fbpx

YLITSE MENTORAPP -SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

(in English below)

Ylitse-sovellus on SOS-Lapsikylä ry:n tarjoama vertaismentoripalvelu. Palvelu on maksuton eikä siihen rekisteröityminen vaadi muuta kuin käyttäjänimen ja salasanan määrittämisen. Ylitse-sovellus on suunnattu lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyville ja sieltä aikuistuneille. Ylitse MentorApp -sovelluksen kautta voit olla yhteydessä koulutettuihin vertaismentoreihin, jolla on kokemus sijaishuollossa kasvamisesta. Palvelussa toimivat vertaismentorit auttavat niin itsenäistymiseen liittyvissä kysymyksissä, opiskelun ja työelämän pohdinnassa kuin oman perheen perustamisvaiheeseen liittyvissä kysymyksissä.

1. YLEISTÄ

Palvelu toimii iOS ja Android -laitteisiin asennettavalla sovelluksella.

Tutustu näihin käyttöehtoihin huolellisesti. Hyväksymällä nämä käyttöehdot ja asentamalla sovelluksen annat SOS-Lapsikylä ry:lle oikeuden käsitellä sovelluksen toiminnalle välttämättömiä ja tarpeellisia henkilötietoja. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä asenna sovellusta tai jatka palvelun käyttöä.

2. PALVELUN KÄYTTÖ

Sovelluksen asennus ja käyttö on maksutonta.

Voit käyttää palvelua nimettömästi käyttämällä palvelussa nimimerkkiä. Sähköpostiosoitteesi antaminen on vapaaehtoista. Antamalla sähköpostiosoitteesi salasanasi voidaan tarvittaessa palauttaa, mutta samalla sinusta jää tunnistetieto sovellukseen. Tarkemmat tiedot löydät tietosuojaselosteesta.

3. KÄYTTÄJÄN JA MENTORIN ASEMA

Palvelu toimii keskusteluyhteyden luomiseksi vertaismentorin ja mentoroitavan välillä. Mentorit ovat SOS-Lapsikylä ry:n valmentamia. Chat keskustelut tallentuvat sinun ja mentorin käyttäjätileille.

SOS-Lapsikylä ei vastaa palvelussa toimivien vertaismentoreiden antamien neuvojen ja tietojen oikeellisuudesta, laadusta tai muusta keskustelujen sisällöstä. Vertaismentorit eivät ole työsuhteessa SOS-Lapsikylään.

Palvelun käyttäjät sopivat keskenään heidän välilleen muodostuvan suhteen laadusta ja ehdoista. Tämän suhteen puitteissa vastaat itse kaikista toimista, joihin mahdollisesti ryhdyt sovelluksessa käytyjen keskustelujen perusteella kuin myös toimista pidättymisestä.

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa käytöstä käyttäjän tai vertaismentorin profiili, mikäli ylläpitäjän tietoon tulee palvelun käyttöön liittyvää epäasiallista tai epäeettistä toimintaa tai väärinkäytöksiä. Lainsäädäntö määrittää palvelun ylläpitäjän ilmoitusvelvollisuuden.

4. MUUTOKSET PALVELUUN

SOS-Lapsikylä ry pidättää oikeuden lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Mikäli palvelu kokonaan tai osittain muutetaan maksulliseksi, ilmoitetaan tästä sovelluksen käyttäjälle erikseen sovelluksessa. Jatkamalla tämän jälkeen sovelluksen käyttöä, käyttäjä hyväksyy palvelun maksullisuuden.

5. VASTUU PALVELUSTA JA ESILLÄ OLEVASTA SISÄLLÖSTÄ

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. SOS-Lapsikylä ry ei miltään osin takaa palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. SOS-Lapsikylä ry ei vastaa mistään välittömistä eikä välillisistä vahingoista, joita sovelluksen käytöstä voi mahdollisesti seurata sinulle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjänä vastaat rajoituksitta itse kaikesta palvelun käytöstäsi sekä sisällöstä, jota lähetät palveluun SOS-Lapsikylä ry tai kolmatta osapuolta kohtaan.

6. TEKIJÄNOIKEUDET

Sovellus hyödyntää avointa lähdekoodia. Kaikki oikeudet sovelluksessa esitettävään sisältöön kuuluvat SOS-Lapsikylä ry:lle. Käyttäjällä on oikeus hyödyntää palvelua yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön.

7. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin ehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalinta-säännöksiä. Tähän Sopimukseen tai näihin ehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos palvelussa ilmenee väärinkäytöksiä tai epäasiallista tai epäeettistä käyttäytymistä, ilmoita siitä Ylitse-sovelluksen ylläpitoon.

8. PALVELUN YLLÄPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Palvelun ylläpitäjä on SOS-Lapsikylä ry, Kumpulantie 13, 00530 Helsinki. Saadaksesi lisätietoja oikeuksistasi ja tietosuojakäytännöstämme, ota yhteyttä Ylitse-sovelluksen ylläpitoon:

9. PÄIVITYKSET

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi 10.9.2018 lukien. SOS-Lapsikylä ry voi muuttaa näitä ehtoja, milloin tahansa harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot, mikäli hän jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

YLITSE MENTORAPP -SOVELLUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

1. HENKILÖTIEDOT

Ylitse-sovelluksen käyttö ei vaadi rekisteröitymistä. Palvelu on suunniteltu suojaamaan käyttäjän yksityisyyttä ja tarjoamaan turvallisen kanavan asioimiseen nimettömästi nimimerkkiä käyttäen.

2. YKSITYISYYDEN JA VIESTINNÄN SUOJA

Palvelua voi käyttää nimettömänä. Asentaessasi Ylitse-sovelluksen, ja luodessasi itsellesi käyttäjätunnuksen, sovellus ottaa yhteyden palvelimeen, ja liittää päätelaitteellesi määrätyn tunnisteen käyttäjätiliisi.

Sovelluksessa ei kerätä sovelluksen käytöstä sellaisia henkilö- tai muita tietoja, jotka eivät ole välttämättömiä sovelluksen toiminnalle. Mobiilisovelluksen ja sovellusserverin välinen tietoliikenne on suojattu TLS-salauksella. Chat-viestihistoria säilyy viestin välitystä varten tarvittavilla palvelimilla. Sovelluksen ylläpito ei valvo viestien sisältöä eikä siten voi vastata palvelussa käydystä kommunikaatiosta. Älä lähetä palveluun luottamuksellista tietoa, jos et luota vastaanottajaan.

3. PÄÄSY PUHELIMEN OMINAISUUKSIIN

Voidaksesi käyttää sovellusta, sovellus tarvitsee pääsyn seuraaviin puhelimesi ominaisuuksiin

 • • Ilmoitukset
 • • Mobiilidata

4. PALVELUSSA SÄILYTETTÄVÄT TIEDOT

4.1 Käyttäjätili

Palvelimelle, käyttäjätilin yhteyteen tallennetaan aina seuraavat tiedot:

 • • Nimimerkki
 • • Tekninen tunniste, jolla käyttäjätili liitetään yksilölliseen päätelaitteeseen

Lisäksi voit halutessasi antaa seuraavia tietoja:

 • • Sähköpostiosoite

4.2. Palvelun käyttöön liittyvät tiedot

 • • Sovelluksen palvelimelle lähettämät yhteydenpitoa koskevat tekniset tiedot (esim. ohjelmistoversio, tapahtumien aikaleimat)
 • • Käyttämäsi hakusanat
 • • Kontaktoimiesi mentoreiden määrä
 • • Viestiesi määrä
 • • Viestiesi sisältö
 • • Antamasi suositukset
 • • Lisäämäsi suosikit

5. TIETOJEN KÄYTTÖ

Ylitse-sovelluksen ylläpito ja palvelun tarjoava SOS-Lapsikylä ry käyttää kohdassa 4 kerrottuja tietoja palvelun tuottamiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Voimme tehdä tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edellyttämiä tilastoja ja yhdistää eri tuot-teiden ja palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja.

Laitteesi tunnistetta voidaan käyttää kohdentamaan laitteeseen sovelluksen sisällä tapahtuvaa asiakasviestintää, markkinointia ja tutkimusta. Voimme tehdä mm. asiakastyytyväisyyttä ja tuotekehitystä koskevia tutkimuksia.

Tietoja käytetään ainoastaan tässä mainitussa tarkoituksessa ja kerättyjä tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. PALVELUN YLLÄPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Palvelun ylläpitäjä on SOS-Lapsikylä ry.

7. LAATIMISPÄIVÄ JA PÄIVITYKSET

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 10.9.2018. SOS-Lapsikylä ry voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin.

THE TERMS OF USE OF THE YLITSE MENTORAPP

The Ylitse MentorApp is a peer mentor service provided by SOS Children’s Village Finland. The service is free of charge and does not require other registration than username and password. The Ylitse MentorApp is aimed to those who are independent from child welfare and who are adults from there. Through the Ylitse MentorApp, you can connect with trained peer mentors who have experience growing up in alternative care. Peer mentors help with issues relating to independence, reflection on studying and working life, and issues related to starting one’s own family.

1 COMMON

The service works with an application installed on iOS and Android devices.

Please read these Terms of Use carefully. By accepting these terms of use and installing the application, you authorize SOS Children’s Village Finland to process the personal data necessary and necessary for the operation of the application. If you do not agree to these terms, do not install the app or continue to use the service.

2. USE OF THE SERVICE

The installation and use of the application is free of charge.

You can use the service anonymously by using a nickname on the service. Providing your email address is optional. Entering your email address will allow you to reset your password if needed, but at the same time you will remain in the application with the credentials. See the privacy statement for details.

3. USER AND MENTOR STATUS

The service works to establish a conversation between the peer mentor and the mentee. The mentors are coached by SOS Children’s Village Finland. Chat conversations are saved in your and your mentor’s user accounts.

SOS Children’s Village Finland is not responsible for the accuracy, quality or otherwise of the advice and information provided by the peer mentors in the service. Peer mentors are not employed by SOS Children’s Village Finland.

The users of the service agree among themselves on the quality and terms of the relationship they establish. In this regard, you are solely responsible for any action you may take as a result of discussions in the application, as well as any refusal to act.

The administrator of the service has the right to disable the user or peer mentor profile in case the administrator becomes aware of inappropriate or unethical behavior or abuse related to the use of the service. The law defines the notification obligation of the service administrator.

4. CHANGES TO THE SERVICE

SOS Children’s Village Finland reserves the right to add, modify and remove parts of the service, to make parts of the service payable, or to terminate the service in whole or in part. If the service is wholly or partially converted into a charge, the user of the application will be notified separately in the application. By continuing to use the application, the user accepts the payment for the service.

5. RESPONSIBILITY FOR THE SERVICE AND FOR THE CONTENT

The service is provided without obligation. SOS Children’s Village Finland does not guarantee the accuracy or reliability of the service or its parts. SOS Children’s Village Finland is not responsible for any direct or indirect damages that may result from your use of the application to you or any third party.

As a user, you are solely responsible for all use of the service and any content you submit to SOS Children’s Village Finland or to any third party.

6. COPYRIGHT

The application utilizes open source. All rights to the content presented in the application belong to SOS Children’s Village Finland. The user has the right to use the service for private, non-commercial use.

7. APPLICABLE LAW

These Terms and the use of the Service shall be governed by Finnish law, except for conflict of laws provisions. Disputes concerning this Agreement or these Terms shall be resolved by the Helsinki District Court.

If abuse or inappropriate or unethical behavior occurs on the service, please report it to SOS Children’s Village Finland.

8. CONTACT OF THE SERVICE OPERATOR

The service is maintained by SOS Children’s Village Finland, Kumpulantie 13, 00530 Helsinki, Finland. For more information about your rights and our privacy policy, contact the Ylitse MentorApp administrator.

9. UPDATES

These Terms of Use are valid until further notice on September 10, 2018. SOS Children’s Villages Finland may change these terms and conditions at any time in its sole discretion. Changes to the Terms will take effect when notified to the Service. If you continue to use the service after the notice of change, you will be deemed to have accepted the changed terms.

PRIVACY POLICY OF THE YLITSE MENTORAPP

1. PERSONAL INFORMATION

The service is designed to protect the user’s privacy and provide a secure channel for anonymous use of a pseudonym.

2. PROTECTION OF PRIVACY AND COMMUNICATION

The service can be used anonymously. When you install the application, and when you create a user account, the application contacts the server and associates a specific identifier for your terminal with your user account.

The application does not collect any personal or other information about the use of the application that is not necessary for the operation of the application. Communication between the mobile application and the application server is protected by TLS encryption. The chat message history is retained on the servers required for message delivery. SOS Children’s Village Finland does not control over the content of the

messages and thus cannot be responsible for any communications made through the service. Do not send confidential information to the service if you do not trust the recipient.

3. ACCESS TO PHONE FEATURES

To use the app, the app needs access to the following features of your phone

 • • Notifications
 • • Mobile data

4. INFORMATION TO BE MAINTAINED IN THE SERVICE

4.1 User Account

The following information is always stored on the server in connection with the user account:

 • • Username
 • • The technical identifier to connect the user account to the unique terminal

In addition, you may wish to provide the following information:

 • • Email address

4.2. Information regarding your use of the Service

 • • Technical communication information sent by the application to the server (eg software version, event timestamps)
 • • The keywords you are using
 • • Number of mentors you have contacted
 • • Number of your messages
 • • Content of your messages
 • • Recommendations you make
 • • Favorites you have added

5. USE OF INFORMATION

The maintenance of the Ylitse MentorApp application and the service provider SOS Children’s Village Finland uses the information described in section 4 to develop the service, develop products and services.

We may compile statistics for product and service development and combine data collected in connection with different products and services.

Your device identifier can be used to target your device to in-app customer communications, marketing, and research. We can do eg. customer satisfaction and product development surveys.

The information is used only for this purpose and the information collected is not disclosed outside the European Union or the European Economic Area.

6. CONTACT OF THE SERVICE OPERATOR

The service is provided by SOS Children’s Village Finland.

7. DATE OF UPDATE AND UPDATES

This Privacy Statement was posted on September 10, 2018. SOS Children’s Villages may update this Privacy Statement from time to time.