fbpx
Unelmista totta -hanke

Oma tärkeä harrastus

Lasten ja nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä vastaan

Unelmista totta -hanke

Jokaisella lapsella on oikeus unelmoida – jokaisella lapsella on oikeus tavoitella unelmiaan – jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus yhteen mieluisaan harrastukseen. 

Unelmista totta -hankkeen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle (7–17-vuotiaalle) yksi mieluinen harrastus.

Hanke edistää lasten tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia ja oikeutta turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen.

Hanke toteutettiin vuosina 2018–2021, minkä jälkeen toiminta jatkuu osana SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää työtä.

Futiskenttä pojat unelmista totta

Mistä hankkeessa on kyse?

Hankkeen keskiössä on  Unelmista.fi-verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on vähentää haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle lapselle harrastus.  

Verkkosivuston avulla saatetaan taloudellista tukea tarvitsevat ja harrastustoiminnan mahdollistamisesta kiinnostuneet tahot yhteen siten, että lapsella olisi mahdollisuus harrastaa yhtä hänelle mieluisaa harrastusta ympärivuotisesti. 

harrastus palloja lattialla

Harrastustukea pilotoidaan alueellisesti ympäri Suomea

Unelmista.fi-alustan ensimmäinen versio ja sitä koskeva toimintamalli otettiin kokeilukäyttöön Espoossa, Helsingissä ja Varkaudessa syksyllä 2019. Taloudellinen tuki osoitetaan ensisijaisesti kokeiluvaiheeseen mukaan valikoituneiden alueiden koulukuraattorien kautta tulleisiin hakemuksiin.

Tällä hetkellä mukana olevat kaupungit: 

 • Espoo
 • Helsinki
 • Jyväskylä
 • Jämsä
 • Kaarina
 • Kuopio
 • Oulu
 • Rovaniemi
 • Tampere
 • Turku
 • Vantaa
 • Varkaus 

Kaikilla näissä kaupungeissa asuvilla perheillä on mahdollisuus hakea tukea itsenäisesti Unelmista.fi-alustan kautta. Tukea myönnetään mahdollisuuksien mukaan. 

Hankkeen päätavoitteet ja hankeaika

Hankeaika: syyskuu 2018–syyskuu 2021
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla 

Toiminta jatkuu osana SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää työtä.

Vähentää haasteellisessa elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Edistää lasten tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia ja oikeutta turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen.

Unelmista.fi-verkkopalvelun avulla saattaa yhteen tukea tarvitsevat sekä harrastustoimintaa tarjoavat yhteisöt ja tukijat. 

Tuottaa lisää tietoa ja ymmärrystä lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton ja harrastusmahdollisuuksien eriarvoisuudesta. 

Kysy lisätietoja:

Unelmista totta -hankkeen yhteyshenkilöt tavoitat myös osoitteesta unelmista@sos-lapsikyla.fi. 

Päivi Häikiö
ohjelmapäällikkö, Unelmista totta -harrastustuki
044 761 4197

Juttuja harrastustuestamme