fbpx
lapset istuvat hymyillen rivissä
Työmme tuloksia

Paremman
huomisen
puolesta

Työmme tuloksia

Olemme auttaneet lapsia ja nuoria jo yli 70 vuoden ajan. Työmme tuloksena olemme muuttaneet yli 4 miljoonan lapsen elämän tarjoamalla heille tukea aina aikuisuuteen asti.

Maailmassa joka kymmenes lapsi kasvaa ilman riittävää huolenpitoa. Olemme kansainvälisenä järjestönä yli 70 vuoden aikana tarjonneet 4 miljoonalle lapselle mahdollisuuden elää turvallista lapsuutta perheessä.

Olemme laskeneet, että jokainen euro, jonka SOS-lapsikyläjärjestö on sijoittanut lapsiin ja nuoriin on poikinut viisi euroa takaisin yhteiskunnalle. Tämä näkyy yksittäisten ihmisten kasvaneina tuloina sekä yhteiskunnan hyvinvointipalveluihin käyttämien kulujen laskuna.

Kuva videota, työmme vaikuttavuus

Me uskomme, että voimme muuttaa maailmaa luomalla aidon yhteyden apua tarvitsevaan lapseen.

Kansainvälisen 70 Years of Impact -vaikuttavuusraportin mukaan järjestömme on perustamisestaan, vuodesta 1949, lähtien auttanut yhteensä neljää miljoonaa lasta ja nuorta kasvamaan turvallisessa ja välittävässä perheessä perhehoidossa ja perheiden tukemisen ohjelmissa.

Me haluamme purkaa lasten laiminlyönnin, kaltoinkohtelun ja hylkäämisen kierteen. Kun auttamamme lapset ovat saaneet vahvan perustan elämäänsä, heidän on mahdollista tarjota parempi elämä myös omille lapsilleen ja lapsenlapsilleen, ja näin ongelmien ja hylkäämisen kierrettä on saatu katkaistua. SOS-lapsikyläjärjestö on positiivisesti myötävaikuttamassa yhteensä yli 13 miljoonan ihmisen elämään.

Lupauksemme lapsille on taata heille hyvä ja laadukas huolenpito. Se tarkoittaa sitä, että lapset kasvavat turvassa, heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan ja heidän kehitystään tuetaan, jotta jokainen lapsi saa parhaat mahdolliset eväät elämäänsä.

90%
Tukiverkostot kunnossa

90 %:lla auttamistamme lapsista on aikuistuttuaan vahvat tukiverkostot, hyvät suhteet perheeseensä ja he pitävät omista lapsistaan hyvää huolta.

90%
Perustarpeet elämälle

90 %:lla lapsikylistä aikuistuneista on suurin osa perustarpeista kunnossa. Heillä on kunnollinen asunto, tarpeeksi ruokaa ja pääsy terveydenhuoltoon.

80%
Hyvä koulutus

Yli 80 %:lla auttamistamme nuorista on riittävä koulutus ja tarvittavat taidot hyvän työpaikan saamiseksi tai he opiskelevat.

Ajankohtaista