avohuollon sijoituksena. Lyhytaikaisen perhehoidon kesto sovitaan yhdessä osapuolten kanssa. Aivan kuten pitkäaikaisessakin perhehoidossa, lapsen perhehoitopaikka valitaan yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaisesti.

Perhehoidon työntekijä

Perhehoito tarjoaa vaikuttavaa tukea lapselle

YKSILÖLLISYYS: Lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan hänen kasvaessaan lapsikyläyhteisössä. Lapset saavat mahdollisuuden kasvaa parhaaksi versioksi itsestään.

TURVALLINEN YHTEISÖ: Lapsi saa tuekseen paljon turvallisia ihmisiä ja sijaishuoltopaikan niin pitkäksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Moniammatillinen tiimimme tukee perhehoitajia kasvatustehtävässä.

SUKULAISET JA YSTÄVÄT: Pidämme säännöllistä yhteyttä ja vahvistamme suhteita lapsen läheisverkoston kanssa. Lapsella on realistinen ymmärrys läheisverkostonsa tilanteesta.

OSALLISUUS: Lapsi on ikätason mukaisesti mukana suunnittelemassa omaan elämäänsä liittyviä asioita ja tuemme lasta aktiivisesti palautteen antamisessa.

KOULUNKÄYNNIN TUKI: Lapsi saa omia tarpeitaan vastaavaa huolenpitoa sekä tukea koulunkäyntiin.

ITSENÄISTYMINEN: Nuorella on aikuistuttuaan perusedellytykset nuoren aikuisen itsenäiseen elämään, koulutus ja halu työllistyä.

Tunnemme perheemme – huolella toteutettu sijaisperheprosessi

SOS-Lapsikylä rekrytoi, valmentaa ja tukee vahvasti sijaisperheitään. Rekrytoinnin aikana kartoitamme sijaisvanhempien tilanteen huolellisesti ja tutustumme perheen taustatietoihin.  

Järjestämme rekrytoiduille sijaisvanhemmille PRIDE-valmennusta, minkä aikana valmennettavat tutustuvat omiin valmiuksiinsa mahdollisina sijaisvanhempina. Tukena matkalla ovat valmennusta toteuttavat perhehoidon ammattilaiset.

Tarkasti kartoitetut sijaisperheen valmiudet, hyvä yhteistyö sijoittavan kunnan työntekijöiden kanssa sekä perhehoidon ammattilaistemme ammattitaito mahdollistavat avoimen, huolella suunnitellun ja onnistuneen sijoituksen lapselle. 

poika puhaltaa saippuakuplia äidin sylissä

Hyvää perhehoitoa tehdään yhdessä

SOS-Lapsikylä antaa sijaisperheilleen vahvaa ja monipuolista tukea koko lapsen sijoituksen ajan. Sijaisperheiden tuen tarpeet vaihtelevat lapsen ja hänen verkostonsa muutosten mukaisesti. Perhehoidon tuessa keskeistä on sen räätälöitävyys sekä sijaisperheiden yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen tukea suunniteltaessa.  

Meille SOS-Lapsikylässä on tärkeää panostaa hyviin yhteistyösuhteisiin perhehoitajien, sijoitetun lapsen verkoston ja kunnan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lasten läheisten mukaan ottaminen lapsen prosessiin on keskeistä perhehoidossamme. SOS-Lapsikylän perhehoidon ammattilaiset kohtaavat lasten läheisiä erilaisissa tapaamissa ja työskentelevät tapaamisten onnistumisen puolesta. Myös hyvän yhteistyösuhteen rakentaminen lapsen biologisen verkoston ja perhehoitajien välille on keskeinen onnistumisen osoitus SOS-Lapsikylän perhehoidon tuessa.  

Vahvasti tuettu perhehoitaja voi tehtävässään hyvin ja jaksaa vastata lapsen tarpeisiin

93%
Perhehoitajamme ovat tyytyväisiä saamaansa tukeen

Perhehoitajamme ovat vuoden 2019 kyselymme perusteella tyytyväisiä sosiaalityäntekijöiltämme saamaansa tukeen.

100%
Suosittelee SOS-Lapsikylää palveluntuottajana

Palvelua ostavat kunnat suosittelevat SOS-Lapsikylää palveluntuottajana (NPS) *2020 asiakaspalaute

Tyttö leikkii jumppapallon kanssa

Miksi juuri SOS-Lapsikylä?

RÄÄTÄLÖINTI: Haluamme aidosti auttaa asiakasta samaan parhaan mahdollisen avun tilanteeseensa. Räätälöimme palveluitamme joustavasti juuri oikean tuen mahdollistamiseksi.

VAIKUTTAVUUS: Tavoitteenamme on saada aikaan pysyviä parannuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. Olemme palvelujen vaikuttavuuden mittaamisessa edelläkävijä.

LAATU JA KEHITTÄMINEN: Panostamme palveluidemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Tämän tueksi keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta. Ketteränä ja innovatiivisena toimijana olemme kehittäneet myös digipalveluja lasten ja perheiden auttamiseksi.

PALVELUKETJUT: Tarjoamme lastensuojelupalveluita laajalla kirjolla, joten pystymme tukemaan asiakasta joko kevyemmän tai vahvemman tuen piiriin tarpeiden muuttuessa.

JÄRJESTÖ: Olemme voittoa tavoittelematon valtakunnallinen järjestötoimija, jolla on yli 50 vuoden vankka kokemus lastensuojelusta.

Ajankohtaista