Kehitysyhteistyöhankkeemme

SOS-Lapsikylä toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Afrikassa paikallisten SOS-lapsikyläjärjestöjen kanssa Gambiassa, Etiopiassa ja Tansaniassa. Hankkeet tähtäävät heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden hyvinvoinnin pysyvään paranemiseen ja oikeuksien toteutumiseen. Hankkeet painottavat köyhyyden vähentämistä, koulutusta, terveyttä ja huolenpitoa ja sitä kautta vahvistavat inhimillistä kehitystä ja yhdenvertaisuutta.

Kehitysyhteistyöhankkeet perustuvat kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön yhteiseen visioon, jonka mukaan jokaisella lapsella on oikeus elää perheessä rakastettuna, arvostettuna ja turvassa. Työ keskittyy kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin: lapsiin, jotka ovat vaarassa menettää perheensä esimerkiksi köyhyyden tai sairauksien vuoksi.

 • Vahvistamme perheiden ja yhteisöjen kykyä huolehtia lapsistaan.
 • Pääpaino on huoltajien ja yhteisön tukeminen niin, että he ovat kykeneväisiä ja halukkaita itse saavuttamaan pysyviä parannuksia elämässään ja toteuttamaan lapsen oikeuksia.
 • Tuemme nuoria koulutuksessa, työllistymisessä ja toimeentulon hankinnassa.
 • Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa pyrimme mahdollistamaan lapsille turvallisen lapsuuden ja hyvät eväät aikuisuuteen.

  Edistämme työssämme erityisesti näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  Gambia

  SOS-Lapsikylä toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Gambiassa. Lue lisää

  Etiopia

  Etiopiassa vähennämme köyhyyttä ja parannamme haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja naisten elämänlaatua ja hyvinvointia. Lue lisää

  Tansania

  Tansaniassa parannetaan lasten oloja äitejä kouluttamalla. Hankkeen tavoitteena on edistää kaikkein haavoittuvimmissa oloissa elävien naisten asemaa ja lasten oikeuksien toteutumista. Lue lisää


  Tuettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin