Vaikuttamistyö

SOS-Lapsikylä haluaa olla aktiivinen lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaja. Tavoitteenamme on, että haavoittuvissa oloissa elävien lasten ja perheiden määrä Suomessa ja maailmalla vähenee.

Näihin asioihin haluamme vaikuttaa:

  • Lasten välisen eriarvoisuuden vähentäminen
  • Lapsiperheköyhyyden poistaminen
  • Lasten, nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisy
  • Päihde- ja mielenterveysongelmat
  • Väkivalta ja lasten kaltoinkohtelu perheissä
  • Pakolaisuuteen ja sen juurisyihin vaikuttaminen

Näiden asioiden puolesta puhumme:

  • Apua tarvitsevien lasten ja lapsiperheiden varhainen tuki
  • Sijaishuollossa ja jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten asema ja oikeudet
  • Ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen ehkäiseminen
  • Pakolaislasten ja erityisesti yksin turvapaikanhakijoina tulleiden lasten asema ja oikeudet

Emme tyydy ainoastaan sopeutumaan ympäristön muutoksiin, vaan teemme aktiivisesti työtä auttaaksemme lapsia ja perheitä saamaan paremman tulevaisuuden.

Toimimme lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä, tuotamme tutkimuksia ja pyrimme vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin.

Lisätietoja:
Tuomo Valve
sidosryhmäjohtaja
p. 0400 698 039
tuomo.valve(at)sos-lapsikyla.fi