Kuopion kaupunki ja SOS-Lapsikylä ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä harrastustuen avulla

1.9.2020
Tiedotteet
Supersankariasuun pukeutunut poika skeittilauta kainalossa.

Kuopion kaupunki ja SOS-Lapsikylä ovat ryhtyneet yhdessä ehkäisemään kuopiolaisten lasten ja nuorten syrjäytymistä Unelmista totta -harrastustuen avulla. Yhteistyö mahdollistaa mieluisan harrastuksen taloudellisesti haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden 7–17-vuotiaille lapsille, jotka eivät muuten pääsisi harrastamaan. Kuopion alueen lahjoitukset ohjataan paikallisesti kuopiolaisten lasten auttamiseen.

Suomalaiset lapset harrastavat enemmän kuin koskaan aiemmin. Harrastaminen koetaan lasten keskuudessa normina ja harrastamattomuutta joutuu usein perustelemaan. Samaan aikaan yhä useampi lapsi jättää harrastuksen aloittamatta tai lopettaa harrastuksen perheen vähävaraisuuden vuoksi. Tämä eriarvoistaa lasten vapaa-ajan viettoa.

Kuopiossa lasten ja nuorten harrastustoimintaan satsataan isosti

Kuopiossa tehdään paljon toimenpiteitä sen eteen, että kaikki lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan. Yhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa tuo uuden mahdollisuuden eniten tukea tarvitsevien lasten ja nuorten auttamiseen. Opiskeluhuollon kuraattorit, perhesosiaalityöntekijät ja hyvinvoinnin edistämisen palvelut ovat mukana tukemassa SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen tavoitteita.

”Kuraattorit ja perhesosiaalityöntekijät pilotoivat digitaalista alustaa ja pyrkivät omassa työssään tunnistamaan harrastustuen tarpeet ja ohjaamaan avun äärelle. Toivomme, että pilotin kautta mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsisi kiinni unelmiensa harrastukseen eikä perheen taloudellisella tilanteella olisi niin suurta vaikutusta harrastusmahdollisuuksiin. Mahdollisuus itselle merkitykselliseen harrastukseen tukee lapsen ja nuoren kehitystä ja osallisuutta”, sanoo Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen tuen palvelupäällikkö Anne-Mari Hyvönen.

Unelmista.fi yhdistää tukijat ja tuettavat

SOS-Lapsikylän Unelmista Totta -harrastustuki on kehitetty STEA-avustuksella. Varkauden kaupungissa toteutetun pilotin, tutkimustiedon ja haastattelujen pohjalta nousseiden tarpeiden vauhdittamana on kehitetty digitaalinen alusta unelmista.fi, joka saattaa yhteen tukea tarvitsevat perheet, harrastustoiminnan järjestäjät sekä yksityiset ja yrityslahjoittajat. Alustan kautta tuetaan lasten ja nuorten säännöllistä ja ohjattua harrastamista harrastustuen avulla.

Unelmista totta -harrastustuki on osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää toimintaa. Unelmista.fi-alusta on käytössä Helsingissä, Espoossa, Varkaudessa ja nyt myös Kuopiossa. Tuen tarpeen kasvaessa toiminta laajenee Suomessa. Harrastustuen projektisuunnittelija Päivi Häikiö sanoo, että Kuopion alueen lahjoitukset ohjataan paikallisesti kuopiolaisten lasten auttamiseen.

”Alustan kautta ohjaamme harrastusmaksun suoraan toiminnan järjestäjälle. On tärkeää, että useat tahot tekevät yhteistyötä ja tekoja vähävaraisten perheiden auttamiseksi, sillä lapselle perheen köyhyys on liian iso taakka kantaa. Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua syrjään tai ilman harrastusta sen vuoksi, ettei perheellä ole siihen varaa”, Päivi Häikiö kertoo.

Lisätietoja

SOS-Lapsikylä, Unelmista totta -harrastustuki
Päivi Häikiö puh. 040 550 2274
unelmista(at)sos-lapsikyla.fi
unelmista.fi