fbpx
Vaikuttavasti, luotettavasti ja tehokkaasti lasten puolella

Näin lahjoituksesi auttaa

Vastuullinen ja luotettava toiminta on työmme ytimessä. Tältä sivulta löydät täsmällistä tietoa lahjoitusvarojen käytöstä ja sen valvonnasta.

Lue lisää
sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö

Lasten puolella vastuullisesti, vaikuttavasti ja rohkeasti

Suomessa ja maailmalla kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset jäävät usein yksin. Työmme tavoitteena on suojella, puolustaa, auttaa ja tukea apua tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä.

Säännölliset lahjoittajat ovat työmme ytimessä, sillä he mahdollistavat pitkäjänteisen työmme lasten ja perheiden hyväksi.

Sitoudumme vastuulliseen ja valvottuun toimintaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Varmistamme lahjoittajien tuen tehokkaan käytön sekä kehitämme ja parannamme työmme vaikuttavuutta kestävästi.

Työmme kaikista haavoittuvimmassa asemassa oelvien lasten hyväksi ei olisi mahdollista ilman lahjoittajiemme tukea.

Lue vuosikertomuksemme täältä

Vaikuttavasti lasten ja perheiden puolella

75

vuotta lasten ja nuorten puolella.

512 500

avunsaajaa sai apua perheiden tukemisen ohjelmiemme kautta vuonna 2022.

2 548 400

lasta, nuorta ja vanhempaa sai apua kansainvälisesti vuonna 2022.

53 947

kohtaamista apua tarvitsevien lasten kanssa Suomessa vuonna 2023.

ruutupaitainen äiti pitää auravaa lasta sylissä

Lahjoitusvarojen käyttö kotimaassa

Lahjoitusvaroista käytämme:

 • 75 % lasten, nuorten ja perheiden auttamiseen
 • 25 % keräysten hallinnointiin ja viestintään

Sinun avullasi:

Suojelemme hädässä olevia lapsia antamalla tukea turvallisilta aikuisilta esimerkiksi Apuu-chatin kautta.

Tuemme vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamista yhteistyössä koulujen kanssa Unelmista totta -harrastustuen avulla.

Kehitämme lasten ja perheiden palveluita, jotta vaikeuksien keskellä elävät perheet saisivat tarvitsemaansa apua heille parhaalla mahdollisella tavalla riittävän ajoissa.

Tuemme lasten ja nuorten leiritoimintaa.

Tuemme lasten koulunkäyntiä.

Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän elämänhallintataitojaan. Lue lisää >

Puolustamme lasten oikeuksia ja autamme lapsia ja nuoria vaikuttamaan ja olemaan osallisena omissa asioissaan yhteiskunnassa. Lue lisää >

Autamme nuoria saamaan tukea työllistymiseen. Lue lisää >

Tuemme lapsiperheiden jaksamista. Lue lisää >

Mahdollistamme vertaistukea sitä tarvitsevalle. SOS-Lapsikylän valmentamien vertaismentoreiden kanssa voi jutella mistä tahansa mieltä painavasta asiasta, kuten esimerkiksi itsenäistymisestä, opiskelu-unelmista, vanhemmuudesta tai arkipäiväisistä huolista. Lue lisää >

Tyttö hymyilee liitutaulun edessä Komarin aluella, Sri Lankassa.

Lahjoitusvarojen käyttö - maailman lapsikylien lasten tukeminen

Yksittäisten SOS-lapsikylien tukijat mahdollistavat lapsikylän lasten ja heidän lähiyhteisönsä hyvinvoinnin. Lahjoittajat tukevat myös osalla lahjoitustaan kehitysyhteistyöhankkeidemme lapsia ja perheitä.

Lahjoittajien avulla lapsikylien lasten päivittäisistä tarpeista huolehditaan ja lapset saavat mahdollisuuden turvalliseen kotiin, perheeseen, koulutukseen ja terveyspalveluihin. Lahjoitusvarat käytetään lisäksi lapsikylän muiden toimintojen (koulu, päiväkoti, nuorisokoti, terveys-, koulutus- ja sosiaalikeskus) ylläpitämiseen. Tuki auttaa myös haavoittuvissa oloissa eläviä perheitä lapsikylien lähettyvillä. Lähiyhteisön perheet voivat käyttää lapsikylän palveluita ja saada apua lasten hyvinvoinnin tukemiseen.

Mikäli toimit yksittäisen lapsen tukijana, lahjoituksesi jakautuvat seuraavasti:

 • 55 % ohjaamme suoraan siihen SOS-lapsikylään, jossa lapsi asuu
 • 25 % ohjaamme kehitysyhteistyöhankkeisiimme
 • 20 % käytämme lahjoitusten hallinnointiin, tiedottamiseen ja uusien lahjoittajien hankintaan

Mikäli toimit lapsikylän tukijana, lahjoituksesi jakautuvat seuraavasti:

 • 50 % ohjaamme suoraan lapsikylän ja kyläyhteisön hyväksi
 • 30 % ohjaamme kehitysyhteistyöhankkeisiimme
 • 20 % käytämme lahjoitusten hallinnointiin, tiedottamiseen ja uusien lahjoittajien hankintaan
Äiti lapsi sylissä Tansaniassa

Lahjoitusvarojen käyttö - lasten tukeminen maailmalla

Toteutamme lapsia maailmalla tukevien LapsiSponssien tuella paikallisten SOS-lapsikyläjärjestöjen kanssa kehitysyhteistyötä Etiopiassa, Gambiassa ja Tansaniassa. Lue lisää kehitysyhteistyöhankkeistamme >

Sinun tuellasi näissä maissa:

 • Tuemme vanhempia rakentamaan tasapainoisen kasvuympäristön lapsilleen.
 • Vahvistamme vanhempien työllisyyttä ja toimeentuloa.
 • Autamme katkaisemaan perheiden ylisukupolvisen huono-osaisuuden kierteen parantamalla
  sekä lasten että aikuisten koulutusta.
 • Varmistamme, että haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja perheitä pääsemään terveyspalveluiden
  piiriin.
 • Mahdollistamme nuorille seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvän koulutuksen.
 • Puolustamme lasten oikeuksia ja autamme lapsia ja nuoria vaikuttamaan ja olemaan osallisena
  omissa asioissaan yhteiskunnassa.

Lahjoitusvaroista käytämme:

 • 75 % lasten, nuorten ja perheiden auttamiseen
 • 25 % keräysten hallinnointiin ja viestintään
Hätäaputyöntekijä Syyriassa

Hätäapulahjoitusten käyttö

Hätäapuun tarkoitetut lahjoitusvarat ohjataan SOS-Lapsikylän hätäapurahastoon. Rahaston varoja käytetään ainoastaan hätäapuohjelmien rahoittamiseen. Lahjoitusvaroja ohjataan sinne, missä tarve on kulloinkin suurin. Hätäapukeräysten tuotoista käytetään 90% suoraan hätäaputyööhön. 10% tuotoista käytetään viestintä-, hallinnointi- ja keräyskuluihin.

Hätäapukeräyksen lahjoitusvaroilla hankitaan hätäapukohteesta riippuen esimerkiksi:

 • ruokaa
 • puhdasta vettä
 • lämpimiä vaatteita
 • suojaa
 • terveydenhuoltoa
 • hygieniatuotteita
 • äidinmaidonkorviketta

Lisäksi mahdollistamme:

 • ohjaajien ylläpitämiä leikkitiloja lapsille
 • koulunkäyntitiloja ja opetusta lapsille
 • psykososiaalista apua traumoista toipumiseen
 • uusia toimeentulotapoja perheille
 • perheestään eroon joutuneille lapsille apua perheenjäsenten löytämiseen

Vastuullista varojen käyttöä

Sitoudumme vastuulliseen ja valvottuun toimintaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Varmistamme lahjoittajien tuen tehokkaan käytön sekä kehitämme ja parannamme työmme vaikuttavuutta kestävästi.

Varojemme käyttöä valvovat:

SOS-Lapsikylän talousosasto, hankkeiden henkilökunta ja säätiön ja yhdistyksen hallitukset

SOS-Lapsikylän tilintarkastaja KPMG Oy Ab

Suomen poliisihallitus ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus rahankeräyslupien myöntäjinä

Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö

Kansainvälisten hankkeiden tilintarkastajat kohdemaissa

Suomen ulkoministeriö

STEA

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tehokasta lahjoitusvarojen käyttöä

75%
Kotimaan lasten tukijoiden lahjoitusvarojen käyttö

Käytämme 75% lahjoitusvaroista lasten, nuorten ja perheiden auttamiseen.

75%
Maailman lasten tukijoiden lahjoitusvarojen käyttö

Käytämme 75% lahjoitusvaroista lasten, nuorten ja naisten auttamiseen.

80%
Lapsikylän maailmalla tukijoiden lahjoitusvarojen käyttö

80% varoista käytetään lasten tukemiseen lapsikylässä maailmalla, kylän lähiympäristössä ja kehitysyhteishankkeissamme.

Lue lisää lahjoittamisesta