Vantaan lapsikylä

SOS-Lapsikylä palvelee Vantaan ja Espoon lapsikylistä käsin alueellisesti erityisesti Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson kuntia sekä sijais- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostuneita perheitä.

Hallinnollisesti Espoon ja Vantaan lapsikylät ovat samaa kylää. Vantaan lapsikylän tilat sijaitsevat Kivistössä, johon rakentuu tulevina vuosina kehäradan varteen kaupunkimainen palvelujen ja asumisen alue. Lähellä ovat myös luonto ja sen mahdollistamat erilaiset harrastustoiminnot. Lapsikylä on mukana Kivistössä mm. alueen yhteisöllisyyttä vahvistavassa Marja-Verkon toiminnassa.

Vantaan lapsikylän työn pääpaino on perhehoidossa, perhekuntouksessa, tukiperhetoiminnassa sekä perhekumppanipalvelussa. Tilat mahdollistavat hyvin myös tuettujen ja valvottujen tapaamisten järjestämisen.  

SOS-Lapsikylä on hankkinut Vantaan Kivistöstä tilavia asuntoja sijaisperheiden kodeiksi alueelle rakennettavista kerrostaloista. Asunnot, joita on kuusi, sijaitsevat samassa korttelissa lähellä toisiaan. Lapsikylän tilavat asunnot mahdollistavat päätoimisen sijaisvanhemmuuden sekä isonkin sisarussarjan sijoittamisen kaupunkiympäristöön. Lisäksi lapsikylä on vuokrannut korttelista ns. perhetapaamisasunnon, jossa mm. sijoitettujen lasten on mahdollista olla yhdessä läheistensä kanssa sovituissa tapaamisissa. Lapsikylän valmentamia ja tukemia sijaisperheitä toimii myös omissa kodeissaan eri puolilla Uuttamaata ja Päijät-Hämettä.

Noin 30 lapsikylän valmentamaa tukiperhettä tukee yli 50 lasta ympäri Uudenmaan.

SOS-Lapsikylällä on Kivistössä kaksi toimistotilaa: toinen toimii perhekuntoutuksen tilana ja toinen tila toimii SOStarina, joka on niin lasten ja perheiden kohtaamispaikka kuin perheiden tukena työskentelevien ammattilaisten työpiste. Vantaan lapsikylän työyhteisö muodostuu lähes 20 sosiaali- ja terveysalan ammattilaisesta. Heidän lisäkseen työssä asiantuntijatukena on lapsikylän psykologi/perhe- ja Theraplay-terapeutti.

Vantaalla käynnistyi helmikuun alussa 2019 uudenlainen perhekumppanipalvelu, jossa perhekumppani toimii perheen rinnalla kulkijana ja auttaa löytämään ja järjestämään perheelle vaikuttavan palvelukokonaisuuden. Perhekumppanit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä kunnan varhaisen tuen ammattilaisten kanssa.
Vantaan lapsikylä toimii kotipesänä myös Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) rahoittamalle Lähellä – sukupolvet toistensa tukena -kehittämishankkeelle.

Perheterapeuttinen perhekuntoutus Vantaan Kivistössä

SOS-Lapsikylän ympärivuorokautinen perhekuntoutus on tavoitteellista, suunnitelmallista, muutokseen tähtäävää ja intensiivistä perheen tukemista. Perhekuntoutuksen sisältö ja kesto räätälöidään yksilöllisesti perheen tarpeiden ja perheen yksilöllisten tavoitteiden mukaan, jotka sovitaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Perhekuntoutuksen tarkoituksena on turvata lapsen kasvuolosuhteet, saada perhe pysymään yhdessä sekä ehkäistä ongelmien siirtymistä seuraavalle sukupolvelle.

Vantaan perhekuntoutusyksikössä toimii moniammatillinen yhdeksän sosiaali- ja terveysalan osaajan tiimi, johon kuuluu perheterapeutti. Tiimillä on kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä lähes 140 vuotta. Työskentelyssä on käytettävissä myös lapsikylän sosiaalityöntekijän ja psykologi/Theraplay-terapeutin asiantuntemus.  

Perhekuntoutusyksikkömme sijaitsee Vantaan Kivistössä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yksikössä on kuusi perhepaikkaa, joista neljässä on perheelle varattu oma asunto kerrostaloasumisen joukossa. Osaan asunnoista ovat myös perheen lemmikit tervetulleita. Kaksi perhepaikkaa on tarkoitettu pienille perheille ja ne sijaitsevat integroidusti toimistomme yhteydessä tarjoten mahdollisuuden vieläkin intensiivisempään tukeen.