Punkaharjun lapsikylä

SOS-Lapsikylä tarjoaa Savonlinnan seudulla yhteisöllisesti tuettua perhehoitoa sekä perheterapeuttista perhekuntoutusta.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutus aloitettiin Punkaharjulla vuonna 2010, ja toimintaa on kehitetty siitä alkaen. Vuoden 2019 alussa perhekuntoutusyksikkö siirtyi Savonlinnaan.

Perhekuntoutus on perheterapeuttista, dialogisuuteen ja perheen omatoimisuuden tukemiseen perustuvaa työskentelyä. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen ja perheen yhdessä säilyminen. Lisäksi tavoitteena on perheen osallisuuden vahvistaminen.

Vanhempia tuetaan arjen hallinnan taidoissa sekä vanhemmuudessa. Perhe vastaa itse arjen toiminnoista kuntoutuksen aikana; lasten hoidosta, ruoanlaitosta, kauppa-asioinneista sekä siivouksesta, yhdessä laaditun päivä- ja viikkosuunnitelman pohjalta.

Kuntoutus sisältää perheterapeutin tapaamiset ja työskentelyn sekä muun terapeuttisen / menetelmätyöskentelyn perheen tarpeista lähtien räätälöidysti. Lasten kanssa toteutetaan tarpeen mukaan menetelmätyöskentelyä ikä- ja kehitystason mukaisesti. Vertaistukiryhmiä ja yhteisöllisiä menetelmiä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Osaamisen alueita ovat:

  • neuropsykiatrisen valmennus
  • Theraplay-menetelmät
  • erilaiset perheen kanssa yhdessä tehtävät arviointimenetelmät
  • monikulttuurinen työskentely maahanmuuttajaperheissä
  • päihde- ja mielenterveysongelmat (tuki-ohjaus-hoitoon ohjaus)
  • vauvaperhetyö (kiintymyssuhde- ja vuorovaikutustyöskentely, vanhemmuuden vahvistaminen).
  • sisarustyö
  • MIM-vuorovaikutuksen havainnointikuvaukset perhekuntoutustyöskentelyn tueksi.

Perhekuntoutuksessa työskentelee tällä hetkellä palveluvastaava (sosionomi AMK, perheterapeutti) ja lisäksi ohjaajina sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK ja yhteisöpedagogi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja.

Perhekuntoutusyksikkö toimii Savonlinnassa, palveluiden äärellä, kerrostaloasunnoissa lähellä järvenrantaa. Perheellä on käytössään asunto 2-3 h + keittiö + sauna, perhekoon mukaan, sekä kerrostalon leikkialue ja grillikatos. Lähellä ovat myös päiväkoti ja leikkikenttä. Keskustaan on matkaa kilometri, lähin kauppa sijaitsee 650 metrin päässä. Savonlinnan terveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon palvelut ovat noin 250 metrin päässä. Ilmoituksen varaisessa perhekuntoutuksessa on kaksi paikkaa perheille, mutta yksikköä on tarkoitus laajentaa 3-4 paikkaiseksi.

Perhehoito

Perhehoitoa SOS-Lapsikylä tarjoaa sijaisperheissä Punkaharjulla ja Savonlinnan ympäristökunnissa. Punkaharjulla on tarjolla sijaisperheelle iso tehtävään soveltuva omakotitalo keskustan tuntumassa, kauniilla paikalla järven rannalla. Punkaharjun ja Savonlinnan koulu- ja terveydenhuoltopalvelut tarjoavat yksilöllisiä ratkaisuja vastaamaan lapsen erityisiä tarpeita. Kulkuyhteydet ovat hyvät niin junalla kuin maanteitsekin.

Rekrytoimme ja koulutamme koko ajan uusia sijaisperheitä.