Kaarinan lapsikylä

SOS-Lapsikylä palvelee Kaarinan lapsikylästä käsin erityisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntia ja sijais- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostuneita perheitä.

Kaarinan lapsikylä sijaitsee parin kilometrin päässä Kaarinan keskustasta keskellä lapsiperheiden asuttamaa omakoti- ja rivitaloaluetta. Lasten, nuorten ja perheiden tarvitsevat palvelut ja harrastustoiminta ovat lähellä ja hyvien kulkuyhteyksien päässä.  Parinkymmenen työntekijän työyhteisö muodostuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista, joihin lukeutuu myös lapsikylän alueellinen psykologi/perhe- ja Theraplay-terapeutti.

Kaarinan lapsikylän toiminnan pääpaino on sijaishuollossa, perhekuntoutuksessa ja tukiperhetoiminnassa, minkä lisäksi tarjolla on tukea nuorten itsenäistymiseen ja asumisharjoitteluun. Sijaishuollon palvelut sisältävät niin toimeksiantosuhteisen perhehoidon kuin luvanvaraisen lastenkoti-Kirren. Sijaisperheistä osa asuu lapsikylän piha-alueella, suurempi osa toimii sijaisperheinä omissa kodeissaan eri puolilla Varsinais-Suomea.

Kaarinan lapsikylässä eri palveluiden käytössä olevat, samalla tontilla sijaitsevat omakotitalot muodostavat kylämäisen kokonaisuuden. Taloista viisi on perhekuntoutuksen, neljä sijaiskotien ja yksi lastenkoti Kirren käytössä. Piha-alueella sijaitsee myös itsenäistyvien nuorten asuntoja, tilat perhetapaamisiin sekä ns. yhteistalo monipuolisine toimisto-, neuvottelu- ja liikuntatiloineen. Piha-alue sekä yhteistalon harrastetilat ovat alueen muidenkin lapsiperheiden käytettävissä.

Lastenkoti Kirre

Lastenkoti Kirre tarjoaa kodin, hoivan ja huolenpidon seitsemälle kouluikäiselle lapselle. Kirre sijaitsee kaksikerroksisessa, tilavassa omakotitalossa, joka on alunalkaenkin suunniteltu ja rakennettu kodinomaiseen, useamman lapsen yhteiseen asumiseen. Kirren hoito- ja kasvatustyötä tuetaan henkilöstön säännöllisellä työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella, minkä lisäksi työntekijöillä on käytettävissään lapsikylän sosiaalityöntekijän ja psykologin konsultaatio- ja asiantuntijatuki.

Perhekuntoutuksella apua perheille

SOS-Lapsikylän ympärivuorokautinen perhekuntoutus on tavoitteellista, suunnitelmallista, muutokseen tähtäävää ja intensiivistä perheen tukemista. Perhekuntoutuksen sisältö ja kesto räätälöidään yksilöllisesti perheen tarpeiden ja perheen yksilöllisten tavoitteiden mukaan, jotka sovitaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Perhekuntoutuksen tarkoituksena on turvata lapsen kasvuolosuhteet, saada perhe pysymään yhdessä sekä ehkäistä ongelmien siirtymistä seuraavalle sukupolvelle.

Kaarinan lapsikylässä on neljä perhepaikkaa. Jokaiselle perheelle on varattu oma asunto omakotitalossa. Tilat mahdollistavat erittäin hyvin myös monilapsisten perheiden perhekuntoutuksen.

Perhekuntoutusyksikössä toimii moniammatillinen kahdeksan sosiaali- ja terveysalan osaajan tiimi, johon kuuluu perheterapeutti. Tiimissä on vahvaa lastensuojelutyön sekä psykiatrista ja neuropsykiatrista osaamista, minkä lisäksi osaamista on vahvistamassa lapsikylän sosiaalityöntekijä ja psykologi/Theraplay-terapeutti.