fbpx

Medialle

Viestintä ja mediakontaktit:

Anni Romu
Johtaja, viestintä ja markkinointi 
p. 040 570 8298
anni.romu@sos-lapsikyla.fi

Kuvatiedustelut ja materiaalipyynnöt voi lähettää osoitteeseen viestinta@sos-lapsikyla.fi

Käyttöehdot

SOS-Lapsikylän materiaali (tiedotteet, artikkelit ja kuvat) on veloituksetta käytettävissä toimitukselliseen käyttöön. Materiaalin käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Kuvien julkaisun yhteydessä on mainittava copyright-tiedot. Julkaisuoikeudet ovat SOS-Lapsikylällä ja tekijänoikeudet kuvaajalla.

Kuvia ei saa ilman erillistä lupaa muokata tai muunnella. Kuvien laadun parantamiseen liittyvät toimet ovat kuitenkin sallittuja.

Kuvia ladattaessa tulee noudattaa SOS-Lapsikylän eettistä ohjeistusta. Jos aineiston sovitusta käyttötarkoituksesta poiketaan tai eettistä ohjeistusta rikotaan, lupa aineiston käyttöön lakkaa välittömästi. Rikkominen voi johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Lisätiedot ja materiaalipyynnöt: viestinta@sos-lapsikyla.fi

Eettinen ohjeistus

1. Viestinnän lähtökohtana on lapsen etu

 • Lapsen etu määritellään lapsen yksilöllisistä tarpeista käsin ja se vaatii eri tahojen näkökulmista muodostuvaa yhteistä näkemystä: lapsen, lapsen vanhempien, sosiaalitoimen, sijaishuoltopaikan tai muun lastensuojelun palveluntuottajan.
 • Lapsen etu on kaiken viestinnän keskiössä eli viestintä tukee lapsen asemaa ja oikeuksia
 • Lapsi on ensisijaisesti lapsi ja vasta toissijaisesti lastensuojelun asiakas.
 • Viestinnässä pyritään kaikin tavoin välttämään lapsen leimaamista ”lastensuojelulapseksi”. Ylipäätään vältetään leimaavia termejä, kuten ongelmalapsi, häiriintynyt lapsi, huono vanhempi ja Suomessa myös sanaa hylätty.

2. Lasten kuvien käyttö julkaisuissa

 • Lapset saavat esiintyä tunnistettavissa kuvissa vain huoltajien antamalla kirjallisella luvalla.
 • Lupaa ei tarvita, kun lasten kuvat on otettu yleisissä tilaisuuksissa.
 • Lapsi ei saa joutua epäedulliseen valoon kuvissa.
 • Lapsista voi käyttää kuvia, joista heitä eivät voi tunnistaa muut kuin lähipiiri.
 • Lapsista ei käytetä kuvia, joissa kasvot on sumennettu.

3. Sijaisperheitä koskevat haastattelut

 • Perhettä koskevien tietojen annossa haastatteluissa noudatetaan erityistä tarkkuutta ja varovaisuutta. Lähtökohtana, että lapsi on ensisijaisesti tavallinen lapsi.
 • Huostaanottoa koskevat tiedot annetaan vain yleisellä tasolla, ei haastattelussa olevan sijaisperheen tasolla.
 • Kerrotaan SOS-Lapsikylän tarjoamista ratkaisuista
 • Jutussa olevan perheen lapsista kerrotaan vain positiivisia asioita, jotka voivat liittyä esim. ikään, koulunkäyntiin, harrastuksiin, tai kiinnostuksen kohteisiin. Myös perheen erilaisia hetkiä ja tunnelmia voi kuvata. Lapsen omista vanhemmista puhutaan kunnioittavaan sävyyn.
 • Lapsia ja heidän syntymävanhempiaan ei saa kritisoida tai saattaa epäedulliseen valoon. Heidän taustoistaan, sosiaalisista olosuhteistaan tai terveydentilastaan ei saa kertoa mitään. Lapsen yksityisyyttä on suojattava (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).
 • Lasten identiteettiä on suojattava (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).
 • Tarjotaan tietoa sijaisvanhemmuudesta yleensä, haastateltavan taustoista, jotka ovat vaikuttaneet sijaisvanhemmaksi ryhtymiseen, sijaisvanhemmaksi tulemisen prosessista, työn herättämistä tunnoista ja siitä, millaista ihmisenä kasvua työ on tarjonnut.

4. Lasten piirrosten ja muiden tuotteiden käyttö julkaisuissa

 • Lasten tekemiä piirroksia, valokuvia, tekstejä tai muita tuotteita saa nostaa esille ja julkaisuihin. Lapselta pyydetään lupa.
 • Julkaisussa saa olla lapsen etunimi ja ikä.
 • Mikäli lapsen tekemää tuotetta käytetään rahanansaitsemistarkoituksessa (esim. myydään lapsen piirtämää joulukorttia), on hankittava luvat lapsen huoltajalta ja maksettava sovittava korvaus.

5. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lapselle takaamat oikeudet. Katso sopimuksen sisältö lapsiasiainvaltuutetun sivuilta

Ajankohtaista