Jyväskylän lapsikylä

Jyväskylän SOS-lapsikylässä toimii 7-paikkainen nuorisokoti, ympärivuorokautinen perheterapeuttinen perhekuntoutus sekä neljä tukiasuntoa itsenäistymistaitoja harjoitteleville nuorille.

Jyväskylän SOS-lapsikylä sijaitsee luonnonkauniissa Päijänteen mäntymaisemassa. Kylästä löytyvät hyvät harrastusmahdollisuudet, kuten liikunta- ja kuntosali. Sijaintimme mahdollistaa luonnon hyödyntämisen hoito- ja kasvatustyössä.

Nuorisokoti tukee nuorta monipuolisesti

Nuorisokoti on toiminut vuodesta 1974 tarjoten kodin sijoitetuille nuorille. Työskentelyssämme keskeistä on löytää yhteistyössä ratkaisuja nuoren ja perheen tilanteen korjaamiseksi. Jokaisella nuorella on omaohjaaja, joka toimii keskeisenä linkkinä nuoren ja perheen yhteistyön rakentamisessa. Huolehdimme jokaisen nuoren koulunkäyntimahdollisuuksista etsien Jyväskylän kattavista koulupalveluista nuoren tarpeisiin vastaavan.

Ydinosaamiseemme kuuluu nuorten yksilöllinen huomioiminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen omassa elämässään.

Perheterapeuttinen perhekuntoutusyksikkö auttaa perheitä

Perhekuntoutuksessa tuetaan perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiinnitetään huomiota perheen myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen ja perheen yhdessä säilyminen. Vanhempia tuetaan arjen hallinnan taidoissa sekä vanhemmuudessa.

Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä moniammatillisen tiimin tukemana. Perhekuntoutuksen asiakasperheille on käytössä neljä asuntoa, joissa vanhemmat asuvat lapsineen kolmesta yhdeksään kuukautta kestävän kuntoutuksen ajan.

Perheterapeuttinen perhekuntoutus sopii myös perheen jälleen yhdistämisen tueksi, johon SOS-Lapsikylä on kehittänyt oman kuntoutusmallin.

Lue lisää SOS-Lapsikylän perheterapeuttisesta perhekuntoutuksesta