Tampereen lapsikylä

SOS-Lapsikylä palvelee Tampereen lapsikylästä käsin alueellisesti erityisesti Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja eteläisen Pohjanmaan kuntia sekä sijais- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostuneita perheitä.

Lapsikylän tilat sijaitsevat Tampereella Vuoreksessa ja Nekalassa. Vuoreksessa työn pääpaino on toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa, nuorten itsenäistymisen tuessa ja tukiperhetoiminnassa. Nekalassa toimii ympärivuorokautinen perhekuntoutusyksikkö. Henkilöstö muodostuu lähes paristakymmenestä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisesta, joihin lukeutuu myös lapsikylän alueellinen psykologi/perhe- ja Theraplay-terapeutti.

Yhteisöllistä perhehoitoa Vuoreksessa

Vuoreksen kaupunginosa sijaitsee vajaan 10 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Vuoreksessa on lähes 10 sijaisperheen yhteisö. SOS-Lapsikylän tilavat perheasunnot, jotka sijaitsevat alueen muun asutuksen lomassa noin kilometrin säteellä toisistaan, mahdollistavat päätoimisen sijaisvanhemmuuden sekä isonkin sisarussarjan sijoittamisen kaupunkiympäristöön. Sijaisperheet saavat perheiden ja sijoitettujen lasten tarpeista lähtevää, räätälöityä tukea lapsikylän sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta. Perheiden ja nuorten käytettävissä on myös psykologi/Theraplay-terapeutin asiantuntijatuki. Tampereella toimii myös useita omissa kodeissa toimivia sijaisperheitä, joille järjestetään vahva tuki Vuoreksesta käsin.

Vuoreksessa sijaitsevat lapsikylän työntekijöin työ- ja kokoustilat, lasten ja perheiden vertais- ja ryhmätoiminnan mahdollistavat tilat sekä erilliset asunnot perhetapaamisia varten. Itsenäistyville nuorille on alueelta vuokrattu omat asunnot. Vuoreksessa sijaisperheiden ja eri toimintojen välinen yhteisöllisyys on vahvaa. Itsenäisen työn lomassa on arvokasta pystyä jakamaan ajatuksia, kokemuksia ja vinkkejä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. SOS-Lapsikylä toimii alueella aktiivisesti myös muiden toimijoiden kanssa luoden yhdessä uudenlaista yhteisöllisyyttä. Vuoden 2019 aikana lapsikylä kasvaa kahdella uudella asunnolla.
 

Perheterapeuttista perhekuntoutusta Nekalassa

SOS-Lapsikylän ympärivuorokautinen perhekuntoutus on tavoitteellista, suunnitelmallista, muutokseen tähtäävää ja intensiivistä perheen tukemista. Perhekuntoutuksen sisältö ja kesto räätälöidään yksilöllisesti perheen tarpeiden ja perheen yksilöllisten tavoitteiden mukaan, jotka sovitaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Perhekuntoutuksen tarkoituksena on turvata lapsen kasvuolosuhteet, saada perhe pysymään yhdessä sekä ehkäistä ongelmien siirtymistä seuraavalle sukupolvelle.

Tampereen perhekuntoutusyksikössä toimii moniammatillinen kahdeksan sosiaali- ja terveysalan osaajan tiimi. Tiimiä vetää sosiaalipsykologi, lisäksi tiimissä työskentelee perheterapeutti, sairaanhoitajia, sosionomeja, mielenterveyshoitaja ja lähihoitaja. Työntekijöillä on vankkaa osaamista päihde- ja mielenterveystyöstä, lastensuojelutyöstä sekä lasten- ja aikuispsykiatriasta. Kaikki ohjaajat tekevät työtä perheiden kanssa arjessa.

Perhekuntoutuksen käytössä on neljä asuntoa asiakasperheille, työntekijöiden toimisto ja yksi asunto työskentelykäyttöön. Perhekuntoutusasunnot ovat kolmioita ja ne sijaitsevat luhtitaloissa Tampereen Nekalan kaupunginosassa. Nekalasta on hyvät ja nopeat kulkuyhteydet Tampereen keskustaan.