Harrastustuki ratkaisevassa roolissa monen lapsen harrastamiselle

8.3.2022
Uutiset
vakavan näköinen tyttö liilassa hupparissa pitää keltaista palloa käsissään

Monelle perheelle Unelmista totta -harrastustuki on aivan ratkaisevassa roolissa, jotta lapsi pääsisi harrastamaan. Mieluisan harrastuksen vaikutus on suuri niin lapsen kuin koko perheen elämään.

Jopa 70 prosenttia SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustukea saaneista perheistä sanoo, että lapsi ei voisi harrastaa ilman tukea.

Harrastustuen avulla ehkäistään lasten vapaa-ajanvieton eriarvoistumista ja tarjotaan haastavassa elämäntilanteessa elävien perheiden lapsille mahdollisuus päästä mieluisan harrastuksen pariin.

”Yhdessä auttamisen ketju lahjoittajien, kunnan työntekijöiden ja harrastustoiminnan järjestäjien kanssa on tärkeää ja vaikuttavaa. Yhdessä voimme auttaa, ettei lapsen tarvitse lopettamaan tärkeää harrastustaan perheen haastaan tilanteen vuoksi. Parasta on se, että moni lapsi on päässyt ohjatun harrastuksen pariin ensimmäistä kertaa elämässään”, toteaa Unelmista totta -toiminnasta vastaava projektisuunnittelija Päivi Häikiö.

Viime vuonna 901 lasta sai Unelmista totta -tukea harrastamiseen. Kaiken kaikkiaan tuimme 45 eri harrastusmuotoa. Suosituimpia olivat jalkapallo, ratsastus, soittotunnit, koripallo ja jääkiekko.

Lapsia tuettiin 12 eri kunnassa ja yli 300 harrastustoiminnan järjestäjää oli toiminnassa mukana.

Vuoden 2022 loppuun mennessä olemme tukeneet lasten harrastusmahdollisuuksia yli puolella miljoonalla eurolla ja tuen tarve on valtavassa kasvussa.

Merkittävä apu perheille

Kun kyselimme perheiltä harrastustuen merkityksestä, 97 prosenttia perheistä koki harrastustuen joko merkittävänä tai erittäin merkittävänä, jotta lapsi voi harrastaa. Jopa 83 prosenttia sanoi, että harrastustuki oli erittäin merkittävää.

93 prosenttia perheistä ei saanut harrastamiseen tukea muualta.

”Haasteina perheillä ei ole ainoastaan pienituloisuus vaan myös yksinhuoltajuus, suurperhe, vanhempien yhtäkkinen tai pidempiaikainen työttömyys tai sairastuminen voivat asettaa perheen hankalaan tilanteeseen”, Päivi Häikiö kertoo.

Esteitä harrastamiselle voivat olla myös sopivan harrastuksen tai seuran löytäminen, kulkeminen harrastuksiin, vanhempien voimavarojen riittämättömyys, lapsen pelko uutta sosiaalista tilannetta kohtaan tai perheen puutteellinen kielitaito.

Yksi vanhempi kuvaa harrastustuen merkitystä näin:

”Kahden erityislapsen yksinhuoltajana tämä on ollut meidän perheen unelmien täyttymys ja olemme todella kiitollisia saamastamme tuesta. Lasten unelmista tuli totta, kun pääsivät mukaan jo pitkään toivomaansa harrastukseen.”

Harrastustuki voi myös olla voimakas kotouttamisen keino.

”Kuten yksi kuraattori niin ihanasti sanoi: Harrastustuki tuo lisää välittäviä ihmisiä lapsen elämään, jotka kysyvät mitä kuuluu ja kuinka voit,” Päivi Häikiö sanoo.

Myös maailman kriisin keskellä tuttu harrastus ja tärkeä aikuinen tuo lapselle ja nuorelle turvaa.

Päivi Häikiö

Hyvinvointi kasvaa selkeästi

Se, että lapsi pääsee mieluisaan harrastukseen vaikuttaa perheiden kyselyyn vastanneiden mukaan vahvasti lapsen hyvinvointiin, mutta samalla myös koko perheen hyvinvointiin. Kyselyssä moni arvioi, että lapsi on myös oppinut uusia taitoja ja saanut uusia kavereita. Harrastaminen on myös vaikuttanut myönteisesti koulunkäyntiin.

 ”Lapsen elämän kannalta harrastuksen merkitys on suurempi kuin arvaammekaan. Harrastus voi tuoda helpotusta moneen elämän haasteeseen ja viedä elämässä eteenpäin. Myös maailman kriisin keskellä tuttu harrastus ja tärkeä aikuinen tuo lapselle ja nuorelle turvaa”, toteaa Päivi Häikiö.

Perheet kuvaavat esimerkiksi, kuinka lapsi on saanut itseluottamusta ja että harrastamisen myötä ahdistus, univaikeudet ja paniikkikohtaukset ovat vähentyneet.

Yksi perhe kommentoi näin: ”Harrastaminen on auttanut jaksamaan, kun koulussa oleminen kuormittavaa”. Toinen perhe taas toteaa, että harrastus on tuonut tekemistä koulunjälkeiseen elämään, joka ennen harrastusta on ollut hyvin yksinäistä.

Yhden lapsen perhe kuvaa, kuinka lapsi on urheiluharrastamisen aloittamisen jälkeen päässyt erityisluokalta tavalliselle ja arvosanatkin ovat parantuneet.

Lapsen kuuleminen on tärkeintä

”Tärkeintä meille on, että lapsi tulee kuulluksi ja autetuksi”, sanoo Päivi Häikiö.

89 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnan työntekijöistä olikin sitä mieltä, että tämä toteutuu harrastustukitoiminnan avulla.

Yksi kuraattori kommentoi harrastustukea näin: ”Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa tarkoitus juuri ennakoivaan ja tukevaan apuun lapsille ja perheille. Siispä harrastustoiminnan tukeminen sopii työnkuvaan hyvin.”

Toinen totesi, että kun vähävaraisten perheiden lapset eivät pääse harrastamaan niin osattomuus on käsin kosketeltavaa:

”Harrastustuki mahdollistaa osallistumisen muiden lasten tavoin ja auttaa lasta ja perhettä.” 

Kuraattori harrastustuesta

Tässä korostuu se, että lapsi saa osallistua haluamaansa harrastukseen ja sillä tasolla, joka hänelle on sopiva. Harrastamisen Suomen mallin harrastustoiminnan tarjonnassa ei aina ole tarjolla sitä mieleistä harrastusta tai lapsi voi innostua jostain harrastuksesta niin, että haluasi jatkaa sitä esimerkiksi urheiluseurassa. Voimme silloin auttaa lasta mieleisen harrastuksen pariin.

Luja-yhtiöt on Unelmista Totta -harrastustuen pääyhteistyökumppani. Toimintaa tukivat vuonna 2021 merkittävästi myös yrityskumppanimme Edenred ja IKEA Suomi.

Vuosina 2018–2021 STEA-rahoitteisena rakennettu toimintamalli jatkuu osana SOS-Lapsikylä ehkäisevää työtä.

Fakta: Unelmista totta -harrastustuki

  • Unelmista totta -harrastustukea voidaan myöntää haasteellisessa elämätilanteessa olevien perheiden 7–17-vuotiaille lapsille.
  • Tukea tarvitsevia perheitä etsitään yhdessä perhesosiaalityön ja koulukuraattorien kanssa. Tukea jaetaan tällä hetkellä 12 paikkakunnalla: Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Jämsässä, Kaarinassa, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa, Vantaalla ja Varkaudessa.
  • Unelmista-harrastustuella on tuettu yli 45 erilaista harrastusmuotoa.
  • Uuden harrastuksen aloitti 44 prosenttia. 25 prosenttia ei ollut harrastanut ollenkaan ennen tuen saantia.
  • Harrastustukea saaneille perheille ja tuen hakijoina toimiville kuntien työntekijöille tehtiin palautekyselyt tammikuussa 2022.
  • Yleisimpiä syitä harrastuen hakemiselle perheissä olivat taloudellinen tilanne, yksinhuoltajuus ja työttömyys sekä harrastuksen kalleus.
  • Kyselyyn vastanneista perheistä 70 prosenttia kertoi, ettei lapsi olisi voinut harrastaa ilman tukea.
  • Viisi suosituinta harrastamismuotoa, joihin on myönnetty tukea ovat jalkapallo, ratsastus, soittotunti, koripallo ja jääkiekko​.
  • Unelmista totta -alusta löytyy osoitteesta: unelmista.fi