Nuorten palvelut
Nuorten palvelut

Tukea itsenäistyvälle nuorelle

Nuorten palvelut

Tuetusti kohti itsenäistä elämää

SOS-Lapsikylä tarjoaa lastensuojelulain mukaisia nuoren itsenäistymisen tuen palveluita sijoitettuina olleille nuorille. Palveluidemme tarkoituksena on saattaa nuori itsenäiseen elämään sekä omillaan toimeentulevaksi aikuiseksi, jolla on tukenaan oma sosiaalinen verkostonsa.

Palveluiden avulla nuoren on mahdollista harjoitella itsenäistymisessä tarvittavia taitoja turvallisesti aikuisten tukemana ja ohjaamana.

Kuntien paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-20)

Jälkihuolto

Tarjoamme jälkihuollon palveluita valtakunnallisesti.

Jälkihuolto

NUOTTI-valmennus

Tarjoamme Kelan matalan kynnyksen NUOTTI-valmennusta 16-29-vuotiaille nuorille Tampereen ja Jyväskylän alueella.

Nuotti-valmennus
teini-ikäiset rivissä penkillä

Itsenäistymistä kohti

SOS-Lapsikylän sijaishuollossa kasvava nuori saa mahdollisuuden tuetusti opetella hoitamaan omia asioitaan ja päättämään niistä.

Nuoren itsenäistymisen tuki suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeiden mukaan. Jälkihuollossa olevan nuoren hyvinvointia ja valmiuksia ohjataan, seurataan ja arvioidaan seuraavissa asioissa:

  • psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi
  • aikuisen tuki ja ohjaus
  • nuoren ja hänen läheistensä välinen suhde
  • sosiaaliset verkostot
  • opiskelu/työ
  • yhteiskunnalliset taidot
  • raha-asiat
  • asuminen
  • ravitsemus.

 

Nuori poika kännykkä kädessä

Työelämätaidot tutuiksi ja vertaismentorointia sijaishuollossa kasvaneille

Tuemme sijaishuollosta itsenäistymistä myös yleishyödyllisen toimintamme avulla.

H’uraa on SOS-Lapsikylän yhteistyössä yrityskumppaneidensa kanssa suunnittelema työelämätaitoja vahvistava ja työllistymistä tukeva valmennus. Se on suunnattu sijaishuollossa kasvaneille nuorille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea työnhaussa, työelämätaitojen kartuttamisessa sekä oman identiteetin vahvistamisessa.

Kehittämämme Ylitse MentorApp toimii vertaistukikanavana sijaishuollossa kasvaville ja sieltä aikuistuneille. Sovelluksen kautta voi ottaa yhteyttä sijaishuollosta itsenäistyneisiin vertaismentoreihin.

Periaatteemme on, että tarjoamme aina vain parasta mahdollista ratkaisua. Jokainen työntekijämme on alansa ammattilainen.

Tiina Rihti
Parasta mahdollista sijaishuoltoa joka päivä
Hyvä sijaishuollon polku syntyy lapselle turvallisesta arjesta, välittävistä aikuisista, lapsen tarpeet huomioivista ratkaisuista, osallisuudesta omaan elämäänsä, oman elämänhistorian tuntemisesta sekä yhteydestä omaan perheeseen ja läheisiin. Olen töissä joka päivä sen puolesta, että sijaishuollossa olevat työntekijämme ja perhehoitajamme saisivat hyvät edellytykset auttaa sijoitettuja lapsia
kehittämispäällikkö, sijaishuolto
Tom Tarvainen
Tuetaan ihmisiä arjessa
Vaikuttavat palvelut syntyvät siitä, että kuullaan lasten, nuorten sekä perheiden omat odotukset ja toiveet ja sen pohjalta määritellään tavoitteet. Viedään tuki suoraan ihmisten arkeen: koteihin, kouluihin, vapaa-aikaan ja niihin ympäristöihin, joissa ihmiset elävät. Hyödynnetään myös digitaalisia ratkaisuja.
Kehittämispäällikkö, Lapset SIB, Perhekumppani-palvelu
Johanna Hedman
Laatu on kaiken perusta
Laatu ei ole vain minimivaatimuksiin tyytymistä, vaan jatkuvaa parantamista ja virheistä oppimista. Huolehdin siitä, että prosessit toimivat oikein, viranomaisohjeet toteutuvat ja lapsia kohtaavilla työntekijöillä on riittävästi välineitä työn tekemiseen. Lapsen edun toteutuminen ohjaa kaikkea työtäni ja hyvinvoinnin kasvaminen on se, jolla laadukasta työtä lopulta mitataan.
kehittämispäällikkö
Tyttö leikkii jumppapallon kanssa

Miksi juuri SOS-Lapsikylä?

RÄÄTÄLÖINTI: Haluamme aidosti auttaa asiakasta samaan parhaan mahdollisen avun tilanteeseensa. Räätälöimme palveluitamme joustavasti juuri oikean tuen mahdollistamiseksi.

VAIKUTTAVUUS: Tavoitteenamme on saada aikaan pysyviä parannuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. Olemme palvelujen vaikuttavuuden mittaamisessa edelläkävijä.

LAATU JA KEHITTÄMINEN: Panostamme palveluidemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Tämän tueksi keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta. Ketteränä ja innovatiivisena toimijana olemme kehittäneet myös digipalveluja lasten ja perheiden auttamiseksi.

PALVELUKETJUT: Tarjoamme lastensuojelupalveluita laajalla kirjolla, joten pystymme tukemaan asiakasta joko kevyemmän tai vahvemman tuen piiriin tarpeiden muuttuessa.

JÄRJESTÖ: Olemme voittoa tavoittelematon valtakunnallinen järjestötoimija, jolla on yli 50 vuoden vankka kokemus lastensuojelusta.

Ajankohtaista