fbpx
Kehitysyhteistyöhankkeemme avunsaaji talon edustalla
KEHITYSYHTEISTYÖ

Muutos on
mahdollinen
yhdessä
tekemällä

KEHITYSYHTEISTYÖ

Suomen SOS-Lapsikylä toteuttaa yhdessä paikallisten SOS-lapsikyläjärjestöjen kanssa kehitysyhteistyöhankkeita kolmessa Afrikan maassa: Etiopiassa, Gambiassa ja Tansaniassa.

Hankkeemme tähtäävät kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden hyvinvoinnin pysyvään paranemiseen.

Uskomme, että jokaisella lapsella on oikeus elää perheessä rakastettuna, arvostettuna ja turvassa.

Ulkoministeriön ja kansainvälisen työmme tukijoiden rahoittamissa hankkeissa keskitymme:

  • köyhyyden vähentämiseen
  • koulutukseen ja toimeentuloon
  • tasa-arvon lisäämiseen ja eriarvoisuuksien vähentämiseen
  • ihmisoikeuksien toteutumiseen
  • erityisesti lasten, nuorten ja naisten voimaannuttamiseen.
Tansanialaisnainen taluttaa pientä lastaan

Miksi apuamme tarvitaan?

Kehitysmaissa lukemattomat perheet elävät äärimmäisessä köyhyydessä, joka vie voimavarat paitsi vanhemmilta myös lapsilta. Monet perusoikeudet jäävät toteutumatta.

Kouluttamattomuus vaikuttaa yhteisöjen ja vanhempien tietoihin lapsen kehityksestä ja tarpeista. Lasten koulunkäynti ei ole itsestäänselvyys ja koulun keskeyttäminen on yleistä.

Pahimmillaan lapset ja nuoret ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon. Tällöin he ovat myös alttiimpia laiminlyönnille, hyväksikäytölle ja väkivallalle.

Haluamme mahdollistaa näille perheille paremman huomisen.

Kehitysyhteistyöhannkeemme naiset värjäämässä kangasta

Miten me autamme?

Yhdessä paikallisten toimijoiden ja kumppaneidemme kanssa pyrimme mahdollistamaan lapsille ja nuorille turvallisen ympäristön ja parhaat mahdolliset eväät aikuisuuteen. Afrikan nuori väestö tarvitsee mahdollisuuksia.

Tuemme huoltajia ja yhteisöjä, jotta heidän kykynsä ja mahdollisuutensa huolehtia lapsistaan vahvistuisivat.

Vahvistamme sekä perheitä että yhteiskunnallisia rakenteita, jotta lasten oikeudet toteutuisivat.

Tuemme sekä nuoria että lasten huoltajia koulutuksessa, työllistymisessä ja toimeentulon hankinnassa.

Vahvistamme paikallisia koulujärjestelmiä, jotta lapset voivat saada koulunkäynnin avulla hyvät eväät tulevaisuuteensa.

Suomen kehitysyhteistyöhankkeet

Etiopia

Etiopiassa sukupuolten tasa-arvoon on vielä matkaa. Hankkeessamme vähennämme köyhyyttä, parannamme erityisesti naisten ja lasten hyvinvointia ja edistämme tasa-arvon toteutumista.

Etiopia

Gambia

Gambiassa nuorten työttömyys on vakava ongelma. Hankkeessamme edistämme nuorten koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, uraohjauksen ja työharjoittelupaikkojen kautta.

Gambia

Tansania

Nuorten tyttöjen ja äitien kohtaama eriarvoinen kohtelu on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma Tansaniassa. Hankkeemme puuttuu sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, lapsiin kohdistuvaan ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, köyhyyteen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviin haasteisiin.

Tansania

Ajankohtaista