Jälkihuolto

Jälkihuolto

SOS-Lapsikylä tarjoaa lastensuojelulain mukaisia nuoren itsenäistymisen tuen palveluita sijoitettuina olleille nuorille.

SOS-Lapsikylän asumisharjoittelun, jälki- ja jatkohuollon palveluiden tarkoituksena on saattaa nuori itsenäiseen elämään, omillaan toimeentulevaksi aikuiseksi, jolla on tukenaan oma sosiaalinen verkostonsa. Palveluiden avulla nuoren on mahdollista harjoitella itsenäistymisessä tarvittavia taitoja turvallisesti aikuisten tukemana ja ohjaamana. Nuori saa mahdollisuuden tuetusti opetella hoitamaan omia asioitaan ja päättämään niistä.

Nuoren itsenäistymisen tuki suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeiden mukaan. Jälkihuollossa olevan nuoren hyvinvointia ja valmiuksia ohjataan, seurataan ja arvioidaan seuraavissa asioissa:

 • psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi
 • aikuisen tuki ja ohjaus
 • nuoren ja hänen läheistensä välinen suhde
 • sosiaaliset verkostot
 • opiskelu/työ
 • yhteiskunnalliset taidot
 • raha-asiat
 • asuminen
 • ravitsemus.

Nuorta koskevassa asiakassuunnitelmassa määritellään jälkihuollon sisältö. Lapsikylässä nuoren itsenäistymisen tukemisessa korostuvat pitkäaikaiset ja turvalliset ihmissuhteet ja nuoren mahdollisuus saada myös psyykkistä tukea sitä tarvitessaan.

SOS-Lapsikylä tarjoaa itsenäistymisen tueksi:

 • Jälkihuoltoon erikoistuneen työntekijän tuen
 • Jälkihuoltoasunnon
 • Omarahoitteisen jatkohuollon tuen SOS-Lapsikylän sijaishuollossa olleille 21 vuotta täyttäneille.
Työmme laatu ja vaikuttavuus - lue lisää

Työmme laatu ja vaikuttavuus

SOS-Lapsikylä ja sen johto ovat sitoutuneet vastaamaan toiminnan laadusta, arvioinnista ja kehittämisestä. 

Vapaat paikat palveluissamme -lue lisää

Vapaat paikat palveluissamme

Katso ajantasainen tilanne palveluissamme. 

Ota meihin yhteyttä - katso yhteystiedot

Paikka- ja palvelutiedustelut

Haluatko lisätietoa kaikista vapaista paikoistamme ja palveluista? Ota meihin yhteyttä.