fbpx

Anna lapselle harrastus, jolla on elämänmittainen vaikutus

Lapsen elämä ei odota

Liian moni lapsi jää yksin ja porukan ulkopuolelle, vaille harrastusta

Perheiden taloudellisen tilanteen kiristyessä tuhannet lapset Suomessa eivät pääse harrastamaan.

Moni lapsi ei uskalla edes sanoa toivettaan harrastamisesta ääneen, koska tietää, ettei perheellä ole varaa.

Ilman harrastusta jääneillä lapsilla vaarana on jäädä kaveripiirin ulkopuolelle ja yksin. Jokaisella meistä on tarve kuulua porukkaan.

Anna lapselle apua, jolla on elämänmittainen vaikutus!

Apusi kohdentuu kaikista vaikeimmissa tilanteissa oleville lapsille yhteistyössä koulujen kuraattorien, perhesosiaalityöntekijöiden ja harrastustoimijoiden kanssa.

Lahjoita lapselle harrastus näin:

  • verkkolomake
  • SMS-lahjoitus: Tekstaa SOS numeroon 16155 ja lahjoitat 10 € 
  • MobilePay: Lahjoita numerossa 42455 


”Haluan kiittää tuesta. Sillä oli ratkaiseva vaikutus lapsemme hyvinvointiin ja oli käännekohta nuoren elämässä. Koulu ahdisti, kavereita ei ollut, ja hän lähinnä vietti aikansa yksin kotona. Harrastuksen aloittamisen jälkeen koulu on alkanut sujumaan, arvosanat nousevat, nuori on iloisempi ja sosiaalisempi. Harrastustuki on auttanut nuoren lisäksi koko perhettä.”
Unelmista totta - harrastustukea saaneen huoltajan palaute

Lasten avuntarve on hälyttävässä kasvussa!

Moni koulukuraattori on huolissaan siitä, ettei lapsilla ja nuorilla ole mielekästä tekemistä vapaa-ajallaan. Kouluarjessa ovat viime aikoina näkyneet sekä lasten ja nuorten ahdistuksen ja hankalan käytöksen lisääntyminen että lasten yksinäisyyden kasvu.

Tarve harrastustuelle on huutava! Lahjoittamalla Unelmista totta -harrastustukeen olet ehkäisemässä lasten vapaa-ajanvieton eriarvoistumista ja mahdollistamassa lapsille yhden tärkeän harrastuksen.

Lapsen elämä ei odota – Auta lasta jo tänään!

Harrastusten parissa lapset solmivat uusia ihmissuhteita ja heidän elämänpiirinsä laajenee. Harrastuksesta voi löytyä kaveri sellaiselle lapselle, joka ei ole löytänyt samanhenkistä seuraa koulusta.

Yhä useampi lapsi ja nuori ei pääse harrastamaan tai on joutunut jättämään harrastuksen kesken perheen vähävaraisuuden tai vanhemman sairastumisen takia.

Kouluterveyskyselyn mukaan joka kymmenes koululainen kokee yksinäisyyttä vuodesta toiseen. Yksinäisyyden kytkös masennukseen ja syrjäytymiseen on kiistaton.

Jos perheen voimavarat ovat heikot, harrastuksen merkitys lapsen psyykkistä hyvinvointia edistävänä tekijänä on erityisen tärkeä. Parhaimmillaan harrastuksella on suojaava ja voimaannuttava vaikutus lapsen kehitykseen ja se auttaa löytämään omia vahvuuksia.

Yhdessä kuraattorien, perhesosiaalityöntekijöiden ja harrastustoiminnan järjestäjien kanssa ohjaamme harrastustukea sitä eniten tarvitseville lapsille

Harrastustukijana annat lapselle harrastuksen, jonka avulla hän voi tuntea kuuluvansa joukkoon. Samalla hän pääsee vahvistamaan itseluottamustaan, kehittämään taitojaan ja rakentamaan ystävyyssuhteitaan.

Olemme luoneet yhdessä kuraattorien, perhesosiaalityöntekijöiden ja harrastustoiminnan järjestäjien kanssa verkoston, jonka kautta myönnämme Unelmista totta -harrastustukea 7-17-vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan tilanteen vuoksi. Tukea myönnetään ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin.

Anna lapselle apua, jolla on elämänmittainen vaikutus!

Lahjoita ja anna lapselle eväitä elämässä pärjäämiseen!

 

Vanhemmat ovat kertoneet harrastustuen mm. tasoittaneen lapsen ADHD-oireita, lisänneen keskittymiskykyä ja vahvistaneen itsetuntoa ja itseluottamusta.

Harrastus on auttanut lapsia selviämään vaikean elämäntilanteen, kuten vanhemman terveysongelman, keskellä.

Harrastamisen kautta koulussa yksinäiset lapset ovat saaneet kavereita, ja eräs vanhempi sanoi myös kiusaamisen vähentyneen.

Harrastamisen kautta lapsi oppii myös sitoutumista, sinnikkyyttä, rohkeutta, vastuullisuutta ja sääntöjen noudattamista sekä sosiaalisia taitoja.

Lasten avuntarve on hälyttävässä kasvussa!