Espoon lapsikylä

SOS-Lapsikylä palvelee Espoon ja Vantaan lapsikylistä käsin alueellisesti erityisesti Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson kuntia sekä sijais- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostuneita perheitä.

Hallinnollisesti Espoon ja Vantaan lapsikylät ovat samaa kylää. Espoon lapsikylän tilat sijaitsevat Niittykummussa, johon rakentuu tulevina vuosina metrolinjan läheisyyteen keskustamainen palvelujen ja asumisen alue. Lähellä ovat myös luonto, meri, urheilupuisto sekä lapsiperheiden tarvitsemat palvelut.

Espoon lapsikylän työn pääpaino on toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa, tukiperhetoiminnassa ja kotoutumistyössä. Itsenäistyville nuorille annettava tuki on mm. asumisharjoittelua, jälkihuollon tukea, Nuotti-valmennusta sekä valmennusta työelämään. Tilat mahdollistavat myös tuettujen ja valvottujen tapaamisten järjestämisen.

Yhteisöllistä perhehoitoa Niittykummussa

SOS-Lapsikylä on hankkinut Niittykummusta tilavia asuntoja sijaisperheiden kodeiksi alueelle rakennettavista kerrostaloista. Asuntoja on tällä hetkellä viisi ja ne sijaitsevat kaikki samassa korttelissa, saman pihapiirin ympärillä. Tilavat asunnot mahdollistavat päätoimisen sijaisvanhemmuuden sekä isonkin sisarussarjan sijoittamisen kaupunkiympäristöön. Samassa pihapiirissä sijaitsee myös ns. perhetapaamisasunto, jossa sijoitettujen lasten läheiset voivat yöpyä tapaamisten aikana. Sijaisperheistä osa asuu lapsikylän asunnoissa, suurempi osa toimii sijaisperheenä omissa kodeissaan eri puolilla Uuttamaata ja Päijät-Hämettä.

Noin 30 lapsikylän valmentamaa tukiperhettä tukee yli 50 tukiperheessä kuukausittain käyvää lasta ympäri Uudenmaan.

Niittykummussa sijaitsee myös ns. SOStari, joka on niin lasten ja perheiden kohtaamispaikka kuin perheiden tukena työskentelevien ammattilaisten työpiste. Espoon lapsikylän työyhteisö muodostuu n. 25 sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisesta. Heidän lisäkseen niin lastensuojelu- kuin kotoutumistyön asiantuntijatukena on lapsikylän psykologi/perhe- ja Theraplay-terapeutti.

SOS-Lapsikylän kotoutumistyö Espoossa sisältää niin itsenäistyvien nuorten jälkihuoltotyön kuin TUKENA-kehittämishankkeen, jossa SOS-Lapsikylä toimii hankekumppanina Uudenmaan ELY-keskukselle.

 

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus Espoossa? Ota yhteyttä:

Sanna Voutilainen
sanna.voutilainen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 040 542 5945

Kiinnostaako tukiperheenä toimiminen? Ota yhteyttä:
Sonja Valovaara-Annola
sonja.valovaara-annola(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4186

Yritykset!

Tulkaa mukaan rakentamaan uusia lapsikyliä.

Lue lisää: Yritysyhteistyö

Niemi tuki SOS-Lapsikylän lapsia ja perheitä hoitamalla Tapiolan lapsikylän muuton Niittykumpuun!