fbpx
Jälkihuolto - nuoret istuskelemassa
Jälkihuolto

Räätälöityä
tukea
nuorille

Jälkihuolto

Tarjoamme yksilöllisiä jälkihuollon ratkaisuja tuen tarpeessa oleville nuorille.

Tarjoamme jälkihuollon ratkaisuja muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • Jälkihuollon sijoitus osana perhehoitoa – yhdessä tai erillään perhehoitajasta asuen.
 • Kokonaisvaltaisen jälkihuoltopalvelun, jossa nuori saa päivystyksellistä tukea niin tarvitessaan.
 • Tuntiperustaista jälkihuollon ohjaustyötä erikseen sovittuihin asioihin.

Nuoren jälkihuoltopalvelun kesto ja tuen sisältö suunnitellaan yhteistyössä nuoren sosiaalityöntekijän sekä verkoston kanssa. SOS-Lapsikylä auttaa jälkihuollossa olevaa nuorta myös asunnon etsimisessä ja vuokraamisessa.

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-16)

Jälkihuollon ohjaajalta sain tukea moniin asioihin, kuten Kela-hakemuksien tekoon, työhaastattelun valmistautumiseen ja Ikeassa käyntiin. Hänestä muodostui tärkeä, turvallinen aikuinen itselle ja olemme pitäneet yhteyttä jälkihuollon päättymisen jälkeenkin.
Jälkihuollossa ollut nuori
jälkihuolto - kengät kävelemässä auringonlaskuun

Tuen avulla itsenäiseen elämään

Jälkihuollon palvelumme tarkoituksena on saattaa nuori itsenäiseen elämään, omillaan toimeentulevaksi aikuiseksi.

Työskentelyssä vahvistetaan nuoren mahdollista olemassa olevaa verkostoa sekä luodaan uutta verkostoa nuoren tueksi. Tärkeää on, että nuori saa mahdollisuuden käsitellä omaa sijaishuollon polkuaan osana elämäntarinaansa sekä saa tukea oman lähiverkoston kohtaamiseen turvallisten aikuisten tukemana ja ohjaamana.

Jälkihuollossa olevan nuoren hyvinvointia ja valmiuksia ohjataan, seurataan ja arvioidaan seuraavissa asioissa:

 • psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi
 • aikuisen tuki ja ohjaus
 • nuoren ja hänen läheistensä välinen suhde
 • sosiaaliset verkostot
 • opiskelu ja työelämävalmiudet
 • yhteiskunnalliset taidot
 • raha-asiat
 • asuminen ja ravitsemus
Mies ja tyttö kahvilassa

Jokainen nuori tarvitsee rinnalla kulkijan – jälkihuollon työmme on muutakin kuin taloudellisten etuuksien hakemista.

SOS-Lapsikylässä nuoren itsenäistymisen tukemisessa korostuvat turvalliset ihmissuhteet ja nuoren mahdollisuus saada psykososiaalista tukea.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
 044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-17)

Nuorelle yksin oleminen ja vastuu omasta arjesta saattavat herättää pelkoakin. Tästä syystä hyvä ja läheinen suhde jälkihuollon työntekijään on ehdottoman tärkeää.

Jälkihuollon ohjaustyössä nuori on mukana suunnittelemassa, arvioimassa ja dokumentoimassa tehtyä jälkihuollon työtä. Ilman nuoren osallisuutta ei jälkihuollon työskentely ole nuoren näköistä ja hänen tarpeitaan vastaavaa.

Osalla nuorista suhde omaan sijaishuoltoaikaan on ristiriitaista, mistä syystä tuen vastaanottaminen vaatii motivointia. Etenkin laitoshoidosta itsenäistyville nuorille säännöstellystä arjesta itsenäiseen elämään siirtyminen vaatii totuttelua.

SOS-Lapsikylän jälkihuoltopalvelussa panostetaan hyvään yhteistyösuhteeseen nuoren kanssa sekä mahdollistetaan tukityö joustavasti nuoren arjen aikataulut huomioon ottaen.

Ajankohtaista