fbpx
Vaikuttavasti, luotettavasti ja tehokkaasti lasten puolella

Lasten ja nuorten puolella

Vastuullinen ja luotettava toiminta on työmme ytimessä. Toimimme aina lapsen edun mukaisesti ja löydämme parhaan tavan auttaa.

Lue lisää
sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö

Lasten puolella vastuullisesti, vaikuttavasti ja rohkeasti

Suomessa ja maailmalla kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset jäävät usein yksin. Työmme tavoitteena on suojella, puolustaa, auttaa ja tukea apua tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä.

Lahjoittajat ovat työmme ytimessä, sillä he mahdollistavat työmme lasten ja perheiden hyväksi. Sitoudumme vastuulliseen ja valvottuun toimintaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Varmistamme lahjoittajien tuen tehokkaan käytön sekä kehitämme ja parannamme työmme vaikuttavuutta kestävästi.

Autamme lapsia pitkäjänteisesti ja lapsen etu on työmme perustana. Toimimme aina lapsen edun mukaisesti. Lapset saavat yksillöllisten tarpeidensa mukaista tukea, koska jokainen lapsi on ainutlaatuinen.

SOS-Lapsikylä on maailman suurin poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö, joka on keskittynyt auttamaan lapsia, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon. Autamme lapsia, nuoria ja perheitä yli 130 maassa ympäri maailman.

Haluamme taata, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin.

Vaikuttavasti lasten ja perheiden puolella

70

vuotta lasten ja nuorten puolella.

395 000

avunsaajaa sai apua perheiden tukemisen ohjelmiemme kautta vuonna 2020.

1200000

lasta, nuorta ja vanhempaa sai apua kansainvälisesti vuonna 2019.

12 500

lasta, nuorta ja vanhempaa sai apua Suomessa vuonna 2020.

ruutupaitainen äiti pitää auravaa lasta sylissä

Lahjoitusvarojen käyttö kotimaassa

Lahjoittajana kuljet apua tarvitsevan olevan lapsen rinnalla. Sinä annat hänelle turvaa, huolenpitoa ja hoivaa. Olet auttamassa häntä hädän hetkellä. Ansiostasi lukuisat lapset saavat arvoisensa lapsuuden.

Sinun avullasi:

Suojelemme hädässä olevia lapsia antamalla tukea turvallisilta aikuisilta esimerkiksi Apuu-chatin kautta.

Tuemme vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamista yhteistyössä koulujen kanssa Unelmista totta -harrastustuen avulla.

Kehitämme lasten ja perheiden palveluita, jotta vaikeuksien keskellä elävät perheet saisivat tarvitsemaansa apua heille parhaalla mahdollisella tavalla riittävän ajoissa.

Tuemme lasten ja nuorten leiritoimintaa.

Tuemme lasten koulunkäyntiä.

Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän elämänhallintataitojaan. Lue lisää >

Puolustamme lasten oikeuksia ja autamme lapsia ja nuoria vaikuttamaan ja olemaan osallisena omissa asioissaan yhteiskunnassa. Lue lisää >

Autamme nuoria saamaan tukea työllistymiseen. Lue lisää >

Tuemme lapsiperheiden jaksamista. Lue lisää >

Mahdollistamme vertaistukea sitä tarvitsevalle. SOS-Lapsikylän valmentamien vertaismentoreiden kanssa voi jutella mistä tahansa mieltä painavasta asiasta, kuten esimerkiksi itsenäistymisestä, opiskelu-unelmista, vanhemmuudesta tai arkipäiväisistä huolista. Lue lisää >

Tyttö hymyilee liitutaulun edessä Komarin aluella, Sri Lankassa.

Kummilahjoitusten käyttö ja jakautuminen eri kohteisiin

SOS-Kummien tuki mahdollistaa lapsikylän lasten ja heidän lähiyhteisönsä hyvinvoinnin. SOS-Kummit tukevat osalla lahjoitustaan kehitysyhteistyöhankkeidemme lapsia ja perheitä.

Lahjoittajien avulla lapsikylien lasten päivittäisistä tarpeista huolehditaan ja lapset saavat mahdollisuuden turvalliseen kotiin, perheeseen, koulutukseen ja terveyspalveluihin. Lahjoitusvarat käytetään lisäksi lapsikylän muiden toimintojen (koulu, päiväkoti, nuorisokoti, terveys-, koulutus- ja sosiaalikeskus) ylläpitämiseen. Tuki auttaa myös haavoittuvissa oloissa eläviä perheitä lapsikylien lähettyvillä. Lähiyhteisön perheet voivat käyttää lapsikylän palveluita ja saada apua lasten hyvinvoinnin tukemiseen.

Mikäli toimit kummina yksittäiselle lapselle, lahjoituksesi jakautuvat seuraavasti:

 • 55 % ohjaamme suoraan kummilapsen lapsikylään
 • 25 % ohjaamme kehitysyhteistyöhankkeisiimme
 • 20 % käytämme kummiuden hallinnointiin, tiedottamiseen ja uusien kummien hankintaan

Mikäli toimit kummina kokonaiselle lapsikylälle, lahjoituksesi jakautuvat seuraavasti:

 • 50 % ohjaamme suoraan lapsikylän ja kyläyhteisön hyväksi
 • 30 % ohjaamme kehitysyhteistyöhankkeisiimme
 • 20 % käytämme kummiuden hallinnointiin, tiedottamiseen ja uusien kummien hankintaan
Äiti lapsi sylissä Tansaniassa

Kuukausilahjoitus kansainväliseen työhön

Toteutamme kansainvälisten kuukausilahjoittajiemme tuella paikallisten SOS-lapsikyläjärjestöjen kanssa kehitysyhteistyötä Etiopiassa, Gambiassa ja Tansaniassa. Lue lisää kehitysyhteistyöhankkeistamme >

Sinun tuellasi näissä maissa:

 • Tuemme vanhempia rakentamaan tasapainoisen kasvuympäristön lapsilleen.
 • Vahvistamme vanhempien työllisyyttä ja toimeentuloa.
 • Autamme katkaisemaan perheiden ylisukupolvisen huono-osaisuuden kierteen parantamalla
  sekä lasten että aikuisten koulutusta.
 • Varmistamme, että haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja perheitä pääsemään terveyspalveluiden
  piiriin.
 • Mahdollistamme nuorille seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvän koulutuksen.
 • Puolustamme lasten oikeuksia ja autamme lapsia ja nuoria vaikuttamaan ja olemaan osallisena
  omissa asioissaan yhteiskunnassa.

Lahjoitusvaroista käytämme:

 • 75 % lasten, nuorten ja perheiden auttamiseen
 • 25 % keräysten hallinnointiin ja viestintään
Hätäaputyöntekijä Syyriassa

Hätäapulahjoitusten käyttö

Hätäapuun tarkoitetut lahjoitusvarat ohjataan SOS-Lapsikylän hätäapurahastoon. Rahaston varoja käytetään ainoastaan hätäapuohjelmien rahoittamiseen. Lahjoitusvaroja ohjataan sinne, missä tarve on kulloinkin suurin. Hätäapukeräysten tuotoista käytetään 90% suoraan hätäaputyööhön. 10% tuotoista käytetään viestintä-, hallinnointi- ja keräyskuluihin.

Hätäapukeräyksen lahjoitusvaroilla hankitaan hätäapukohteesta riippuen esimerkiksi:

 • ruokaa
 • puhdasta vettä
 • lämpimiä vaatteita
 • suojaa
 • terveydenhuoltoa
 • hygieniatuotteita
 • äidinmaidonkorviketta

Lisäksi mahdollistamme:

 • ohjaajien ylläpitämiä leikkitiloja lapsille
 • koulunkäyntitiloja ja opetusta lapsille
 • psykososiaalista apua traumoista toipumiseen
 • uusia toimeentulotapoja perheille
 • perheestään eroon joutuneille lapsille apua perheenjäsenten löytämiseen

Vastuullista varojen käyttöä

Sitoudumme vastuulliseen ja valvottuun toimintaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Varmistamme lahjoittajien tuen tehokkaan käytön sekä kehitämme ja parannamme työmme vaikuttavuutta kestävästi.

Varojemme käyttöä valvovat:

SOS-Lapsikylän talousosasto, hankkeiden henkilökunta ja säätiön ja yhdistyksen hallitukset

SOS-Lapsikylän tilintarkastaja KPMG Oy Ab

Suomen poliisihallitus ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus rahankeräyslupien myöntäjinä

Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö

Kansainvälisten hankkeiden tilintarkastajat kohdemaissa

Suomen ulkoministeriö

STEA

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tehokasta lahjoitusvarojen käyttöä

75%
lahjoitusvaroista käytämme

lasten, nuorten ja perheiden auttamiseen.

25%
lahjoitusvaroista käytämme

keräysten hallinnointiin ja kestävään varainhankintaan.

Lue lisää lahjoittamisesta