Oulun lapsikylä

Oulussa SOS-Lapsikylä tarjoaa vahvasti tuettua perhehoitoaperheterapeuttista perhekuntoutusta ja tukiperheitä.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksessa tuetaan perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiinnitetään huomiota perheen myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen ja perheen yhdessä säilyminen. Vanhempia tuetaan arjen hallinnan taidoissa sekä vanhemmuudessa.

Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä moniammatillisen tiimin tukemana. Perheterapeuttinen perhekuntoutusyksikkö koostuu kuudesta samassa pihapiirissä sijaitsevasta asunnosta, joissa vanhemmat asuvat lapsineen kolmesta yhdeksään kuukautta kestävän kuntoutuksen ajan.

Perhekuntoutusasunnot ja terapia- ja kokoustila sijaitsevat kerrostalossa Hiirosen kaupunginosassa Oulun etelälaidalla. Oulun lapsikylän toimisto sijaitsee samassa talossa. Lähialueen palvelut, kuten koulu ja päivähoito järjestyvät hyvin asiakkaillemme. Oulun yliopistolliseen keskussairaalaan on matkaa 4 kilometriä.

Perhehoito

Perhehoitoa tarjoamme kouluttamissamme sijaisperheissä ympäri Pohjois-Pohjanmaata. Vihannissa meillä on tarjota sijaisperheelle iso tehtävään soveltuva omakotitalo kauniissa ja rauhallisessa pitäjässä. Vihannissa on oma peruskoulu ja muut peruspalvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet. Kulkuyhteydet ovat hyvät niin junalla kuin maanteitsekin. Ouluun on matkaa 70 km, Raaheen 35 km ja Kokkolaan 180 km.

Lisäksi meillä on omissa kodeissaan toimivia sijaisperheitä useilla paikkakunnilla Oulun etelä- ja pohjoispuolella. Rekrytoimme ja koulutamme koko ajan uusia sijaisperheitä.