Lahjoita lapselle harrastus

"Jään aina yksin, kun
kaverit lähtee
harrastuksiin."

Lapsen elämä ei odota

Liian moni lapsi jää tänäkin syksynä yksin ja porukan ulkopuolelle, vaille harrastusta

Tuhannet lapset Suomessa eivät pääse harrastamaan perheen vähävaraisuuden tai haastavan elämäntilanteen takia.

Moni lapsi ei uskalla edes sanoa toivettaan harrastamisesta ääneen, koska tietää, ettei perheellä ole varaa.

Ilman harrastusta jääneillä lapsilla vaarana on jäädä kaveripiirin ulkopuolelle ja yksin.

Yksinäisyys rikkoo lapsen. Jokaisella meistä on tarve kuulua porukkaan.

Anna lapselle apua, jolla on elämänmittainen vaikutus!

Apusi kohdentuu kaikista vaikeimmissa tilanteissa oleville lapsille yhteistyössä koulujen kuraattorien, perhesosiaalityöntekijöiden ja harrastustoimijoiden kanssa.

Lahjoita lapselle harrastus nyt!

”Eräs vanhempi soitti SOS-Lapsikylään itkien. Hän kiitti lapsensa saamasta harrastustuesta. Ilman tukea lapsi olisi joutunut lopettamaan itselleen tärkeän harrastuksen, koska äiti oli jäänyt työttömäksi sairastumisen vuoksi. Näissä elämän vaikeissa tilanteissa haluamme auttaa.”
Päivi Häikiö
projektisuunnittelija, Unelmista totta -hanke

Lasten avuntarve on hälyttävässä kasvussa!

Moni koulukuraattori on huolissaan siitä, ettei lapsilla ja nuorilla ole mielekästä tekemistä vapaa-ajallaan. Kouluarjessa ovat viime aikoina näkyneet sekä lasten ja nuorten ahdistuksen ja hankalan käytöksen lisääntyminen että lasten yksinäisyyden kasvu.

Tarve harrastustuelle on huutava! Lahjoittamalla Unelmista totta -harrastustukeen olet ehkäisemässä lasten vapaa-ajanvieton eriarvoistumista ja mahdollistamassa lapsille yhden tärkeän harrastuksen.

Lapsen elämä ei odota – Auta lasta jo tänään!

Harrastusten parissa lapset ja nuoret tapaavat sekä ohjaajia että ikätovereita ja heidän elämänpiirinsä laajenee. Harrastuksesta voi löytyä kaveri sellaiselle lapselle, joka ei ole löytänyt samanhenkistä seuraa koulusta.

Yhä useampi lapsi ja nuori ei pääse harrastamaan tai on joutunut jättämään harrastuksen kesken perheen vähävaraisuuden tai vanhemman sairastumisen takia.

Vuonna 2019 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan joka kymmenes koululainen kokee olevansa yksinäinen vuodesta toiseen. Yksinäisyyden kytkös masennukseen ja syrjäytymiseen on kiistaton.

Jos perheen voimavarat ovat heikot, harrastuksen merkitys lapsen psyykkistä hyvinvointia edistävänä tekijänä on erityisen tärkeä. Parhaimmillaan harrastuksella on suojaava ja voimaannuttava vaikutus lapsen kehitykseen ja se auttaa löytämään omia vahvuuksia.

Yhdessä kuraattorien, perhesosiaalityöntekijöiden ja harrastustoiminnan järjestäjien kanssa ohjaamme harrastustukea sitä eniten tarvitseville lapsille

Harrastustukijana annat lapselle harrastuksen, jonka avulla hän voi tuntea kuuluvansa joukkoon. Samalla hän pääsee vahvistamaan itseluottamustaan, kehittämään taitojaan ja rakentamaan ystävyyssuhteitaan.

Olemme luoneet yhdessä kuraattorien, perhesosiaalityöntekijöiden ja harrastustoiminnan järjestäjien kanssa verkoston, jonka kautta myönnämme Unelmista totta -harrastustukea 7-17-vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan tilanteen vuoksi. Tukea myönnetään ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin.

Anna lapselle apua, jolla on elämänmittainen vaikutus!

Lahjoita ja anna lapselle eväitä elämässä pärjäämiseen!

 

Vanhemmat ovat kertoneet harrastustuen mm. tasoittaneen lapsen ADHD-oireita, lisänneen keskittymiskykyä ja vahvistaneen itsetuntoa ja itseluottamusta.

Harrastus on auttanut lapsia selviämään vaikean elämäntilanteen, kuten vanhemman terveysongelman, keskellä.

Harrastamisen kautta koulussa yksinäiset lapset ovat saaneet kavereita, ja eräs vanhempi sanoi myös kiusaamisen vähentyneen.

Harrastamisen kautta lapsi oppii myös sitoutumista, sinnikkyyttä, rohkeutta, vastuullisuutta ja sääntöjen noudattamista sekä sosiaalisia taitoja.

Lasten avuntarve on hälyttävässä kasvussa!