Nuotti-valmennus

NUOTTI-valmennus

SOS-Lapsikylä tarjoaa Kelan matalan kynnyksen NUOTTI-valmennusta16-29 vuotiaille nuorille Tampereen ja Jyväskylän alueella.

Valmennusta tarjotaan matalalla kynnyksellä ja ilman lähetettä tai lääkärinlausuntoa.  Valmennus on tarkoitettu nuorille,

  • jotka ovat 16-29-vuotiaita
  • joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan. 
  • NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan sekä tulevaisuuden suunnittelusta

Innostusta löytämässä

Keskeistä valmennuksessa on voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote ja nuoren oman tulevaisuudenuskon lisääminen. Tavoitteet valmennukselle asetetaan nuoren toiveiden perusteella.

Tavoitteena työskentelyssä on saada nuori oivaltamaan ja innostumaan arjestaan, jotta hän osaa hyödyntää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Valmennuksen lähtökohta on erityisesti löytää näkymiä tulevaisuuteen sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

Yksilö- ja verkostotyötä

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista, ja ne toteutetaan viiden kuukauden aikana. Tapaamiset toteutetaan nuoren omassa arkiympäristössä. Niillä voidaan tavata myös nuoren läheisiä tai muita verkostoon kuuluvia.

Kiinnostuitko?

Nuori itse tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi soittaa Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205. Nuori pääsee keskustelemaan Kelan kuntoutuksen asiantuntijan kanssa, jonka jälkeen hänen on mahdollista saada päätös kuntoutuksesta. Nuori voi itse valita valmennuksen palveluntuottajan.

Tutustu NUOTTI-valmennukseen Kelan sivuilla

 

OTA YHTEYTTÄ

Tampeen lapsikylä
sosiaaliohjaaja Rainer Sundström,
p. 044 761 4199
rainer.sundstrom(at)sos-lapsikyla.fi

Jyväskylän lapsikylä
ohjaaja Eija Leinonen,
p. 0400 604 745
eija.leinonen@sos-lapsikyla.fi